Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Mladý Smolivec.

Volby do zastupitelstev obcí 2014 - stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí konané 10. - 11. října 2014.
Min.doba zveřejnění od 11.08.2014 do 11.10.2014.

Rozhodnutí od MěÚ Nepomuk č.j.: VŽP/1932/2014 - Mu
MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí vydává Rozhodnutí - Územní rozhodnutí
zn.: MÚ/VŽP/1791/14.
Min.doba zveřejnění od 11.08.2014 do 27.08.2014.

Záměr č. 7 / 2014
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr č. 7 / 2014.
Min.doba zveřejnění od 31.07.2014 do 16.08.2014.

Počet podpisů na petici podporující kandidaturu - volby 10. a 11.10.2014
Oznámení OÚ Mladý Smolivec - informace k volbám do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. -11.10.2014.
Min.doba zveřejnění od 19.07.2014 do 05.08.2014.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 25. 7. 2014
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat v pátek 25. 7. 2014 od 19 hod v hostinci KD ve Starém Smolivci.
Min.doba zveřejnění od 17.07.2014 do 25.07.2014.

Záměr č. 6 / 2014
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr č. 6 / 2014.
Min.doba zveřejnění od 11.07.2014 do 26.07.2014.

Oznámení od MěÚ Nepomuk č.j.: VŽP/1657/2014 - Mu
MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí vydává Oznámení o zahájení územního řízení
zn.: MÚ/VŽP/1791/14.
Min.doba zveřejnění od 07.07.2014 do 23.07.2014.

Dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých č.j.: 139 EX 11434/13-078
Soudní exekutor vydává Dražební vyhlášku o provedení dražby věcí movitých zn. opr. CS - 09442.
Min.doba zveřejnění od 30.06.2014 do 16.07.2014.

Záměr č. 5 / 2014
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr č. 5 / 2014.
Min.doba zveřejnění od 19.06.2014 do 04.07.2014.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 19.6.2014
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 19. 6. 2014 od 19 hod v hostinci v Radošicích.
Min.doba zveřejnění od 12.06.2014 do 19.06.2014.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č.j.: KUJCK 35294/2014/OREG
Krajský úřad Jihočeského kraje vydává Veřejnou vyhlášku
spis. zn.: OREG 34169/2014/dare/3.
Min.doba zveřejnění od 07.06.2014 do 15.07.2014.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO 2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroreg. Nepomucko za rok 2013
Min.doba zveřejnění od 29.05.2014 do 14.06.2014.

Závěrečný účet DSO 2013
Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 29.05.2014 do 14.06.2014.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 29.5.2014
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 29. 5. 2014 od 19 hod v zasedací místnosti v Mladém Smolivci.
Min.doba zveřejnění od 22.05.2014 do 29.05.2014.

Záměr č. 4 / 2014
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr č. 4 / 2014.
Min.doba zveřejnění od 14.05.2014 do 29.05.2014.

Návrh rozpočtu Svazku obcí na r. 2014
Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 07.05.2014 do 23.05.2014.

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí za r. 2013
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 07.05.2014 do 23.05.2014.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Mladý Smolivec, IČ:00256935 za rok 2013
č.j.: EK/3679/13.
Min.doba zveřejnění od 07.05.2014 do 23.05.2014.

Výsledovka - Mateřská škola Starý Smolivec 2013
Výsledovka po činnostech analyticky - Mateřská škola Starý Smolivec za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 07.05.2014 do 23.05.2014.

Závěrečný účet obce za rok 2013
Závěrečný účet obce Mladý Smolivec za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 07.05.2014 do 23.05.2014.

Volby 2014 do EP - doba a místo konání voleb do EP
Starostka obce Mladý Smolivec vydává Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu konaných 23. a 24.5.2014.
Min.doba zveřejnění od 07.05.2014 do 24.05.2014.

Volby 2014 do EP - Mimořádně otevřeno na OÚ Mladý Smolivec
Z důvodu dodržení zákonných lhůt, vyplývajících ze zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do EP, bude na OÚ v Mladém Smolivci dne 8.5.2014 mimořádně otevřeno, pouze pro účel voleb do EP.
Min.doba zveřejnění od 06.05.2014 do 08.05.2014.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Západočeský kraj č.j.: 999573/14/2300-14400-403207
Finanční úřad pro Západočeský kraj oznamuje Veřejnou vyhláškou, že je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam.
Min.doba zveřejnění od 28.04.2014 do 02.06.2014.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vydává Výzvu - duben 2014
Výzva - podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
Min.doba zveřejnění od 22.04.2014 do 22.05.2014.

Rozhodnutí od MěÚ Nepomuk č.j.: VŽP/958/2014 - Mu
MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí vydává Rozhodnutí - zastavení řízení
zn.: MÚ/VŽP/348/14.
Min.doba zveřejnění od 22.04.2014 do 08.05.2014.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 29.4.2014
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat v úterý dne 29. dubna 2014 od 19 hodin v zasedací místnosti v Mladém Smolivci.
Min.doba zveřejnění od 22.04.2014 do 29.04.2014.

Volby 2014 do EP - Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do EP ve dnech 23. a 24. 5. 2014.
Min.doba zveřejnění od 12.04.2014 do 24.05.2014.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ - duben 2014
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 17. 4. 2014 od 19 hodin v zasedací místnosti v Mladém Smolivci.
Min.doba zveřejnění od 10.04.2014 do 17.04.2014.

Volby 2014 do EP - Seznam volebních okrsků
Obec Mladý Smolivec zveřejňuje seznam volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 23. a 24. 5 2014.
Min.doba zveřejnění od 08.04.2014 do 24.05.2014.

Nařízení Státní veterinární správy - č.j.: SVS/2014/022532-P
Státní veterinární správa vydává rozhodnutí o ukončení mimořádných veterinárních opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel.
Min.doba zveřejnění od 27.03.2014 do 12.04.2014.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace