Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Mladý Smolivec.

Závěrečný účet DSO 2013
Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 29.05.2014 do 14.06.2014.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 29.5.2014
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 29. 5. 2014 od 19 hod v zasedací místnosti v Mladém Smolivci.
Min.doba zveřejnění od 22.05.2014 do 29.05.2014.

Záměr č. 4 / 2014
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr č. 4 / 2014.
Min.doba zveřejnění od 14.05.2014 do 29.05.2014.

Návrh rozpočtu Svazku obcí na r. 2014
Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 07.05.2014 do 23.05.2014.

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí za r. 2013
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 07.05.2014 do 23.05.2014.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Mladý Smolivec, IČ:00256935 za rok 2013
č.j.: EK/3679/13.
Min.doba zveřejnění od 07.05.2014 do 23.05.2014.

Výsledovka - Mateřská škola Starý Smolivec 2013
Výsledovka po činnostech analyticky - Mateřská škola Starý Smolivec za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 07.05.2014 do 23.05.2014.

Závěrečný účet obce za rok 2013
Závěrečný účet obce Mladý Smolivec za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 07.05.2014 do 23.05.2014.

Volby 2014 do EP - doba a místo konání voleb do EP
Starostka obce Mladý Smolivec vydává Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu konaných 23. a 24.5.2014.
Min.doba zveřejnění od 07.05.2014 do 24.05.2014.

Volby 2014 do EP - Mimořádně otevřeno na OÚ Mladý Smolivec
Z důvodu dodržení zákonných lhůt, vyplývajících ze zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do EP, bude na OÚ v Mladém Smolivci dne 8.5.2014 mimořádně otevřeno, pouze pro účel voleb do EP.
Min.doba zveřejnění od 06.05.2014 do 08.05.2014.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Západočeský kraj č.j.: 999573/14/2300-14400-403207
Finanční úřad pro Západočeský kraj oznamuje Veřejnou vyhláškou, že je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam.
Min.doba zveřejnění od 28.04.2014 do 02.06.2014.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vydává Výzvu - duben 2014
Výzva - podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
Min.doba zveřejnění od 22.04.2014 do 22.05.2014.

Rozhodnutí od MěÚ Nepomuk č.j.: VŽP/958/2014 - Mu
MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí vydává Rozhodnutí - zastavení řízení
zn.: MÚ/VŽP/348/14.
Min.doba zveřejnění od 22.04.2014 do 08.05.2014.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 29.4.2014
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat v úterý dne 29. dubna 2014 od 19 hodin v zasedací místnosti v Mladém Smolivci.
Min.doba zveřejnění od 22.04.2014 do 29.04.2014.

Volby 2014 do EP - Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do EP ve dnech 23. a 24. 5. 2014.
Min.doba zveřejnění od 12.04.2014 do 24.05.2014.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ - duben 2014
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 17. 4. 2014 od 19 hodin v zasedací místnosti v Mladém Smolivci.
Min.doba zveřejnění od 10.04.2014 do 17.04.2014.

Volby 2014 do EP - Seznam volebních okrsků
Obec Mladý Smolivec zveřejňuje seznam volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 23. a 24. 5 2014.
Min.doba zveřejnění od 08.04.2014 do 24.05.2014.

Nařízení Státní veterinární správy - č.j.: SVS/2014/022532-P
Státní veterinární správa vydává rozhodnutí o ukončení mimořádných veterinárních opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel.
Min.doba zveřejnění od 27.03.2014 do 12.04.2014.

Volby 2014 do EP - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 23. a 24. 5. 2014.
Min.doba zveřejnění od 24.03.2014 do 24.05.2014.

Usnesení - dražební vyhláška zn.: 101 EX 1725/11-186
Soudní exekutor vydává Usnesení - dražební vyhlášku o elektronické dražbě.
Min.doba zveřejnění od 24.03.2014 do 06.05.2014.

Veřejná vyhláška - zn.: RR/1407/14
KÚ Plzeňského kraje, Odbor regionálního rozvoje vydává Veřejnou vyhlášku o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.
Min.doba zveřejnění od 18.03.2014 do 03.04.2014.

Záměr č. 3 / 2014
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr č. 3 / 2014.
Min.doba zveřejnění od 05.03.2014 do 21.03.2014.

Záměr č. 2 / 2014
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr č. 2 / 2014.
Min.doba zveřejnění od 05.03.2014 do 21.03.2014.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ - březen 2014
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat v úterý dne 11. 3. 2014 od 19 hodin v zasedací místnosti v Mladém Smolivci.
Min.doba zveřejnění od 04.03.2014 do 11.03.2014.

Veřejná vyhláška - Oznámení č.j.: VŽP/395/2014 - Vět
MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí vydává Veřejnou vyhlášku - Oznámení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Mladý Smolivec
Min.doba zveřejnění od 27.02.2014 do 03.04.2014.

Zahájení územního řízení č.j.: VŽP/408/2014 - Mu
MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí vydává Oznámení - Zahájení územního řízení.
Min.doba zveřejnění od 27.02.2014 do 15.03.2014.

Opatření obecné povahy č.j.: DOP/367/2014-Čas
MěÚ Nepomuk, odbor dopravy zveřejňuje Oznámení veřejnou vyhláškou - "Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci"
Min.doba zveřejnění od 24.02.2014 do 12.03.2014.

Výroční zpráva o poskytování informací 2013
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 21.02.2014 do 06.03.2014.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ 20.2.2014
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 20.02.2014 od 19 hodin v zasedací místnosti v Mladém Smolivci.
Min.doba zveřejnění od 13.02.2014 do 20.02.2014.

Záměr č. 1 / 2014
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr č. 1 / 2014.
Min.doba zveřejnění od 22.01.2014 do 07.02.2014.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace