Obec Mladý Smolivec

Bitva na Vraždě se dočkala svého pomníku

Již 391 let uplynulo od střetnutí císařských vojsk s armádou českých stavů v západní části katastru Starého Smolivce.

Dne 5. Října 1620 večer, kdy císařští byli v ležení poblíž Radošic a Starého Smolivce, dostal v noci Buquoy od svých zvědů zprávu, že se Anhalt blíží a je pouhou hodinu cesty odtud (tedy někde u Hvožďan). Ihned vyslal rychlého jezdce ke svému spojenci Maxmiliánovi na zelenou Horu s žádostí o rychlou pomoc. Vydal také rozkaz ráno co nejčasněji opustit tábor a táhnout přes Dožice vstříc spojenci. Brzy ráno Anhalt skutečně zaútočil na ležení protivníka. Zastihl však již jen zadní voje císařských. Prameny uvádějí ( Gindeli – České povstání) že jich zde bylo pobito dvě stě. Kolik bylo raněných, známo není, ale v ústním podání se dosud vypráví, že v rybníce pod Vraždou tehdy voda zčervenala od krve těch, kteří si zde ošetřovali svá zranění.

Pan Karel Kabátník ze Starého Smolivce u příležitosti 390 výročí této bitvy vytesal kamenný památníček, aby tak připomenul důležitou regionální událost. Navíc k této ruční práci připravil i obsáhlý článek na toto téma s titulem "Po stopách žoldnéřů a Bitva u Starého Smolivce".
V letošním roce dne 23. září 2011 se nám zdařilo pomník nedaleko místa bitvy postavit.
Poděkování patří Karlu Kabátníkovi, Karlu Nesvedovi, Evě Tůmové, Ivetě Petříkové, Květě Marešové, Luboši Šímovi, Otovi Strejcovi ml., kteří se stavbou pomáhali.
Ještě chybí pomník dospárovat, upravit prostranství a umístit informační tabuli. To chceme stihnout do jara a snad se nám to také podaří.

 

Autor článku: Kubová Eva
Autor fotografií: Kubová Eva