Obec Mladý Smolivec

Archiv dokumentů strana 9

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 9.

KPÚ v k.ú. Radošice - zápis z úvodního jednání sp.zn.: SP10043/2021-504201

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Radošice – zápis z úvodního jednání

Minimální zveřejnění od 11.10.2021 do 27.10.2021

Výsledky voleb v obci Mladý Smolivec do PS Parlamentu ČR konaných 8.10. a 9.10.2021

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných 8.10. a 9.10.2021 - obec Mladý Smolivec

Minimální zveřejnění od 10.10.2021 do 26.10.2021

Záměr 11/2021

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 11/2021

Minimální zveřejnění od 06.10.2021 do 22.10.2021

Rozpočtové opatření č. 08/2021

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 08/2021

Minimální zveřejnění od 06.10.2021 do 22.10.2021

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK-RR/3937/21

Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Minimální zveřejnění od 05.10.2021 do 21.10.2021

Závěry z jednání vlády ze dne 27.9.2021

Závěry z jednání vlády 27.9.2021 - mimořádná a ochranná opatření MZ ČR

Minimální zveřejnění od 29.9.2021 do 15.10.2021

Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Rozpočtové provizorium pro rok 2022

Rozpočtové provizorium pro rok 2022

Minimální zveřejnění od 23.9.2021 do 09.10.2021

Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Rozpočtové opatření 01/2021

Rozpočtové opatření 01/2021

Minimální zveřejnění od 23.9.2021 do 09.10.2021

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 8. -9. 10. 2021

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Minimální zveřejnění od 23.9.2021 do 09.10.2021

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 23.9.2021

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 23. 9. 2021 od 18 h v hostinci v Budislavicích

Minimální zveřejnění od 16.9.2021 do 23.9.2021

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-49892/2021-16212

Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis.zn.: MZE-49892/2021-16212

Minimální zveřejnění od 15.9.2021 do 31.12.2022

Mimořádné jednání vlády ze dne 10.9.2021

Mimořádné jednání vlády ze dne 10. září 2021, na kterém byly projednány a schváleny změny MO MZ, účinné od 13. 9. 2021.

Minimální zveřejnění od 13.9.2021 do 29.9.2021

Pozvánka na úvodní jednání KPÚ v k.ú. Dožice spis.zn.: SP9558/2021-504201

Pozvánka na úvodní jednání – komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dožice a navazující část k.ú. Mladý Smolivec, Budislavice, Měrčín a Čížkov u Blovic

Minimální zveřejnění od 09.9.2021 do 25.9.2021

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/16409/2021-BaM

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává OOP - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci – na silnici č. II/176 a silnici č. II/191 v obci Starý Smolivec viz. příloha DIO

Minimální zveřejnění od 09.9.2021 do 25.9.2021

Rozhodnutí MZ ČR - posilující a dodatečná dávka očkování COVID ze dne 1.9.2021

Rozhodnutí MZ ČR - posilující, respektive dodatečná dávka očkování COVID

Minimální zveřejnění od 06.9.2021 do 22.9.2021

Pozvánka na úvodní jednání KPÚ v k.ú. Radošice spis.zn.: SP10043/2021-504201

Pozvánka na úvodní jednání komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radošice

Minimální zveřejnění od 06.9.2021 do 22.9.2021

Rozpočtové opatření č. 07/2021

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 07/2021

Minimální zveřejnění od 31.8.2021 do 16.9.2021

Mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny s účinností od 1.9.2021

Mimořádná a ochranná opatření MZ ČR účinná od 1.9.2021 včetně stanoviska Mezioborové skupiny pro epidemické situace MeSES k očkování třetí vakcínou.

Minimální zveřejnění od 31.8.2021 do 16.9.2021

Záměr 10/2021

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 10/2021

Minimální zveřejnění od 30.8.2021 do 15.9.2021

Změny mimořádných opatření MZ ČR s účinností od 31.8.2021

Změna mimořádného opatření MZ ČR s účinností od 31.8.2021 k ochraně dýchacích cest

Minimální zveřejnění od 30.8.2021 do 15.9.2021

Mimořádné opatření MZ ČR s účinností od 1.9.2021 týkající se omezení maloobchodního prodeje a služeb - rozšířené

Mimořádné opatření MZ ČR s účinností od 1.9.2021

Minimální zveřejnění od 30.8.2021 do 15.9.2021