Obec Mladý Smolivec

Archiv dokumentů strana 11

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 11.

Změny mimořádných opatření MZ ČR ze dne 21.6.2021

Změny mimořádných opatření MZ ČR - projednáno vládou 21.6.2021

Minimální zveřejnění od 23.6.2021 do 09.7.2021

Rozpočtové opatření č. 05/2021

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 05/2021

Minimální zveřejnění od 18.6.2021 do 04.7.2021

Mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny ze dne 14.6.2021

Mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny, které byly projednány vládou dne 14.6.2021

Minimální zveřejnění od 18.6.2021 do 04.7.2021

Závěrečný účet obce Mladý Smolivec za rok 2020

Závěrečný účet 2020, Výsledovka MŠ Starý Smolivec 2020, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2020, Rozvaha 2020, Výkaz zisku a ztráty 2020, Příloha 2020, Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2020, Údaje o poskytnutých garancích 2020, Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 2020

Minimální zveřejnění od 18.6.2021 do 04.7.2021

Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků zn.: SPU 199994/2021/Her.

Státní pozemkový úřad vydává Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Radošice

Minimální zveřejnění od 15.6.2021 do 01.7.2021

Veřejná vyhláška od SPU o zjišťování průběhu hranic pozemků v obvodu Radošice spis.zn.: SP5121/2021-504201

Veřejná vyhláška k šetření průběhu hranic pozemků-obvodu pozemkové úpravy pro pozemkovou úpravu v katastrálním území Radošice, obec Mladý Smolivec

Minimální zveřejnění od 15.6.2021 do 01.7.2021

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/8487/2021-BaM

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu spis.zn.: MÚ/DOP/3617/21

Minimální zveřejnění od 11.6.2021 do 27.6.2021

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 17.6.2021

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 17.6.2021 od 18 h v hostinci na hřišti ve Starém Smolivci

Minimální zveřejnění od 10.6.2021 do 17.6.2021

Co vlastně platí od 8.6.2021

Přehled platných opatření

Minimální zveřejnění od 08.6.2021 do 24.6.2021

Mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny ze dne 7.6.2021

Změny mimořádných opatření MZ ČR platné od 8.6.2021, které byly projednány vládou dne 7.6.2021.

Minimální zveřejnění od 08.6.2021 do 24.6.2021

Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2020

Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

Minimální zveřejnění od 07.6.2021 do 22.6.2021

Veřejná vyhláška od Magistrátu města Ústí nad Labem č.j.: MMUL/ODM/SÚ/107756/2021/KočoR

Magistrát města Ústí nad Labem zahajuje řízení o prodeji silničního vozidla ve veřejné dražbě sp.zn.: 107731/2021

Minimální zveřejnění od 04.6.2021 do 20.6.2021

Platná opatření od 31.5.2021 v souvislosti s nákazou koronavirem

Přehled platných opatření

Minimální zveřejnění od 31.5.2021 do 16.6.2021

Změny mimořádných opatření MZ ČR ze dne 31.5.2021

Změny mimořádných opatření MZ ČR od 31.5.2021

Minimální zveřejnění od 31.5.2021 do 16.6.2021

Mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny ze dne 28.5.2021

Nová mimořádná opatření MZ ČR projednaná vládou 28.5.2021

Minimální zveřejnění od 31.5.2021 do 16.6.2021

Závěrečný účet r. 2020 a schválený rozpočet na r. 2021 Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů, Závěrečný účet svazku za rok 2020, Schválený rozpočet na rok 2021, Střednědobý výhled rozpočtu svazku na roky 2022 - 2024, Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření k 31.12.2020

Minimální zveřejnění od 28.5.2021 do 13.6.2021

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-33053/2021-15121

Ministerstvo zemědělství vydává Oznámení o opatření obecné povahy a výzvu k uplatnění připomínek

Minimální zveřejnění od 28.5.2021 do 18.6.2021

Mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny ze dne 24.5.2021

Mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny - projednáno vládou 24.5.2021

Minimální zveřejnění od 25.5.2021 do 10.6.2021

Co vlastně platí od 24.5.2021

Co vlastně platí

Minimální zveřejnění od 24.5.2021 do 09.6.2021

Rozpočtové opatření č. 04/2021

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 04/2021

Minimální zveřejnění od 24.5.2021 do 09.6.2021

Mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny ze dne 21.5.2021

Novelizovaná mimořádná opatření MZ ČR včetně některých informačních materiálů

Minimální zveřejnění od 24.5.2021 do 09.6.2021