Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Mladý Smolivec.

Oznámení veřejnou vyhláškou č.j.: DOP/367/2014-Čas
MěÚ Nepomuk, odbor dopravy zveřejňuje Návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
Min.doba zveřejnění od 22.01.2014 do 07.02.2014.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 23.01.2014 od 19 hodin v zasedací místnosti v Mladém Smolivci.
Min.doba zveřejnění od 16.01.2014 do 23.01.2014.

Rozpočet obce na rok 2014
Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2014.
Trvale zveřejněno od 20.12.2013.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 19. 12. 2013 od 19 hodin v zasedací místnosti v Mladém Smolivci.
Min.doba zveřejnění od 12.12.2013 do 19.12.2013.

Návrh rozpočtu 2014
Návrh rozpočtu obce Mladý Smolivec na rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 02.12.2013 do 17.12.2013.

Záměr č. 13 / 2013
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr č. 13 / 2013.
Min.doba zveřejnění od 28.11.2013 do 14.12.2013.

Záměr č. 12 / 2013
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr č. 12/2013.
Min.doba zveřejnění od 27.11.2013 do 13.12.2013.

Usnesení od MěÚ Nepomuk
MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí vydává Usnesení
č.j.: VŽP/3118/2013-Va
zn.: MÚ/VŽP/1814/12.
Min.doba zveřejnění od 25.11.2013 do 11.12.2013.

Usnesení o ukončení dražebního jednání
Dražební jednání nemovitých věcí nařízených na den 13.11.2013 v 11.00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb usnesením č.j. EX 39380/10-54 se nekoná
č.j.: 120 EX 39380/10-85.
Min.doba zveřejnění od 17.11.2013 do 03.12.2013.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 21. 11. 2013 od 19 hodin v zasedací místnosti v Mladém Smolivci.
Min.doba zveřejnění od 13.11.2013 do 21.11.2013.

Veřejná vyhláška o veřejném projednání Aktualizace ZÚR PK
Veřejná vyhláška o zahájení řízení o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území.
Min.doba zveřejnění od 05.11.2013 do 18.12.2013.

Oznámení od Státního pozemkového úřadu o zamýšleném převodu
SPÚ oznamuje zamýšlený převod níže uvedených pozemků nebo jejich ideálních částí, u nichž nelze doložit listinnými doklady vlastnické právo státu.
Min.doba zveřejnění od 05.11.2013 do 05.02.2014.

Oznámení od Státního pozemkového úřadu
Státní pozemkový úřad oznamuje, že ke dni 5. 11. 2013 bude zveřejněn seznam pozemků, jejichž vlastnictví státu není doloženo listinnými doklady.
Min.doba zveřejnění od 05.11.2013 do 05.02.2014.

Oznámení o zamýšleném převodu ve Starém Smolivci
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků dle §20 zákona č. 503/2012 Sb., v k.ú. Starý Smolivec
zn.: SPU 448129/2013/104/Fi.
Min.doba zveřejnění od 05.11.2013 do 05.02.2014.

Záměr č. 11 / 2013
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr č. 11 / 2013 o prodeji pozemku.
Min.doba zveřejnění od 31.10.2013 do 15.11.2013.

Výsledky voleb
Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR 2013 - obvod Mladý Smolivec.
Min.doba zveřejnění od 28.10.2013 do 14.11.2013.

Komplexní pozemkové úpravy
Máte zájem o provedení komplexní pozemkové úpravy v katastru obcí MLADOSMOLIVECKA, kde vlastníte zemědělské pozemky?
Min.doba zveřejnění od 25.10.2013 do 31.12.2013.

Oznámení
Oznámení o pokračování řízení a výzva k doplnění podkladů žádosti č.j.: VŽP/2966/2013-Va
Min.doba zveřejnění od 16.10.2013 do 02.11.2013.

Usnesení o oznámení dražebního roku
Soudní exekutor vydává Usnesení - dražební vyhlášku o oznámení dražebního roku
č.j.: 103 Ex 61357/12-24.
Min.doba zveřejnění od 14.10.2013 do 30.10.2013.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.:101 EX 1725/11-116
Min.doba zveřejnění od 11.10.2013 do 21.11.2013.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 17. 10. 2013 od 19 hodin v zasedací místnosti v Mladém Smolivci.
Min.doba zveřejnění od 10.10.2013 do 17.10.2013.

Oznámení
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Min.doba zveřejnění od 10.10.2013 do 26.10.2013.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.:120 EX 39380/10-54
Min.doba zveřejnění od 07.10.2013 do 13.11.2013.

Volby do PSP ČR - Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do PSP ČR ve dnech 25.10. a 26.10.2013.
Min.doba zveřejnění od 03.10.2013 do 26.10.2013.

Záměr č. 10 / 2013
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr č. 10 / 2013 o prodeji pozemku.
Min.doba zveřejnění od 27.09.2013 do 12.10.2013.

Volby do PSP ČR - Seznam volebních okrsků
Seznam volebních okrsků pro volby do PSP ČR ve dnech 25.10. a 26.10.2013.
Min.doba zveřejnění od 25.09.2013 do 26.10.2013.

Volby do PSP ČR - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do PSP ČR ve dnech 25.10. a 26.10.2013.
Min.doba zveřejnění od 25.09.2013 do 26.10.2013.

Oznámení pro občany Dožic
Oznámení vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Dožice o provádění montáže a demontáže vzdušného vedení elektřiny v období říjen až prosinec 2013.
Min.doba zveřejnění od 24.09.2013 do 31.12.2013.

Upozornění pro vlastníky a uživatele nemovitostí od ČEZ Distribuce, a. s.
Upozornění pro vlastníky a uživatele nemovitostí od ČEZ Distribuce, a. s. k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
Min.doba zveřejnění od 24.09.2013 do 15.11.2013.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 19.9.2013 od 19 hodin v hostinci u Simony v Dožicích.
Min.doba zveřejnění od 12.09.2013 do 19.09.2013.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace