Obec Mladý Smolivec

Aktuální situace na energetickém trhu - 26.10.2021

Patrně jste všichni zaznamenali, že aktuálně se na trhu s energiemi dějí doslova psí kusy

Velmi zásadním dnem se v tomto ohledu stal 13. říjen 2021, kdy společnost Bohemia Energy ohlásila ukončení své činnosti. Společnost s přibližně 900 000 zákazníky ze dne na den ukončila svou činnost a všechna odběrná místa, která společnost obhospodařovala, se najednou dostala do situace, kterou téměř nikdo z nás nezažil.

Přirozenou otázkou je, co v takovéto chvíli dělat?
Prvním a ze všeho nejdůležitějším bodem je – zachovat chladnou hlavu a nepanikařit. Žádné odběrné místo nezůstává bez dodávky energií, v takovýchto případech nastupuje Dodavatel poslední instance (tzn. hlavní dodavatel pro dané distribuční území) – u nás na západě (tedy na distribučním území ČEZ distribuce) zákazník spadá pod křídla obchodníka ČEZ Prodej. U dodavatele poslední instance může zákazník setrvat maximálně 6 měsíců, má tedy dostatečně dlouho dobu na to, aby si mezitím vybral nového dodavatele energií a uzavřel s ním smlouvu. Po výběru nového obchodníka a sepsání smlouvy, opouští zákazník režim dodavatele poslední instance a stává se běžným zákazníkem daného dodavatele.
Všechny důležité informace k řešení nastalé situace můžete najít na webové stránce: https://www.cez.cz/cs/dpi

Jak postupovat v režimu poslední instance?
Je třeba myslet na 3 důležité kroky:

  • Nezapomenout zrušit platby původnímu dodavateli.
  • Dodavatel poslední instance Vám zašle ceník a rozpis záloh (dopisem).
  • Vybrat si nového dodavatele energií.

Troufám si říct, že velká část dodavatelů energií aktuálně zažívá přetížení call center i zákaznických center, začínají proto nabízet možnost sjednat si smlouvu zcela online. Výhodou smlouvy s Vámi vybraným dodavatelem jsou výrazně nižší zálohy a možnost fixace ceny na jeden až tři roky (dle Vašeho uvážení). V případě společnosti ČEZ Prodej vše můžete dořešit na webové stránce:
https://cezonline.cez.cz/irj/portal/anonymous/samoobsluha/prepis-om?dpiForm=true#/
Aktuálně jsou zákazníkům, pro které je dodavatelem poslední instance společnost ČEZ Prodej, rozesílány dopisy s podrobnými informacemi o dodávkách elektřiny. Rozpis záloh obdržíte v následujícím dopisu.

Jak co nejlépe vybrat svého nového dodavatele energie?
Vzniklá situace nahrává neseriózním subjektům (tzv. energošmejdům), kteří se pokusí zneužít zákazníkovy důvěřivosti a na jeho trápení se, jak se říká lidově, „napakovat“. Můžeme se držet pravidla 3P:

  • Pozorně porovnejte smluvní podmínky.
  • Pečlivě prostudujte nabídky na trhu.
  • Pozor na podezřele „výhodné“ nabídky.

V neposlední řadě je třeba říci, že je zákazníkům doporučováno vyřešit přechod z režimu dodavatele poslední instance na normální zákaznickou smlouvu co nejrychleji (vzhledem k ceníku, který je zákazníkům v režimu dodavatele poslední instance stanoven).
Přeji Vám proto šťastnou ruku při volbě nového obchodníka a také mnoho pozitivní energie (nejen té elektrické).

Karolína Černá