Obec Mladý Smolivec

Čarodějnice v Budislavicích 30. 4. 2022

Po dvou letech, kdy nám tuto tradiční akci znemožnil covid 19, jsme se mohli k této tradici opět vrátit a učinili jsme tak.

O materiální zajištění jsme požádali pana hajného Poslušného, který hospodaří v lesích pana Bierhanzela. Velice ochotně nám pomohl a nechal nám zpracovat dřevo, které je pro stavbu hranice nepostradatelným artiklem. Musím říci, že i prostor hřiště v Budislavicích jsme museli podrobit důkladnějšímu úklidu, i když ho pan Nachtman pravidelně seká, za což mu patří velké poděkování, ale jarní silné větry i zde zanechaly svoji stopu. První brigáda byla již čtrnáct dnů před čarodějnicemi, abychom připravili již zmiňované dřevo a na 30. dubna připadla brigáda druhá, kdy již od samého rána na hřišti kvílely motorové pily, neboť započala stavba hranice. Musím pochválit všechny místní i přespolní nadšence, kteří přiložili ruce k dílu, neboť se nejedná jen o stavbu hranice, ale je potřeba i roztahat elektriku, připravit stoly a lavičky a v neposlední řadě se postarat i o něco k snědku. V letošním roce se jednalo o pečené selátko na rožni, a pro ty, kterým vepřové nejede, byly naloženy prsní a stehenní kuřecí plátky, takže si všichni přišli na své. Rovněž musím zmínit i práci těch nejmenších, kteří si vzali na starost ozdobení břízky. Před večerem bylo všechno hotovo a mohli jsme se začít věnovat zábavě. Spolu se setměním došlo i na zapálení hranice, která v letošním roce měřila 6,8 metru. Večer celkem rychle utekl a návštěvníci letošních čarodějnic se začali pomalu rozcházet, přesto někteří vydrželi až do ranních hodin. Ráno se začali místní opět scházet, aby prostor opět uklidili, což se celkem rychle podařilo a letošní čarodějnice byly tytam.

Závěrem musím říci, že já osobně jsem velmi rád, že se zatím daří navracet k tradicím, které tu byly v době předcovidové, ať jsou to právě zmiňované čarodějnice, nebo velikonoční křístání. Rovněž bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě podíleli, protože bez nich by na našich vesnicích žádný veřejný život nebyl.

Autor článku: Honza Spour
Autor fotografií: Monika Křížová