Obec Mladý Smolivec

Budislavická pouť 2013

Budislavická pouť od 30.8. do 1.9.2013.

"Každoročně se konávaly poutní slavnosti v místních kostelích ve výroční den vysvěcení kostela - t.j. tzv. posvícení, nebo v den svátku sv. patrona (podle církevního kalendáře), jemuž je kostel zasvěcen (případně o první neděli po tomto svátku) - t.j.tzv.pouť k tomuto svatému. K tomuto místu se v tento den soustředil život celé oblasti...."
Tolik praví encyklopedie Wikipedia a už zbývá jen doplnit, že i do Budislavic "přijela pouť..." jak se praví ve známé písničce:
Už o pátečním podvečeru se v budislavickém farním kostele sv. Jiljí sešla více jak stovka "poutníků" (t.j. více jak dvojnásobek stálých obyvatel obce!) a vyslechla si přednášku Mgr. Červenky právě o historické a duchovní osobnosti opata Jiljího. Po té "vážnou" hudbu varhan a trubky v podání pánů Komrsky a Hrdličky vystřídal pod památnými lípami zlatý hřeb večera: - tentokrát už "méně vážná" veselá muzika Souboru blatenských heligonkářů pod vedením p. Vazače. A všem bylo dobře......
Poznamenávám, že zúčtovaný výtěžek z dobrovolného vstupného je určen na opravu kostelních oken a tak znovu i touto cestou velmi děkujeme všem dárcům a všem vystupujícím i všem, kdož pomohli s přípravou tohoto večera.
A to ještě nebyl konec: v sobotu nás budislavičtí dobrovolní hasiči pozvali ke "Křížům" na tradiční pouťovou zábavu se skupinou Minimax. A pochopitelně nechyběl ani kolotoč či střelnice či trampolína....
V samotný nedělní den svátku Sv. Jiljí 1.září v jemu zasvěceném farním kostele (od zasvěcení tohoto farního kostela uplynulo takřka již tři čtvrtě tisíciletí!!!) byla sloužena administrátorem farnosti P.R.Paruszewským slavná poutní Mše sv.
Po ní se poutníci rozešli do svých domovů ke svým rodinám, kde už to vonělo vynikajícími koláči a všemi těmi pouťovými dobrotami...

(drobná poznámka na konec: už teď Vás do můžeme předběžně pozvat na chystanou besedu se známým astronomem Jiřím Grygarem "Věda a víra" (termín bude zveřejněn) a na Vánoční koncert dívčího pěveckého sboru Velkobor z Velkého Boru. Pravidelné mše sv. jsou v budislavickém farním kostele sv. Jiljí pro věřící tzv. farních osad Ml,Smolivce, Budislavic, Přebudova, Kladrubců i pro ostatní slouženy s nedělní platností každou třetí sobotu v měsíci v 17.30.)

Autor článku: Martin Kulíšek
Autor fotografií: Martin Kulíšek, Hřebejk Z.