Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Mladý Smolivec.

Návrh OOP od KÚ Plzeňského kraje č. j.: ŽP/590/17
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí vydává Výzvu k návrhu opatření obecné povahy
spis. zn.: ZN/4522/ŽP/16
Min.doba zveřejnění od 13.01.2017 do 29.01.2017.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 19. 1. 2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 19. 1. 2017 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci
Min.doba zveřejnění od 12.01.2017 do 19.01.2017.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná zn.: MUBL 11796/2016
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Veřejnou vyhlášku - Stavební povolení
Min.doba zveřejnění od 21.12.2016 do 06.01.2017.

Záměr 12 / 2016
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 12 / 2016
Min.doba zveřejnění od 20.12.2016 do 05.01.2017.

Záměr 11 / 2016
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 11 / 2016
Min.doba zveřejnění od 20.12.2016 do 05.01.2017.

Rozpočet obce na rok 2017
Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2017.
Trvale zveřejněno od 16.12.2016.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 15. 12. 2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 15. 12. 2016 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci
Min.doba zveřejnění od 08.12.2016 do 15.12.2016.

Dražební vyhláška č.j.:067 EX 246416/11-142
Usnesení - Dražební vyhláška o elektronické dražbě.
Min.doba zveřejnění od 28.11.2016 do 13.12.2016.

Návrh rozpočtu 2017
Návrh rozpočtu obce Mladý Smolivec na rok 2017.
Min.doba zveřejnění od 28.11.2016 do 15.12.2016.

Rozpočet 2017 DSO Mikroregion Nepomucko
DSO Mikroregion Nepomucko - Rozpočet dle kapitol na rok 2017
Min.doba zveřejnění od 23.11.2016 do 08.12.2016.

Veřejná vyhláška č.j.: MUBL 11796/2016
Oznámení o zahájení stavebního řízení.
Min.doba zveřejnění od 22.11.2016 do 07.12.2016.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 24. 11. 2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 24. 11. 2016 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci
Min.doba zveřejnění od 16.11.2016 do 24.11.2016.

Záměr 10 / 2016
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 10 / 2016
Min.doba zveřejnění od 02.11.2016 do 17.11.2016.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk spis. zn.: DOP/20367/2016-Smo
MěÚ Nepomuk, odbor dopravy zveřejňuje Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
Min.doba zveřejnění od 24.10.2016 do 09.11.2016.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk spis. zn.: DOP/21627/2016-Smo
Oznámení veřejnou vyhláškou - vyjádření k podanému odvolání
Min.doba zveřejnění od 24.10.2016 do 09.11.2016.

Mladý Smolivec Lesy ČR, s. p. vyhlašují výběrové řízení na prodej objektu - říjen 2016
Lesy České republiky, s.p. připravují prodej objektu č.p. 74 v Radošicích formou veřejné soutěže
Min.doba zveřejnění od 20.10.2016 do 20.11.2016.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 20. 10. 2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 20. 10. 2016 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci
Min.doba zveřejnění od 13.10.2016 do 20.10.2016.

Záměr 9 / 2016
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 9 / 2016
Min.doba zveřejnění od 06.10.2016 do 22.10.2016.

Opatření obecné povahy od MěÚ Nepomuk zn.: DOP/19927/2016-Smo
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Min.doba zveřejnění od 05.10.2016 do 20.10.2016.

Doba a místo konání voleb do Zatupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR konaných dne 7. - 8. 10. 2016
Starostka obce Mladý Smolivec oznamuje dobu a místo konání voleb do Zatupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR konaných dne 7. - 8. 10. 2016
Min.doba zveřejnění od 22.09.2016 do 08.10.2016.

Oznámení č.j.: SPU 464376/2016 a VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č.j.: SPU 464380/2016
O zahájení jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Starý Smolivec, Obec Mladý SmoliveC.
Min.doba zveřejnění od 09.09.2016 do 26.09.2016.

Rozhodnutí - Stavební povolení č.j.: DOP/21627/2015-Smo
Rozhodnutí Městského úřadu Nepomuk
Min.doba zveřejnění od 09.09.2016 do 24.09.2016.

Veřejná vyhláška od SPÚ spis. zn.: 2RP12561/2016-504201
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj vydává veřejnou vyhlášku o zahájení jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Dožice, Obec Mladý Smolivec
Min.doba zveřejnění od 08.09.2016 do 25.09.2016.

Oznámení o zahájení JPÚ-RP Dožice od SPÚ spis. zn.: 2RP12561/2016-504201
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň zahájil jednoduchou pozemkovou úpravu – rekonstrukci přídělu
Min.doba zveřejnění od 08.09.2016 do 25.09.2016.

Lesy ČR, s. p. vyhlašují výběrové řízení na prodej objektu - 2016
Lesy České republiky, s.p. připravují prodej objektu č.p. 74 v Radošicích formou veřejné soutěže
Min.doba zveřejnění od 08.09.2016 do 08.10.2016.

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí – změna zapisovatelky - volby 2016
Jmenování pro volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR konaných dne 7. - 8. 10. 2016 zapisovatelů okrskových volebních komisí.
Min.doba zveřejnění od 07.09.2016 do 08.10.2016.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 14. 9. 2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve středu 14. 9. 2016 od 19 hod v sále hostince U Simči v Dožicích
Min.doba zveřejnění od 07.09.2016 do 14.09.2016.

Veřejná vyhláška od MěÚ Písek č. j.: MUPI/2016/32913
MěÚ Písek, odbor finanční, vydává veřejnou vyhlášku o uložení písemnosti.
Min.doba zveřejnění od 01.09.2016 do 21.09.2016.

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů konaných dne 7. - 8. 10. 2016
Jmenuji pro volby do zastupitelstev krajů konaných dne 7. - 8. 10. 2016 zapisovatele okrskových volebních komisí
Min.doba zveřejnění od 27.08.2016 do 08.10.2016.

Program STARTÉR 2016
Program má za cíl podpořit mezigenerační spolupráci a přispět ke zlepšení kvality života obyvatel ve věku 55+ na venkově
Min.doba zveřejnění od 25.08.2016 do 22.09.2016.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace