Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 20. 7. 2017 (archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 20. 7. 2017 od 19 hod v hostinci u Křížů v Budislavicích

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení a zápisu
 4. Rozpočtové opatření
 5. Smlouva o vytvoření společného školského obvodu s Městem Kasejovice
 6. Končící smlouva na pronájem pozemku v Dožicích vedle pošty
 7. Výběrové řízení na akci „Obnova rybníka Strhaný“ a „Zásobování pitnou vodou Starý Smolivec“, uzavření smlouvy na zpracování VŘ
 8. Žádost o dotaci Diakonie ČCE – Středisko Praha
 9. Žádost o dar spolku Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
 10. Žádost o věcný dar pro KPŽE Budislavice na „Mariášový maraton“
 11. Nové výzvy na dotace pro hasiče a z programu MŠMT (sportoviště)
 12. Informace o obdržených a neobdržených dotacích v roce 2017
 13. Informace o výběru projektanta na dožickou hospodu
 14. Oplocení hřiště Mladý Smolivec, hřiště na pétanque
 15. Informace o uzavření prodejny v Radošicích
 16. Fara v Budislavicích
 17. Došlá pošta
 18. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 13. 7. 2017

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 13.07.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.07.2017

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace