Obec Mladý Smolivec

Budislavické burčákové bublání 28. 9. 2022

Možná všechny, kteří sledují obecní webové stránky obce, překvapil plakát a posléze i hlášení v místním rozhlase, že se v Budislavicích uskuteční další akce s názvem „Budislavické bublání.“

Budislavice jsou známé svým pořádáním akcí roztodivného typu, ale přesto jsme si kladli otázku, co to vlastně je?

Každopádně se do naší obce přistěhoval další člověk, který se nebojí zorganizovat nějakou tu akci pro sousedy a lidi, kteří toto rádi navštěvují. Pan Michal Jan, který již před lety zakoupil chalupu „U Čimerů“ v Budislavicích a je již rok v této chalupě natrvalo žijícím občanem, se tohoto nápadu zhostil velmi zodpovědně. Krom své práce konstruktéra pan Jan našel zálibu ve výrobě vín, ciderů a podobně. Kdo to v Budislavicích dobře zná, tak ví, že na pozemku u jeho domu byl před dvěma lety vysázen vinohrad. I když již ve vinohradu jsou v letošním roce i hrozny, tak pan Jan jezdí sklízet hrozny do lokalit jižní Moravy, kde se přece jen vínu daří trošku lépe. Nasbírané hrozny potom převeze na svoji budislavickou adresu a zde započne se zpracováním hroznů a posléze i výrobou vína.

Akce probíhala na dvoře jeho nemovitosti a mohli jsme ochutnat výborný burčák, skvělá vína a lahodné cidery z jeho produkce. Za sebe musím říci, že jsem byl překvapen co také v Budislavicích máme, neboť výroba vín v Budislavicích pro mě byla velkou neznámou. Myslím, že nebyl překvapen pouze pořadatel akce, ale i všichni přítomní, kolik se na dvorku „U Čimerů“ sešlo lidí. Účastníci ochutnávali a také si v hojné míře odnášeli produkty s sebou, takže připravené množství nakonec vyšlo akorát a všichni byli spokojeni.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za podporu akce, neboť se tyto akce dělají proto, aby se lidé sešli a tak nějak poklábosili a utužili partu. Obci Mladý Smolivec za poskytnuté stoly a lavice a panu domácímu za výborný nápad a za další připravenou akci v Budislavicích.

Autor článku: Honza Spour
Autor fotografií: Zdena Spourová