Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Mladý Smolivec.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 18. 7. 2013 od 19 hodin v hostinci u Křížů v Budislavicích.
Min.doba zveřejnění od 11.07.2013 do 18.07.2013.

Záměr č. 8 / 2013
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr č. 8 / 2013 o pronájmu části pozemku.
Min.doba zveřejnění od 02.07.2013 do 18.07.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
Obecní úřad Mladý Smolivec vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzetí písemnosti.
Min.doba zveřejnění od 27.06.2013 do 13.07.2013.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 20. 6. 2013 od 19 hodin v KD ve Starém Smolivci.
Min.doba zveřejnění od 12.06.2013 do 20.06.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
Obecní úřad Mladý Smolivec vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzetí písemnosti.
Min.doba zveřejnění od 10.06.2013 do 26.06.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzetí písemnosti
č.j.: VŽP/1727/2013 - Per
zn.: MÚ/VŽP/518/13.
Min.doba zveřejnění od 06.06.2013 do 22.06.2013.

Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření DSO za r. 2012
Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Nepomucko k 31.12.2012.
Min.doba zveřejnění od 06.06.2013 do 22.06.2013.

Závěrečný účet DSO Mikroregionu za rok 2012
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Nepomucko za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 05.06.2013 do 21.06.2013.

Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel
č.j.: SVS/2013/035318-P.
Min.doba zveřejnění od 05.06.2013 do 21.06.2013.

Oznámení veřejnou vyhláškou
MÚ Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
č.j.: DOP/894/2013-Čas.
Min.doba zveřejnění od 30.05.2013 do 14.06.2013.

Oznámení veřejnou vyhláškou
MÚ Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
č.j.: DOP/602/2013-Čas.
Min.doba zveřejnění od 29.05.2013 do 14.06.2013.

Oznámení o zamýšleném převodu ve Starém Smolivci
Státní pozemkový úřad vydává Oznámení o zamýšleném převodu vybraných parcel na katastrálním území Starý Smolivec.
Min.doba zveřejnění od 28.05.2013 do 28.08.2013.

Oznámení o zamýšleném převodu
SPÚ oznamuje, že ke dni 28. 5. 2013 bude zveřejněn dle § 20 zákona č. 503/2012 Sb. na ÚD Státního pozemkového úřadu a na ÚD obecních (městských) úřadů seznam pozemků, jejichž vlastnictví státu není doloženo listinnými doklady.
Min.doba zveřejnění od 28.05.2013 do 28.08.2013.

Veřejná vyhláška
OÚ Mladý Smolivec vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzetí písemnosti.
Min.doba zveřejnění od 21.05.2013 do 07.06.2013.

Záměr č. 7 / 2013
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr č. 7 / 2013.
Min.doba zveřejnění od 17.05.2013 do 02.06.2013.

Veřejná nabídka pozemků určených k převodu
Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům podle zákona č. 229/1991 Sb., v úplném znění (Zákon o půdě), uveřejněná Státním pozemkovým úřadem dne 17.5.2013.
Min.doba zveřejnění od 17.05.2013 do 17.06.2013.

Veřejná vyhláška
KÚ Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje vydává Veřejnou vyhlášku
zn.: RR/1660/13.
Min.doba zveřejnění od 16.05.2013 do 03.07.2013.

Oznámení od Ministerstva životního prostředí
CHKO Brdy - oznámení pro obce a kraje o předložení návrhu na vyhlášení, návrhy na vymezení zón ochrany a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče
č.j.: 27853/ENV/13.
Min.doba zveřejnění od 10.05.2013 do 27.05.2013.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 16. 5. 2013 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec.
Min.doba zveřejnění od 09.05.2013 do 16.05.2013.

Oznámení veřejnou vyhláškou
Návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek.
Min.doba zveřejnění od 29.04.2013 do 16.05.2013.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti č.j.: VŽP/1248/2013 - Per
Min.doba zveřejnění od 29.04.2013 do 16.05.2013.

Záměr č. 6 / 2013
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje: Záměr č. 6 / 2013.
Min.doba zveřejnění od 23.04.2013 do 08.05.2013.

Příloha 2012
Příloha (126F) obce Mladý Smolivec za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 22.04.2013 do 07.05.2013.

Výkaz zisků a ztrát 2012
Výkaz zisků a ztrát (C78) obce Mladý Smolivec za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 22.04.2013 do 07.05.2013.

Rozvaha 2012
Rozvaha (C08) obce Mladý Smolivec za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 22.04.2013 do 07.05.2013.

Závěrečný účet za rok 2012
Závěrečný účet obce Mladý Smolivec za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 22.04.2013 do 07.05.2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Mladý Smolivec, IČ:00256935 za rok 2012
č.j.: EK/4721/11.
Min.doba zveřejnění od 22.04.2013 do 07.05.2013.

Výsledovka - Mateřská škola Starý Smolivec 2012
Výsledovka po činnostech analyticky - Mateřská škola Starý Smolivec za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 22.04.2013 do 07.05.2013.

Veřejná vyhláška
FÚ pro Plzeňský kraj vydává Veřejnou vyhlášku – hromadný předpisný seznam na daň z nemovitostí za rok 2013 zveřejněn k nahlédnutí
č.j.: 799960/13/2300-14400-403207.
Min.doba zveřejnění od 19.04.2013 do 27.05.2013.

Oznámení o přijetí dětí do MŠ
Oznámení o přijetí dětí do MŠ Starý Smolivec na šk. rok 2013/2014.
Min.doba zveřejnění od 15.04.2013 do 30.04.2013.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace