Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Mladý Smolivec.

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu č.j.: OO-4/2015-406
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - jih vyhlašuje platnost obnoveného katastrálního operátu.
Min.doba zveřejnění od 27.11.2015 do 29.12.2015.

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - návrh rozpočtu 2016
Návrh rozpočtu pro Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2016.
Min.doba zveřejnění od 23.11.2015 do 08.12.2015.

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci v roce 2013 až 2015?
Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015
Min.doba zveřejnění od 20.11.2015 do 05.12.2015.

Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Nepomucko 2016
Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Nepomucko na rok 2016
Min.doba zveřejnění od 20.11.2015 do 05.12.2015.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 26.11.2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 26. 11. 2015 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci
Min.doba zveřejnění od 19.11.2015 do 26.11.2015.

Rozpočtový výhled Oce Mladý Smolivec na období 2016-2020
Dokument Obce Mladý Smolivec.
Min.doba zveřejnění od 09.11.2015 do 26.11.2015.

Strategický plán Obce Mladý Smolivec 2016 - 2020
Dokument Obce Mladý Smolivec.
Min.doba zveřejnění od 09.11.2015 do 26.11.2015.

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu č.j.: OO-1/2015-406
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - jih vyhlašuje platnost obnoveného katastrálního operátu v části katastrálního území Radošice obce Mladý Smolivec dnem 30. 10. 2015.
Min.doba zveřejnění od 02.11.2015 do 02.12.2015.

Dražební vyhláška č.j.:120 EX 477/11-303
Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání.
Min.doba zveřejnění od 02.11.2015 do 19.11.2015.

Záměr č. 8 / 2015
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr č. 8 / 2015.
Min.doba zveřejnění od 26.10.2015 do 11.11.2015.

Záměr č. 7 / 2015
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr č. 7 / 2015.
Min.doba zveřejnění od 26.10.2015 do 11.11.2015.

Záměr č. 6 / 2015
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr č. 6 / 2015.
Min.doba zveřejnění od 26.10.2015 do 11.11.2015.

Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Starý Smolivec č.j.:SPU 541085/2015
Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Starý Smolivec
Min.doba zveřejnění od 19.10.2015 do 04.11.2015.

Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Dožice č.j.:SPU 541067/2015
Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Dožice
Min.doba zveřejnění od 19.10.2015 do 04.11.2015.

Dražební vyhláška - elektronická dražba č.j.: 002 Ex 2696/10-44
Soudní exekutor vydává Usnesení - dražební vyhlášku o elektronické dražbě nemovitých věcí.
Min.doba zveřejnění od 19.10.2015 do 04.11.2015.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 15. 10. 2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 15. 10. 2015 od 19 hod v sále hostince v Budislavicích
Min.doba zveřejnění od 07.10.2015 do 15.10.2015.

Záměr č. 5 / 2015
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr č. 5 / 2015.
Min.doba zveřejnění od 30.09.2015 do 15.10.2015.

Dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí k.ú. Mladý Smolivec č. j.: OO-4/2015-406
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj oznamuje dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v zasedcí místnosti OÚ Mladý Smolivec.
Min.doba zveřejnění od 23.09.2015 do 09.11.2015.

Žádost o komplexní pozemkovou úpravu září 2015 - vzor
Obec Mladý Smolivec podala žádost o zpracování komplexní pozemkové úpravy v katastru Dožice a Starý Smolivec. Žádost pro vlastníky pozemků v daných katastrech, kteří se chtějí připojit stačí vyplnit a poslat na uvedenou adresu.
Min.doba zveřejnění od 15.09.2015 do 15.10.2015.

Upozornění ČEZ Distribuce, a.s. vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) 2015
Upozornění ČEZ Distribuce, a. s. na odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Min.doba zveřejnění od 10.09.2015 do 15.11.2015.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 17. 9. 2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 17. 9. 2015 od 19 hod v sále hostince v Radošicích.
Min.doba zveřejnění od 10.09.2015 do 17.09.2015.

Veřejná vyhláška - rozhodnutí č.j.:351/15
Rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace.
Min.doba zveřejnění od 02.09.2015 do 19.09.2015.

Dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí k.ú. Radošice č. j.: OO-1/2015-406
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj oznamuje dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí k.ú. Radošice.
Min.doba zveřejnění od 25.08.2015 do 13.10.2015.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 20. 8. 2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 20. 8. 2015 od 19 hod v sále hostince v Dožicích
Min.doba zveřejnění od 12.08.2015 do 20.08.2015.

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru - srpen 2015
Hejtman Plzeňského kraje vyhlašuje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru do odvolání.
Min.doba zveřejnění od 07.08.2015 do 31.08.2015.

Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZOM
Dokumenty v souvislosti s Programem zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZOM
Min.doba zveřejnění od 17.07.2015 do 17.08.2015.

Veřejná vyhláška od obce Mladý Smolivec č. j.: 351/15
Obecní úřad Mladý Smolivec vydává Oznámení o zahájení správního řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Veřejnou vyhláškou.
Min.doba zveřejnění od 10.07.2015 do 26.07.2015.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 16. 7. 2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 16. 7. 2015 od 19 hod v hostinci na hřišti ve Starém Smolivci.
Min.doba zveřejnění od 09.07.2015 do 16.07.2015.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č. j.: VŽP/2099/2015 - VaL
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzetí písemnosti
zn.: MÚ/VŽP/6041/14.
Min.doba zveřejnění od 07.07.2015 do 23.07.2015.

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí č. j.: 120 EX 38340/12-87
Exekutorský úřad Klatovy vydává Usnesení - Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí.
Min.doba zveřejnění od 09.06.2015 do 16.09.2015.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace