Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Mladý Smolivec.

Žádost o komplexní pozemkovou úpravu září 2015 - vzor
Obec Mladý Smolivec podala žádost o zpracování komplexní pozemkové úpravy v katastru Dožice a Starý Smolivec. Žádost pro vlastníky pozemků v daných katastrech, kteří se chtějí připojit stačí vyplnit a poslat na uvedenou adresu.
Min.doba zveřejnění od 15.09.2015 do 15.10.2015.

Upozornění ČEZ Distribuce, a.s. vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) 2015
Upozornění ČEZ Distribuce, a. s. na odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Min.doba zveřejnění od 10.09.2015 do 15.11.2015.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 17. 9. 2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 17. 9. 2015 od 19 hod v sále hostince v Radošicích.
Min.doba zveřejnění od 10.09.2015 do 17.09.2015.

Veřejná vyhláška - rozhodnutí č.j.:351/15
Rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace.
Min.doba zveřejnění od 02.09.2015 do 19.09.2015.

Dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí k.ú. Radošice č. j.: OO-1/2015-406
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj oznamuje dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí k.ú. Radošice.
Min.doba zveřejnění od 25.08.2015 do 13.10.2015.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 20. 8. 2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 20. 8. 2015 od 19 hod v sále hostince v Dožicích
Min.doba zveřejnění od 12.08.2015 do 20.08.2015.

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru - srpen 2015
Hejtman Plzeňského kraje vyhlašuje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru do odvolání.
Min.doba zveřejnění od 07.08.2015 do 31.08.2015.

Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZOM
Dokumenty v souvislosti s Programem zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZOM
Min.doba zveřejnění od 17.07.2015 do 17.08.2015.

Veřejná vyhláška od obce Mladý Smolivec č. j.: 351/15
Obecní úřad Mladý Smolivec vydává Oznámení o zahájení správního řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Veřejnou vyhláškou.
Min.doba zveřejnění od 10.07.2015 do 26.07.2015.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 16. 7. 2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 16. 7. 2015 od 19 hod v hostinci na hřišti ve Starém Smolivci.
Min.doba zveřejnění od 09.07.2015 do 16.07.2015.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č. j.: VŽP/2099/2015 - VaL
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzetí písemnosti
zn.: MÚ/VŽP/6041/14.
Min.doba zveřejnění od 07.07.2015 do 23.07.2015.

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí č. j.: 120 EX 38340/12-87
Exekutorský úřad Klatovy vydává Usnesení - Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí.
Min.doba zveřejnění od 09.06.2015 do 16.09.2015.

Oznámení o uložení písemnosti č. j.: MH/08734/2015
MěÚ Horažďovice, odbor správní vydává Oznámení o uložení písemnosti
spis. zn.: MH/04953/2013/16.
Min.doba zveřejnění od 05.06.2015 do 21.06.2015.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 10. 6. 2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve středu 10. 6. 2015 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci
Min.doba zveřejnění od 03.06.2015 do 10.06.2015.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: VŽP/1645/2015 - VaL
Městský úřad Nepomuk, dbor výstavby a životního prostředí vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzetí písemnosti zn.:MÚ/VŽP/6041/14.
Min.doba zveřejnění od 29.05.2015 do 14.06.2015.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Nepomucko.
Min.doba zveřejnění od 17.05.2015 do 02.06.2015.

Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2014
Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko.
Min.doba zveřejnění od 17.05.2015 do 02.06.2015.

Záměr č. 4 / 2015
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr č. 4 / 2015.
Min.doba zveřejnění od 14.05.2015 do 29.05.2015.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 14. 5. 2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 14. 5. 2015 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci.
Min.doba zveřejnění od 06.05.2015 do 14.05.2015.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za r. 2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za r. 2014 územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
Min.doba zveřejnění od 29.04.2015 do 15.05.2015.

Příloha za rok 2014
Příloha za rok 2014 - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady.
Min.doba zveřejnění od 29.04.2015 do 15.05.2015.

Výkaz zisku a ztráty za rok 2014
Výkaz zisku a ztráty za rok 2014 - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Min.doba zveřejnění od 29.04.2015 do 15.05.2015.

Rozvaha - bilance pro rok 2014
Rozvaha - bilance pro rok 2014 územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti.
Min.doba zveřejnění od 29.04.2015 do 15.05.2015.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za r. 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2014
č.j.: EK/2757/14.
Min.doba zveřejnění od 29.04.2015 do 15.05.2015.

Výsledovka po činnostech analyticky MŠ Starý Smolivec - 2014
Výsledovka po činnostech analyticky Mateřská škola Starý Smolivec za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 29.04.2015 do 15.05.2015.

Závěrečný účet obce za r. 2014
Závěrečný účet obce Mladý Smolivec za rok 2014 sestavený ke dni 08.04.2015.
Min.doba zveřejnění od 29.04.2015 do 15.05.2015.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Plzeňský kraj č.j.: 1026774/15/2300-11460-401159
Finanční úřad pro Plzeňský kraj oznamuje Veřejnou vyhláškou, že je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam.
Min.doba zveřejnění od 28.04.2015 do 02.06.2015.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje č. j.: DSH/2331/15
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává Veřejnou vyhlášku - Rpzhodnutí
spis. zn.: ZN/418/DSH/15.
Min.doba zveřejnění od 27.04.2015 do 13.05.2015.

Oznámení od Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj č. j.: OO-4/2015-406
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby pro k.ú. Mladý Smolivec obce Mladý Smolivec.
Min.doba zveřejnění od 24.04.2015 do 24.05.2015.

Záměr č. 3 / 2015
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr č. 3 / 2015.
Min.doba zveřejnění od 24.04.2015 do 10.05.2015.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace