Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Mladý Smolivec.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za r. 2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za r. 2014 územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
Min.doba zveřejnění od 29.04.2015 do 15.05.2015.

Příloha za rok 2014
Příloha za rok 2014 - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady.
Min.doba zveřejnění od 29.04.2015 do 15.05.2015.

Výkaz zisku a ztráty za rok 2014
Výkaz zisku a ztráty za rok 2014 - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Min.doba zveřejnění od 29.04.2015 do 15.05.2015.

Rozvaha - bilance pro rok 2014
Rozvaha - bilance pro rok 2014 územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti.
Min.doba zveřejnění od 29.04.2015 do 15.05.2015.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za r. 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2014
č.j.: EK/2757/14.
Min.doba zveřejnění od 29.04.2015 do 15.05.2015.

Výsledovka po činnostech analyticky MŠ Starý Smolivec - 2014
Výsledovka po činnostech analyticky Mateřská škola Starý Smolivec za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 29.04.2015 do 15.05.2015.

Závěrečný účet obce za r. 2014
Závěrečný účet obce Mladý Smolivec za rok 2014 sestavený ke dni 08.04.2015.
Min.doba zveřejnění od 29.04.2015 do 15.05.2015.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Plzeňský kraj č.j.: 1026774/15/2300-11460-401159
Finanční úřad pro Plzeňský kraj oznamuje Veřejnou vyhláškou, že je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam.
Min.doba zveřejnění od 28.04.2015 do 02.06.2015.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje č. j.: DSH/2331/15
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává Veřejnou vyhlášku - Rpzhodnutí
spis. zn.: ZN/418/DSH/15.
Min.doba zveřejnění od 27.04.2015 do 13.05.2015.

Oznámení od Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj č. j.: OO-4/2015-406
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby pro k.ú. Mladý Smolivec obce Mladý Smolivec.
Min.doba zveřejnění od 24.04.2015 do 24.05.2015.

Záměr č. 3 / 2015
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr č. 3 / 2015.
Min.doba zveřejnění od 24.04.2015 do 10.05.2015.

Oznámení o stavbě nových zemních kabelů NN v Dožicích 2015
Oznámení všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Dožice, že v termínu červen - srpen 2015 bude v této oblasti prováděna stavba nových zemních kabelů nízkého napětí.
Min.doba zveřejnění od 17.04.2015 do 31.08.2015.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 16. 4. 2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 16. 4. 2015 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci
Min.doba zveřejnění od 09.04.2015 do 16.04.2015.

Veřejná vyhláška č.j.: 18198/2015-MZE-15120
OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
Min.doba zveřejnění od 01.04.2015 do 22.06.2015.

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY sp.zn.: 14VH5387/2015-15120
Ministerstvo zemědělství vydává NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE
Min.doba zveřejnění od 01.04.2015 do 22.06.2015.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 19. 3. 2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 19. 3. 2015 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci
Min.doba zveřejnění od 12.03.2015 do 19.03.2015.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: VŽP/591/2015 - Mu
Městský úřad Nepomuk, dbor výstavby a životního prostředí vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzetí písemnosti zn.: MÚ/VŽP/599/15.
Min.doba zveřejnění od 12.03.2015 do 28.03.2015.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk zn.: DOP/1931/2015-Čas
MěÚ Nepomuk, odbor dopravy vydává Návrh opatření obecné povahy.
Min.doba zveřejnění od 18.02.2015 do 06.03.2015.

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí k 31. 12. 2014
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství k 31. 12. 2014
Min.doba zveřejnění od 12.02.2015 do 01.03.2015.

Rozpočtový výhled Sdružení obcí na rok 2015 – 2018
Rozpočtový výhled Sdružení obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství na rok 2015 – 2018.
Min.doba zveřejnění od 12.02.2015 do 01.03.2015.

Plnění rozpočtu Svazku obcí v r. 2014
Plnění rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství v roce 2014.
Min.doba zveřejnění od 12.02.2015 do 01.03.2015.

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí za r. 2014
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství za rok 2014
Min.doba zveřejnění od 12.02.2015 do 01.03.2015.

Návrh rozpočtu Svazku obcí na r. 2015
Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2015.
Min.doba zveřejnění od 12.02.2015 do 01.03.2015.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 19. 2. 2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 19.2.2015 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci.
Min.doba zveřejnění od 12.02.2015 do 19.02.2015.

Veřejná vyhláška od OÚ Mladý Smolivec 11. 2. 2015
OÚ Mladý Smolivec vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzetí písemnosti.
Min.doba zveřejnění od 11.02.2015 do 27.02.2015.

Záměr č. 2 / 2015
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr č. 2 / 2015.
Min.doba zveřejnění od 11.02.2015 do 27.02.2015.

Výroční zpráva o poskytování informací 2014
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 02.02.2015 do 17.03.2015.

Veřejná vyhláška od OÚ Mladý Smolivec - 30. 1. 2015
OÚ Mladý Smolivec vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzetí písemnosti.
Min.doba zveřejnění od 30.01.2015 do 15.02.2015.

Veřejná vyhláška od OÚ Mladý Smolivec 30. 1. 2015
OÚ Mladý Smolivec vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzetí písemnosti.
Min.doba zveřejnění od 30.01.2015 do 15.02.2015.

Záměr č. 1 / 2015
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr č. 1 / 2015.
Min.doba zveřejnění od 21.01.2015 do 06.02.2015.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace