Obec Mladý Smolivec

Archiv dokumentů strana 12

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 12.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 17.9.2020

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 17.9.2020 od 18 h v sále hostince v Radošicích

Minimální zveřejnění od 10.9.2020 do 17.9.2020

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/11552/2020-BaM

MěÚ Nepomuk, odbor dopravy, vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích sp. zn.: MÚ/DOP/4664/20

Minimální zveřejnění od 09.9.2020 do 25.9.2020

Záměr 4/2020

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 4/2020

Minimální zveřejnění od 02.9.2020 do 18.9.2020

Mimořádná opatření – co aktuálně platí ze dne 1.9.2020

Po skončení nouzového stavu, jenž byl ukončen k 17. květnu 2020, platí na území České republiky mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru.

Minimální zveřejnění od 01.9.2020 do 17.9.2020

Rozpočtové opatření č. 07/2020

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 07/2020

Minimální zveřejnění od 25.8.2020 do 10.9.2020

Mimořádná opatření MZ ČR platná od 1.9.2020 na území ČR

Mimořádná opatření MZ ČR

Minimální zveřejnění od 25.8.2020 do 10.9.2020

Zaslání exekučního příkazu s doložkou právní moci č.j.: 97EX3539/15-44

Soudní exekutor zasílá exekuční příkaz s doložkou právní moci

Minimální zveřejnění od 19.8.2020 do 04.9.2020

Jmenování zapisovatelů OVK pro volby do zastupitelstev krajů, které se konají ve dnech 2. a 3.10.2020

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů, které se konají ve dnech 2. a 3.10.2020

Minimální zveřejnění od 17.8.2020 do 03.10.2020

Seznam volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3.10.2020

Seznam volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3.10.2020

Minimální zveřejnění od 17.8.2020 do 03.10.2020

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 19.8.2020

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve středu 19.8.2020 od 18 h v sále hostince v Dožicích

Minimální zveřejnění od 12.8.2020 do 19.8.2020

Záměr 3/2020

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 3/2020

Minimální zveřejnění od 06.8.2020 do 22.8.2020

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dožice spis. zn.: 2RP17652/2015-504201

Oznámení - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dožice - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti

Minimální zveřejnění od 04.8.2020 do 20.8.2020

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Radošice spis. zn.: 2RP5384/2018-504201

Oznámení - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Radošice - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti

Minimální zveřejnění od 04.8.2020 do 20.8.2020

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Starostka Obce Mladý Smolivec Eva Kubová stanovuje pro volby do zastupitelstev konané 2. a 3.10.2020 minimální počet členů okrskové volební komise

Minimální zveřejnění od 03.8.2020 do 03.10.2020

Mimořásné opatření od MZDR č.j.: MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN

Ministerstvo zdravotnictví vydává Mimořádné opatření o platných pravidlech ve zdravotnických zařízení

Minimální zveřejnění od 29.7.2020 do 14.8.2020

Mimořádné opatření od MZDR č.j.: MZDR 15757/2020-26/MIN/KAN

Ministerstvo zdravotnictví vydává Mimořádné opatření

Minimální zveřejnění od 28.7.2020 do 13.8.2020

Rozpočtové opatření č. 06/2020

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 06/2020

Minimální zveřejnění od 20.7.2020 do 05.8.2020

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 16.7.2020

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 16.7.2020 od 18 h na hřišti ve Starém Smolivci

Minimální zveřejnění od 09.7.2020 do 16.7.2020

Záměr 2/2020

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 2/2020

Minimální zveřejnění od 08.7.2020 do 24.7.2020

Strategický plán Obce Mladý Smolivec 2020 - 2025

Strategický plán Obce Mladý Smolivec 2020 - 2025

Minimální zveřejnění od 08.7.2020 do 24.7.2020

Veřejná vyhláška od Magistrátu města Ústí nad Labem č.j.: MMUL/ODM/SEM/153758/2020/KitL

Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem vydává Oznámení o možnosti převzít zásilku ev.č.: 218351

Minimální zveřejnění od 07.7.2020 do 23.7.2020