Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Mladý Smolivec.

Rozpočtové opatření č. 4/2019
Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 4/2019
Trvale zveřejněno od 24.06.2019.

Závěrečný účet za rok 2018
Závěrečný účet 2018, Výsledovka MŠ Starý Smolivec 2018, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2018, Rozvaha 2018, Výkaz zisku a ztráty 2018, Příloha 2018 a Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2018, Údaje o poskytnutých garancích 2018, Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 2018
Trvale zveřejněno od 24.06.2019.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 21.6.2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat v pátek 21.6.2019 od 18 hod v budislavicích na sále hostince U Křížů
Min.doba zveřejnění od 14.06.2019 do 21.06.2019.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019
Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019 konaných ve dnech 24. a 25.5.2019
Min.doba zveřejnění od 29.05.2019 do 14.06.2019.

Návrh závěrečného účtu obce Mladý Smolivec za rok 2018
Návrh závěrečného účtu obce Mladý Smolivec za rok 2018 včetně příloh
Min.doba zveřejnění od 29.05.2019 do 21.06.2019.

Rozpočtové opatření č. 3/2019
Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 3/2019
Trvale zveřejněno od 21.05.2019.

Závěrečný účet DSO Mikroregion Nepomucko 2018
Závěrečný účet DSO Mikroregion Nepomucko za rok 2018
Min.doba zveřejnění od 16.05.2019 do 30.06.2020.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Nepomucko 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Nepomucko za rok 2018
Min.doba zveřejnění od 16.05.2019 do 30.06.2020.

Výzva č.j.: PK-ŽP/7240/19
Výzva KÚPK vlastníkům lesa
Min.doba zveřejnění od 14.05.2019 do 31.10.2019.

Smlouva o dílo "Rekonstrukce VO v Mladém Smolivci 2019"
Uzavřená smlouva o dílo na zakázku Rekonstrukce VO v Mladém Smolivci 2019
Min.doba zveřejnění od 13.05.2019 do 13.06.2019.

Oznámení o době a místě konání voleb do EP konaných ve dnech 24. a 25.5. 2019
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. května 2019
Min.doba zveřejnění od 09.05.2019 do 25.05.2019.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 16.5.2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 16. 5. 2019 od 18 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mladém Smolivci
Min.doba zveřejnění od 09.05.2019 do 16.05.2019.

Oznámení od SPÚ spis. zn.: 2RP17652/2015-504201
Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dožice o navazující části sousedních k.ú. Mladý Smolivec, Budislavice, Měrčín a Čížkov u Blovic
Min.doba zveřejnění od 30.04.2019 do 16.05.2019.

Plochy pro vylepení volebních plakátů - volby do EP 24. a 25.5.2019
Možné vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů na základě zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu
Min.doba zveřejnění od 26.04.2019 do 25.05.2019.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Plzeňský kraj č. j.: 988963/19/2300-11460-401159
Ode dne 26.04.2019 do dne 27.05.2019 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
Min.doba zveřejnění od 25.04.2019 do 27.05.2019.

Rozpočtové opatření č. 2/2019
Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 2/2019
Trvale zveřejněno od 23.04.2019.

Návrh střednědobého výhledu Svazku obcí okresu PJ pro odpadové hospodářství na roky 2020 - 2022
Návrh střednědobého výhledu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na roky 2020 - 2022
Min.doba zveřejnění od 16.04.2019 do 02.05.2019.

Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu PJ pro odpadové hospodářství na rok 2019
Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2019
Min.doba zveřejnění od 16.04.2019 do 02.05.2019.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 18.4.2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 18.4.2019 od 18 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mladém Smolivci
Min.doba zveřejnění od 10.04.2019 do 18.04.2019.

Seznam volebních okrsků pro volby do EP konaných ve dnech 24. a 25.5.2019
Seznam volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25.52019
Min.doba zveřejnění od 09.04.2019 do 25.05.2019.

Jmenování zapisovatelů OVK pro volby do EP konaných ve dnech 24. a 25.5.2019
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 24. a 25. 5. 2019
Min.doba zveřejnění od 09.04.2019 do 25.05.2019.

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za r. 2018
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství k 31.12.2018
Min.doba zveřejnění od 28.03.2019 do 13.04.2019.

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za r. 2018
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2018
Min.doba zveřejnění od 28.03.2019 do 13.04.2019.

Veřejná vyhláška od OÚ Mladý Smolivec ze dne 27.3.2019
Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
Min.doba zveřejnění od 27.03.2019 do 12.04.2019.

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do EP konaných ve dnech 24. a 25.5.2019
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25.5.2019
Min.doba zveřejnění od 25.03.2019 do 25.05.2019.

Smlouva o dílo "Rekonstrukce VO v Dožicích 2019"
Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Rekonstrukce VO v Dožicích 2019"
Min.doba zveřejnění od 20.03.2019 do 05.04.2019.

Rozpočtové opatření č. 1/2019
Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 1/2019
Trvale zveřejněno od 18.03.2019.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Mladý Smolivec na období 2019 - 2023
Trvale zveřejněno od 18.03.2019.

Veřejná vyhláška od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR č.j.: SR/0150/US/2018-2
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy č. 2
Min.doba zveřejnění od 18.03.2019 do 03.04.2019.

Veřejná vyhláška od OÚ Mladý Smolivec ze dne 11.3.2019
OÚ Mladý Smolivec vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzetí písemnosti
Min.doba zveřejnění od 11.03.2019 do 26.03.2019.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace