Veřejné projednání studie odtokových poměrů v k.ú. Dožice, Starý Smolivec a Radošice 15. 11. 2017

Pozvánka na veřejné projednání studie odtokových poměrů v k.ú. Dožice, Starý Smolivec a Radošice

Veřejné projednání se uskuteční ve středu 15. listopadu 2017:

  • k. ú. Dožice, místní hostinec v Dožicích – ve 13:30 h
  • k. ú. Radošice, místní hostinec v Radošicích – v 16:00 h
  • k. ú. Starý Smolivec, kulturní dům ve Starém Smolivci – v 18:30 h

Firma AGERIS s.r.o. zpracovává pro Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočku Plzeň, studii odtokových poměrů v k. ú. Dožice, v k. ú. Starý Smolivec a v k. ú. Radošice“. Cílem studie je analyzovat odtokové a erozní poměry, navrhnout systém protierozních a protipovodňových opatření a vyhodnotit účinnost navržených opatření. Studie bude podkladem jednak pro zadání veřejné zakázky na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav, jakož i podkladem pro zpracování plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav ve výše uvedeném katastru. Na jednání bude předložen návrh konceptu protierozních a protipovodňových opatření vycházející z provedených analýz a průzkumů.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace