Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Mladý Smolivec.

Rozpočtové opatření č. 6 / 2017
Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 6 / 2017
Trvale zveřejněno od 17.10.2017.

Kupní smlouva o převodu nemovitostí
Kupní smlouva o převodu nemovitostí mezi Západočeským konzumním družstvem Plzeň a obcí Mladý Smolivec
Min.doba zveřejnění od 11.10.2017 do 27.10.2017.

Oznámení o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Zásobování pitnou vodou Starý Smolivec“ - prodloužení lhůty pro podání nabídek
Předmětem veřejné zakázky je propojení vrtů V1 a V2 s úpravnou vody a následně vodojemem v celkové délce 720 m.
V důsledku vydání Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 se prodlužuje lhůta pro podání nabídek.
Min.doba zveřejnění od 09.10.2017 do 24.10.2017.

Veřejná vyhláška č.j.: DOP/6184/2017 - LoP
Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Min.doba zveřejnění od 06.10.2017 do 21.10.2017.

Oznámení o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Zásobování pitnou vodou Starý Smolivec“
Předmětem veřejné zakázky je propojení vrtů V1 a V2 s úpravnou vody a následně vodojemem v celkové délce 720 m.
Min.doba zveřejnění od 04.10.2017 do 20.10.2017.

Vylepení volebních plakátů pro volby do PSP ČR konaných ve dnech 20. - 21. 10. 2017
Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů na základě zákona č. 247/1995 Sb. zákon o volbách do Parlamentu České republiky
Min.doba zveřejnění od 04.10.2017 do 21.10.2017.

Oznámení o době a místě konání voleb do PSP ČR konaných ve dnech 20. - 21. 10. 2017
Starostka obce Mladý Smolivec zveřejňuje oznámení o době a místě konání voleb do PSP ČR konaných ve dnech 20. - 21. 10. 2017
Min.doba zveřejnění od 04.10.2017 do 21.10.2017.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 5. 10. 2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 5.10.2017 od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec
Min.doba zveřejnění od 28.09.2017 do 05.10.2017.

Veřejná vyhláška č.j.:55197/2017-MZE-16212
Opatření obecné povahy - zastavení těžeb v lese.
Min.doba zveřejnění od 15.09.2017 do 14.10.2017.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 21. 9. 2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 21. 9. 2017 od 19 hod v Kulturním domě ve Starém Smolivci
Min.doba zveřejnění od 14.09.2017 do 21.09.2017.

Jmenování zapisovatelů OVK pro volby do PSP ČR konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do PSP ČR konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017
Min.doba zveřejnění od 07.09.2017 do 21.10.2017.

Seznam volebních okrsků pro volby do PSP ČR konaných ve dnech 20. - 21. 10. 2017
Starostka obce Mladý Smolivec zveřejňuje seznam volebních okrsků pro volby do PSP ČR konaných ve dnech 20. - 21. 10. 2017
Min.doba zveřejnění od 05.09.2017 do 21.10.2017.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná zn.: MUBL 9314 / 2017
MěÚ Blatná, odbor dopravy zveřejňuje Rozhodnutí - oprava zřejmé nesprávnosti
Min.doba zveřejnění od 04.09.2017 do 20.09.2017.

Rozpočtové opatření č. 5 / 2017
Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 5 / 2017
Trvale zveřejněno od 24.08.2017.

Stanovení minimálního počtu členů OVK do PSP ČR konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. -21. 10. 2017
Min.doba zveřejnění od 21.08.2017 do 21.09.2017.

Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým – srpen 2017
Sekce lesního hospodářství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává Doporučená opatření v ochraně lesa
Min.doba zveřejnění od 16.08.2017 do 30.09.2017.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 17. 8. 2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 17. 8. 2017 od 19 hod v hostinci u Fialů v Radošicích
Min.doba zveřejnění od 10.08.2017 do 17.08.2017.

Oznámení o zahájení zadávacího řízení „Starý Smolivec, obnova rybníka Strhaný“
Předmětem veřejné zakázky je obnova a odbahnění stávající vodní nádrže v obci, jejíž kapacita přelivu je nedostatečná pro provedení protipovodňových průtoků.
Min.doba zveřejnění od 31.07.2017 do 23.08.2017.

Rozpočtové opatření č. 4 / 2017
Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 4 / 2017
Trvale zveřejněno od 26.07.2017.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 20. 7. 2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 20. 7. 2017 od 19 hod v hostinci u Křížů v Budislavicích
Min.doba zveřejnění od 13.07.2017 do 20.07.2017.

Oznámení veřejnou vyhláškou č.j.: DOP/5205/2017-LoP
Návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek.
Min.doba zveřejnění od 11.07.2017 do 27.07.2017.

Oznámení o aplikaci přípravku nebezpečného pro včely - červenec 2017
Oznámení o aplikaci přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely
Min.doba zveřejnění od 10.07.2017 do 26.07.2017.

Informace o africkém moru prasat od SVS č. j.: SVS/2017/078709-G
Africký mor prasat – první výskyt v České republice
Min.doba zveřejnění od 04.07.2017 do 20.07.2017.

Rozpočtové opatření č. 3 / 2017
Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 3 / 2017
Trvale zveřejněno od 29.06.2017.

Nařízení 5/2016 Plzeňského kraje
kterým se stanoví podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Min.doba zveřejnění od 22.06.2017 do 30.07.2017.

Zákaz zalévání zahrádek, umývání aut, napouštění bazénů, umývání chodníků a silnic 2017
Obec Mladý Smolivec vydává ve všech obcích Mladého Smolivce zákaz zalévání zahrádek, umývání aut, napouštění bazénů, umývání chodníků a silnic z veřejného vodovodu v obcích z důvodu nedostatku vody. A dále vydává zákaz rozdělávání ohňů.
Min.doba zveřejnění od 21.06.2017 do 31.08.2017.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje č. j.: DSH / 4797 / 17
KÚ Plzeňského kraje, odbor dopravy vydává Rozhodnutí
spis. zn.: ZN / 1286 / DSH / 17
Min.doba zveřejnění od 20.06.2017 do 06.07.2017.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 15. 6. 2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 15. 6. 2017 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci
Min.doba zveřejnění od 08.06.2017 do 15.06.2017.

Závěrečný účet 2016
Závěrečný účet 2016, Výsledovka MŠ Starý Smolivec 2016, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2016, Rozvaha 2016 (C08), Výkaz zisku a ztráty 2016 (C78), Příloha 2016 (126F) a Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2016
Trvale zveřejněno od 06.06.2017.

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku vyhlašuje grantový program STARTÉR 2017.
Chceme podpořit inovativní, pilotní projekty, které zapojují obyvatele různého věku do veřejného života, nebo jsou zaměřené na dobrovolnictví, vzdělávání a spolupráci.
Min.doba zveřejnění od 06.06.2017 do 23.06.2017.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace