Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Mladý Smolivec.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 30.11.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat v pátek 30.11.2018 od 19 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mladém Smolivci
Min.doba zveřejnění od 22.11.2018 do 30.11.2018.

Rozpočtové opatření č. 11 / 2018
Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 11 / 2018
Trvale zveřejněno od 14.11.2018.

Smlouva o dílo "Oprava místní komunikace v Dožicích"
Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Oprava místní komunikace v Dožicích"
Min.doba zveřejnění od 13.11.2018 do 19.11.2018.

Nařízení ústního jednání spojeného s místním šetřením č. j.: DOP/5381/2018 - Bo
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Nařízení ústního jednání spojeného s místním šetřením zn.: MÚ/DOP/1197/18
Min.doba zveřejnění od 09.11.2018 do 25.11.2018.

Veřejná nabídka pozemků určených k převodu v katastru Mladý Smolivec a Budislavice
Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním zástupcům podle zákona č. 229/1991 Sb.
Min.doba zveřejnění od 05.11.2018 do 05.12.2018.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 9. 11. 2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat v pátek 9. 11. 2018 od 19 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mladém Smolivci
Min.doba zveřejnění od 01.11.2018 do 09.11.2018.

Dražební vyhláška - elektronická dražba č. j.: 106 EX 2943/11-55
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku o elektronické dražbě
Min.doba zveřejnění od 31.10.2018 do 16.11.2018.

Rozpočtové opatření č. 10 / 2018
Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 10 / 2018
Trvale zveřejněno od 29.10.2018.

Opatření obecné povahy od MěÚ Nepomuk č. j.: DOP/4991/2018 – Bo
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk vydává Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích sp. zn: MÚ/DOP/2925/18
Min.doba zveřejnění od 26.10.2018 do 11.11.2018.

Ustavující zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec 2. 11. 2018
Pozvánka na veřejné ustavující zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat v pátek dne 2. listopadu 2018 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mladém Smolivci čp. 95
Min.doba zveřejnění od 25.10.2018 do 02.11.2018.

Územní rozhodnutí od MěÚ Nepomuk č. j.: VŽP/3645/2018 - Mu
MěÚ v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí vydává Územní rozhodnutí o umístění stavby zn.: MÚ/VŽP/70/18
Min.doba zveřejnění od 17.10.2018 do 02.11.2018.

Smlouva o dílo "Tenisový kurt Starý Smolivec - III"
Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Tenisový kurt Starý Smolivec - III"
Min.doba zveřejnění od 09.10.2018 do 25.10.2018.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Mladý Smolivec konaných 5. a 6. 10. 2018
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Mladý Smolivec na období 2018 - 2022
Min.doba zveřejnění od 08.10.2018 do 08.11.2018.

Záměr 8 / 2018
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 8 / 2018
Min.doba zveřejnění od 05.10.2018 do 21.10.2018.

Rozpočtové opatření č. 9 / 2018
Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 9 / 2018
Trvale zveřejněno od 02.10.2018.

Zpráva č. 2 o uplatňování ÚP Mladý Smolivec za období 4/2014 - 4/2018
Zpráva č. 2 o uplatňování Územního plánu Mladý Smolivec za období 4/2014 - 4/2018
Min.doba zveřejnění od 26.09.2018 do 12.10.2018.

Kupní smlouva č. 72/2018
Kupní smlouva na kolový traktor New Holland TD 5.95 a Trac Lift TL 240 SL
Min.doba zveřejnění od 21.09.2018 do 07.10.2018.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 1. 10. 2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat v pondělí 1. 10. 2018 od 17 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mladém Smolivci
Min.doba zveřejnění od 21.09.2018 do 01.10.2018.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
Oznámení starostky obce Mladý Smolivec o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
Min.doba zveřejnění od 19.09.2018 do 06.10.2018.

Zamýšlený převod pozemků od SPÚ ze dne 19. 9. 2018
SPÚ oznamuje, v souladu s ust. § 20 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zamýšlený převod uvedených pozemků nebo jejich ideálních částí, u nichž nelze doložit listinnými doklady vlastnické právo státu
Min.doba zveřejnění od 19.09.2018 do 19.12.2018.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: RR/3921/18
Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Min.doba zveřejnění od 17.09.2018 do 03.10.2018.

Oznámení o zamýšleném převodu od SPÚ ze dne 14. 9. 2018
Státní pozemkový úřad oznamuje, že ke dni 19. 9. 2018 bude zveřejněn dle § 20 zákona č. 503/2012 Sb. seznam pozemků, jejichž vlastnictví státu není doloženo listinnými doklady.
Min.doba zveřejnění od 14.09.2018 do 19.12.2018.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 20. 9. 2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 20. 9. 2018 od 19. hod na sále hostince v Budislavicích
Min.doba zveřejnění od 13.09.2018 do 20.09.2018.

Oznámení zahájení územního řízení č. j.: VŽP/3217/2018 - Mu
Oznámení zahájení územního řízení umístění stavby: Dožice náves, PJ - kNN. rekonstrukce a sítě NN v části obce Dožice, zn.: MÚ/VŽP/70/1
Min.doba zveřejnění od 10.09.2018 do 26.09.2018.

Záměr 7 / 2018
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 7 / 2018
Min.doba zveřejnění od 06.09.2018 do 22.09.2018.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK-RR/3651/18
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
Min.doba zveřejnění od 31.08.2018 do 08.10.2018.

Záměr 6 / 2018
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 6 / 2018
Min.doba zveřejnění od 24.08.2018 do 09.09.2018.

Rozpočtové opatření č. 8 / 2018
Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 8 / 2018
Trvale zveřejněno od 22.08.2018.

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
Min.doba zveřejnění od 21.08.2018 do 06.10.2018.

Seznam volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. – 6. 10 2018
Seznam volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. – 6. října 2018
Min.doba zveřejnění od 21.08.2018 do 06.10.2018.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace