Obec Mladý Smolivec

Budislavický kostel v proměnách staletí

V sobotu 3. září 2011 o budislavické pouti představil Mgr. Červenka kostel sv. Jiljí v trochu jiném kabátě.

Krásnou a naučnou přednášku o kostele a jeho proměnách za minulá staletí, která trvala téměř dvě hodiny, navštívilo dobře padesát lidiček.
Promítanou prezentaci přímo v kostele jsme hltali, skoro jsme ani nedýchali. Díky historickým fotografiím a množství informací o vývoji, přestavbách a majitelích kostela byla tato přednáška velice zajímavá. Po přednášce následovala prohlídka kostela a věže.
Poděkování patří především panu Červenkovi, který všechny materiály dal dohromady a vše nám krásně odpřednášel a panu Kulíškovi, který kostel pro tuto příležitost připravil. Samozřejmě panu faráři Paruszevskému, který nám umožnil poznat náš kostel z jiné stránky...

Autor článku: Kubová Eva
Autor fotografií: Kubová Eva