Obec Mladý Smolivec

Archiv dokumentů strana 50

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 50.

Oznámení MÚ Nepomuk č.j.: VŽP/607/2012 - KoV

Rozhodnutí Městského úřadu Nepomuk, Odbor výstavby a životního prostředí o zahájení územního řízení č.j.: VŽP/607/2012 - KoV<br /> MÚ/VŽP/41/12

Minimální zveřejnění od 27.2.2012 do 15.3.2012

Záměr č. 3 / 2012

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr č. 3 / 2012

Minimální zveřejnění od 22.2.2012 do 09.3.2012

Rozhodnutí o pokácení dřevin

Rozhodnutí a povolení pokácet lípu v Radošicích<br /> č.j.: 84 / 12

Minimální zveřejnění od 14.2.2012 do 01.3.2012

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti

Minimální zveřejnění od 09.2.2012 do 25.2.2012

Oznámení o k.ú. Budislvice obce Mladý Smolivec

Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby a o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí <br /> č.j.: OO-2/2012-433

Minimální zveřejnění od 09.2.2012 do 11.3.2012

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 16. února 2012 od 19.00 hodin v sále hostince U Fialů v Radošicích.

Minimální zveřejnění od 09.2.2012 do 16.2.2012

Záměr č. 2 / 2012

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr č. 2 / 2012

Minimální zveřejnění od 30.1.2012 do 15.2.2012

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti

Minimální zveřejnění od 23.1.2012 do 08.2.2012

Výroční zpráva o poskytování informací 2011

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2011.

Minimální zveřejnění od 20.1.2012 do 05.2.2012

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 26. ledna 2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Mladém Smolivci.

Minimální zveřejnění od 18.1.2012 do 26.1.2012

Rozhodnutí MÚ Nepomuk č.j.: VŽP/142/2012 - Mu

Rozhodnutí Městského úřadu Nepomuk, Odbor výstavby a životního prostředí o umístění stavby č.j.: VŽP/142/2012 - Mu

Minimální zveřejnění od 17.1.2012 do 02.2.2012

Oznámení KVS Plzeň chovatelům hospodářských zvířat

Zdravotní zkoušky - preventivní a diagnostické úkony u hospodářských zvířat<br /> č.j.: SVS/121/2012-KVSP

Minimální zveřejnění od 13.1.2012 do 31.10.2012

Vyúčtování rozpočtu Svazku obcí za rok 2011

Vyúčtování rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství za rok 2011

Minimální zveřejnění od 10.1.2012 do 26.1.2012

Návrh rozpočtu Svazku obcí na rok 2012

Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2012

Minimální zveřejnění od 10.1.2012 do 26.1.2012

Rozhodnutí MěÚ Nepomuk č.j.: VŽP/40/2012 - Sa

Rozhodnutí Městského úřadu Nepomuk, Odbor výstavby a životního prostředí č.j.: VŽP/40/2012 - Sa o umístění stavby

Minimální zveřejnění od 10.1.2012 do 26.1.2012

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o uložení písemnosti <br /> č.j.: 249/12/141971400152

Minimální zveřejnění od 04.1.2012 do 19.1.2012

Oznámení č. 1 / 2012

Záměr pronájmu pozemku pro parkovací místo autobusu v k. ú. Mladý Smolivec p. č. 75/2 KN o výměře 4 x 40 m2 za cenu 2000,-- Kč/místo/rok

Minimální zveřejnění od 04.1.2012 do 19.1.2012

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Minimální zveřejnění od 04.1.2012 do 19.1.2012

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti<br /> Č.j.:55741/11/141971401833

Minimální zveřejnění od 22.12.2011 do 06.1.2012

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti

Minimální zveřejnění od 16.12.2011 do 31.12.2011

Návrh rozpočtu DSO na rok 2012

Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Nepomucko na rok 2012

Minimální zveřejnění od 15.12.2011 do 01.1.2012