Obec Mladý Smolivec

Brigáda v Budislavicích 18.11.2018

Den po svátku boje za svobodu a demokracii si budislavičtí občané již tradičně udělali pracovní dopoledne a v 8.30 se sešli u hřbitova, aby uklidili spadané listí

 Tato brigáda byla pod záštitou hasičů z Budislavic, ale pomoci přišlo i dost místních spoluobčanů a chalupářů, kterým není naše vesnice lhostejná. Hřbitov byl od listí uklizen kolegy z Mladého Smolivce, a tak se mohlo začít při cestě dolů a od fary k rybníčku podedvorem. Nevětší patálie byla s nakládáním, které zabralo nejvíce času, ale i s tím si místní společně poradili a ve 12.30 odjížděl poslední náklad. Po ukončení ještě někteří zašli na polední kávu do místního hostince a rozešli se k domovu. Závěrem se sluší moc poděkovat všem zúčastněným a snad je i trochu nalákat na příští rok, neboť bylo domluveno, že příští brigádu na listí završíme opékáním buřtů.

Autor článku: Jan Spour
Autor fotografií: Jana Spourová