Obec Mladý Smolivec

Archiv dokumentů strana 54

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 54.

Výzva k předložení nabídky

Výtva k předložení nabídky v souvislosti s projektem: „Rekonstrukce památníků Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Dožice, Budislavice, Smírčí kříž Starý Smolivec, Boží muka Starý Smolivec včetně úpravy prostranství“

Minimální zveřejnění od 30.11.2010 do 15.12.2010

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 25. listopadu 2010 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mladém Smolivci.

Minimální zveřejnění od 18.11.2010 do 25.11.2010

Oznámení č. 6/2010

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr odprodeje.

Minimální zveřejnění od 10.11.2010 do 25.11.2010

Opatření obecné povahy

Stanovení I. ochranného pásma I. a II. stupně vodních zdrojů prameniště Starý Smolivec.

Minimální zveřejnění od 05.11.2010 do 20.11.2010

Pozvánka

Pozvánka na veřejné ustavující zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 11. listopadu 2010 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mladém Smolivci čp. 95.

Minimální zveřejnění od 02.11.2010 do 11.11.2010

Dražební vyhláška

vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

Minimální zveřejnění od 27.10.2010 do 12.11.2010

Oznámení

Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání.

Minimální zveřejnění od 20.10.2010 do 05.11.2010

Výsledky voleb

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Mladý Smolivec konaných 15. a 16.10.2010 a výsledky prvního kola voleb do Senátu v našich obcích.

Minimální zveřejnění od 18.10.2010 do 30.11.2010

Nařízení

Nařízení veřejného jednání k projednání žádosti.

Minimální zveřejnění od 23.9.2010 do 08.10.2010

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 30. září 2010 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mladém Smolivci.

Minimální zveřejnění od 23.9.2010 do 30.9.2010

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o uložení písemnosti.

Minimální zveřejnění od 16.9.2010 do 01.10.2010

Záměr

Zveřejnění záměru OÚ Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Minimální zveřejnění od 15.9.2010 do 30.9.2010

Jmenování

Jmenování členů okrskových volebních komisí.

Minimální zveřejnění od 15.9.2010 do 30.9.2010

Rozhodnutí

Rozhodnutí o umístění stavby oplocení Mladý Smolivec, Budislavice.

Minimální zveřejnění od 10.9.2010 do 25.9.2010

Jmenování

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí.

Minimální zveřejnění od 03.9.2010 do 18.9.2010

Rozhodnutí

Rozhodnutí o umístění stavby přístavba hygienického zařízení a kryté terasy, jímka Mladý Smolivec, Starý Smolivec.

Minimální zveřejnění od 31.8.2010 do 15.9.2010

Seznam

Seznam volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 15. - 16. října 2010

Minimální zveřejnění od 31.8.2010 do 15.9.2010

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.

Minimální zveřejnění od 16.8.2010 do 31.8.2010

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 19. srpna 2010 od 20.00 hodin v hostinci U Křížů v Budislavicích.

Minimální zveřejnění od 11.8.2010 do 19.8.2010

Oznámení

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MLADÝ SMOLIVEC

Minimální zveřejnění od 24.7.2010 do 09.8.2010

Oznámení

Oznámení o spojení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání.

Minimální zveřejnění od 16.7.2010 do 31.7.2010