Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Mladý Smolivec.

Oznámení o stavbě nových zemních kabelů NN v Dožicích 2015
Oznámení všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Dožice, že v termínu červen - srpen 2015 bude v této oblasti prováděna stavba nových zemních kabelů nízkého napětí.
Min.doba zveřejnění od 17.04.2015 do 31.08.2015.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 16. 4. 2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 16. 4. 2015 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci
Min.doba zveřejnění od 09.04.2015 do 16.04.2015.

Veřejná vyhláška č.j.: 18198/2015-MZE-15120
OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
Min.doba zveřejnění od 01.04.2015 do 22.06.2015.

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY sp.zn.: 14VH5387/2015-15120
Ministerstvo zemědělství vydává NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE
Min.doba zveřejnění od 01.04.2015 do 22.06.2015.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 19. 3. 2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 19. 3. 2015 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci
Min.doba zveřejnění od 12.03.2015 do 19.03.2015.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: VŽP/591/2015 - Mu
Městský úřad Nepomuk, dbor výstavby a životního prostředí vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzetí písemnosti zn.: MÚ/VŽP/599/15.
Min.doba zveřejnění od 12.03.2015 do 28.03.2015.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk zn.: DOP/1931/2015-Čas
MěÚ Nepomuk, odbor dopravy vydává Návrh opatření obecné povahy.
Min.doba zveřejnění od 18.02.2015 do 06.03.2015.

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí k 31. 12. 2014
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství k 31. 12. 2014
Min.doba zveřejnění od 12.02.2015 do 01.03.2015.

Rozpočtový výhled Sdružení obcí na rok 2015 – 2018
Rozpočtový výhled Sdružení obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství na rok 2015 – 2018.
Min.doba zveřejnění od 12.02.2015 do 01.03.2015.

Plnění rozpočtu Svazku obcí v r. 2014
Plnění rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství v roce 2014.
Min.doba zveřejnění od 12.02.2015 do 01.03.2015.

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí za r. 2014
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství za rok 2014
Min.doba zveřejnění od 12.02.2015 do 01.03.2015.

Návrh rozpočtu Svazku obcí na r. 2015
Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2015.
Min.doba zveřejnění od 12.02.2015 do 01.03.2015.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 19. 2. 2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 19.2.2015 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci.
Min.doba zveřejnění od 12.02.2015 do 19.02.2015.

Veřejná vyhláška od OÚ Mladý Smolivec 11. 2. 2015
OÚ Mladý Smolivec vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzetí písemnosti.
Min.doba zveřejnění od 11.02.2015 do 27.02.2015.

Záměr č. 2 / 2015
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr č. 2 / 2015.
Min.doba zveřejnění od 11.02.2015 do 27.02.2015.

Výroční zpráva o poskytování informací 2014
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 02.02.2015 do 17.03.2015.

Veřejná vyhláška od OÚ Mladý Smolivec - 30. 1. 2015
OÚ Mladý Smolivec vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzetí písemnosti.
Min.doba zveřejnění od 30.01.2015 do 15.02.2015.

Veřejná vyhláška od OÚ Mladý Smolivec 30. 1. 2015
OÚ Mladý Smolivec vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzetí písemnosti.
Min.doba zveřejnění od 30.01.2015 do 15.02.2015.

Záměr č. 1 / 2015
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr č. 1 / 2015.
Min.doba zveřejnění od 21.01.2015 do 06.02.2015.

Veřejná vyhláška od OÚ Mladý Smolivec 20. 1. 2015
OÚ Mladý Smolivec vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzetí písemnosti.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2015 do 05.02.2015.

Veřejná vyhláška od OÚ Mladý Smolivec - 20. 1. 2015
OÚ Mladý Smolivec vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzetí písemnosti.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2015 do 05.02.2015.

Veřejná vyhláška ze dne 14.1.2015
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost.
Min.doba zveřejnění od 14.01.2015 do 29.01.2015.

Veřejná vyhláška od OÚ Mladý Smolivec - 13. 1. 2015
OÚ Mladý Smolivec vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzetí písemnosti.
Min.doba zveřejnění od 13.01.2015 do 29.01.2015.

Oznámení o uložení písemnosti č. j.: ÚMČ P15 57265/2014/OOSA/PCa
Městská část Praha 15 vydává Oznámení o uložení písemnosti
spis: R 231/2014 - OOSA
Min.doba zveřejnění od 12.01.2015 do 28.01.2015.

Oznámení od Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj č. j.: OO-1/2015-406
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby.
Min.doba zveřejnění od 09.01.2015 do 08.02.2015.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 15. 1. 2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 15. 1. 2015 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci.
Min.doba zveřejnění od 07.01.2015 do 15.01.2015.

Rozhodnutí od MěÚ Nepomuk č.j.: VŽP/3/2015 - Mu
Městský úřad Nepomuk, dbor výstavby a životního prostředí vydává Rozhodnutí o umístění stavby
zn.: MÚ/VŽP/5815/14.
Min.doba zveřejnění od 07.01.2015 do 23.01.2015.

MŽP vydává oznámení koncepce Národní plán povodí Labe zn.: 88436/ENV/14
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Labe“.
Min.doba zveřejnění od 05.01.2015 do 15.02.2015.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č. j.: VŽP/1/2015 - VaL
MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzetí písemnosti
zn.: MÚ/VŽP/6041/14.
Min.doba zveřejnění od 05.01.2015 do 21.01.2015.

Rozhodnutí od OÚ Mladý Smolivec č. j.: 712/14
Obecní úřad Mladý Smolivec vydává Rozhodnutí - Zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace.
Min.doba zveřejnění od 22.12.2014 do 07.01.2015.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace