Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Mladý Smolivec.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 24. ledna 2013 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec.
Min.doba zveřejnění od 17.01.2013 do 24.01.2013.

Výsledky 1. kola volby prezidenta ČR
Výsledky 1. kola volby prezidenta ČR v obci Mladý Smolivec.
Min.doba zveřejnění od 14.01.2013 do 30.01.2013.

Záměr č. 2/2013
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje: Záměr č. 2/2013.
Min.doba zveřejnění od 03.01.2013 do 19.01.2013.

Záměr č. 1/2013
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje: Záměr č. 1/2013.
Min.doba zveřejnění od 03.01.2013 do 19.01.2013.

Strategický plán obce Mladý Smolivec
Strategický plán obce Mladý Smolivec na roky 2012 - 2015.
Min.doba zveřejnění od 21.12.2012 do 06.01.2013.

Rozpočet obce na rok 2013
Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2013.
Trvale zveřejněno od 21.12.2012.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR
Oznámení starostky obce Mladý Smolivec podle zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta ČR a o změně některých zákonů, vyhlášky č. 294/2012 Sb, o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky.
Min.doba zveřejnění od 20.12.2012 do 12.01.2013.

Omezení provozů FÚ v Plzeňském kraji
Omezení provozu finančních úřadů v Plzeňském kraji a dočasná nedostupnost služeb Daňového portálu v závěru roku 2012 a na počátku roku 2013
Min.doba zveřejnění od 14.12.2012 do 02.01.2013.

Informace pro poplatníky daně z nemovitosti na r. 2013
Informace pro fyzické osoby a právnické osoby včetně změny čísla účtu FÚ Plzeňského kraje platné od 1.1.2013.
Min.doba zveřejnění od 14.12.2012 do 01.01.2013.

Organizace správy daně z nemovitostí platné od 1. ledna 2013
Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze.
Min.doba zveřejnění od 13.12.2012 do 01.01.2013.

Změny v daňové správě platné od 1.1.2013
V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky dojde od 1. 1. 2013 k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy.
Min.doba zveřejnění od 13.12.2012 do 01.01.2013.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 20. prosince 2012 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec.
Min.doba zveřejnění od 13.12.2012 do 20.12.2012.

Záměr č. 8
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr č.8.
Min.doba zveřejnění od 04.12.2012 do 20.12.2012.

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
Starostka Obce Mladý Smolivec jmenuje zapisovatele okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta konanou 11. a 12. 1. 2013.
Min.doba zveřejnění od 30.11.2012 do 12.01.2013.

Seznam volebních okrsků
OÚ Mladý Smolivec zveřejňuje seznam volebních okrsků pro volbu prezidenta konanou 11. a 12. 1. 2013.
Min.doba zveřejnění od 27.11.2012 do 12.01.2013.

Návrh rozpočtu na rok 2013
Návrh rozpočtu obce Mladý Smolivec na rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 26.11.2012 do 12.12.2012.

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků.
Min.doba zveřejnění od 21.11.2012 do 08.12.2012.

Pozvánka na veřejné zasedání ZO
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 22. listopadu 2012 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec.
Min.doba zveřejnění od 14.11.2012 do 22.11.2012.

Stanovení minimálního počtu členů OVK
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta konanou 11. a 12. 1. 2013.
Min.doba zveřejnění od 12.11.2012 do 12.01.2013.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 25. října 2012 od 20 hodin v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec.
Min.doba zveřejnění od 18.10.2012 do 25.10.2012.

Výsledky voleb
Volby do zastupitelstev krajů konané dne 12.10. – 13.10.2012 - výsledky v našich obcích.
Min.doba zveřejnění od 15.10.2012 do 31.10.2012.

Oznámení
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů.
Min.doba zveřejnění od 27.09.2012 do 13.10.2012.

Vyhlášení platnosti od k.ú. pro Plzeňký kraj
K.ú. pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Nepomuk vydává Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
č.j.: OO-2/2012-433.
Min.doba zveřejnění od 17.09.2012 do 18.10.2012.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 20. září 2012 od 20 hodin v hostinci U Křížů v Budislavicích.
Min.doba zveřejnění od 13.09.2012 do 20.09.2012.

Rozhodnutí MÚ Nepomuk
Městský úřad Nepomuk, Odbor výstavby a životního prostředí vydává Rozhodnutí
č.j.: MÚ/VŽP/1140/12
VŽP/2682/2012-Mu.
Min.doba zveřejnění od 31.08.2012 do 16.09.2012.

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
Starostka Obce Mladý Smolivec Eva Kubová jmenuje zapisovatele okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů konané 12. a 13. 10. 2012
Min.doba zveřejnění od 29.08.2012 do 13.10.2012.

Seznam volebních okrsků
Seznam volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů konaných dne 12. – 13. 10. 2012.
Min.doba zveřejnění od 27.08.2012 do 13.10.2012.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 23. srpna 2012 od 20 hodin v hostinci KD ve Starém Smolivci.
Min.doba zveřejnění od 15.08.2012 do 23.08.2012.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů konané 12. a 13.10.2012.
Min.doba zveřejnění od 13.08.2012 do 13.10.2012.

Oznámení od MěÚ Přeštice
MěÚ Přeštice, odbor výstavby a územního plánování vydává Rozhodnutí - Územní rozhodnutí
č.j.: OVÚP-KOI/17514/2012.
Min.doba zveřejnění od 27.07.2012 do 13.08.2012.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace