Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Mladý Smolivec.

Volby 2014 do EP - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 23. a 24. 5. 2014.
Min.doba zveřejnění od 24.03.2014 do 24.05.2014.

Usnesení - dražební vyhláška zn.: 101 EX 1725/11-186
Soudní exekutor vydává Usnesení - dražební vyhlášku o elektronické dražbě.
Min.doba zveřejnění od 24.03.2014 do 06.05.2014.

Veřejná vyhláška - zn.: RR/1407/14
KÚ Plzeňského kraje, Odbor regionálního rozvoje vydává Veřejnou vyhlášku o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.
Min.doba zveřejnění od 18.03.2014 do 03.04.2014.

Záměr č. 3 / 2014
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr č. 3 / 2014.
Min.doba zveřejnění od 05.03.2014 do 21.03.2014.

Záměr č. 2 / 2014
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr č. 2 / 2014.
Min.doba zveřejnění od 05.03.2014 do 21.03.2014.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ - březen 2014
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat v úterý dne 11. 3. 2014 od 19 hodin v zasedací místnosti v Mladém Smolivci.
Min.doba zveřejnění od 04.03.2014 do 11.03.2014.

Veřejná vyhláška - Oznámení č.j.: VŽP/395/2014 - Vět
MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí vydává Veřejnou vyhlášku - Oznámení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Mladý Smolivec
Min.doba zveřejnění od 27.02.2014 do 03.04.2014.

Zahájení územního řízení č.j.: VŽP/408/2014 - Mu
MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí vydává Oznámení - Zahájení územního řízení.
Min.doba zveřejnění od 27.02.2014 do 15.03.2014.

Opatření obecné povahy č.j.: DOP/367/2014-Čas
MěÚ Nepomuk, odbor dopravy zveřejňuje Oznámení veřejnou vyhláškou - "Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci"
Min.doba zveřejnění od 24.02.2014 do 12.03.2014.

Výroční zpráva o poskytování informací 2013
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 21.02.2014 do 06.03.2014.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ 20.2.2014
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 20.02.2014 od 19 hodin v zasedací místnosti v Mladém Smolivci.
Min.doba zveřejnění od 13.02.2014 do 20.02.2014.

Záměr č. 1 / 2014
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr č. 1 / 2014.
Min.doba zveřejnění od 22.01.2014 do 07.02.2014.

Oznámení veřejnou vyhláškou č.j.: DOP/367/2014-Čas
MěÚ Nepomuk, odbor dopravy zveřejňuje Návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
Min.doba zveřejnění od 22.01.2014 do 07.02.2014.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 23.01.2014 od 19 hodin v zasedací místnosti v Mladém Smolivci.
Min.doba zveřejnění od 16.01.2014 do 23.01.2014.

Rozpočet obce na rok 2014
Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2014.
Trvale zveřejněno od 20.12.2013.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 19. 12. 2013 od 19 hodin v zasedací místnosti v Mladém Smolivci.
Min.doba zveřejnění od 12.12.2013 do 19.12.2013.

Návrh rozpočtu 2014
Návrh rozpočtu obce Mladý Smolivec na rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 02.12.2013 do 17.12.2013.

Záměr č. 13 / 2013
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr č. 13 / 2013.
Min.doba zveřejnění od 28.11.2013 do 14.12.2013.

Záměr č. 12 / 2013
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr č. 12/2013.
Min.doba zveřejnění od 27.11.2013 do 13.12.2013.

Usnesení od MěÚ Nepomuk
MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí vydává Usnesení
č.j.: VŽP/3118/2013-Va
zn.: MÚ/VŽP/1814/12.
Min.doba zveřejnění od 25.11.2013 do 11.12.2013.

Usnesení o ukončení dražebního jednání
Dražební jednání nemovitých věcí nařízených na den 13.11.2013 v 11.00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb usnesením č.j. EX 39380/10-54 se nekoná
č.j.: 120 EX 39380/10-85.
Min.doba zveřejnění od 17.11.2013 do 03.12.2013.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 21. 11. 2013 od 19 hodin v zasedací místnosti v Mladém Smolivci.
Min.doba zveřejnění od 13.11.2013 do 21.11.2013.

Veřejná vyhláška o veřejném projednání Aktualizace ZÚR PK
Veřejná vyhláška o zahájení řízení o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území.
Min.doba zveřejnění od 05.11.2013 do 18.12.2013.

Oznámení od Státního pozemkového úřadu o zamýšleném převodu
SPÚ oznamuje zamýšlený převod níže uvedených pozemků nebo jejich ideálních částí, u nichž nelze doložit listinnými doklady vlastnické právo státu.
Min.doba zveřejnění od 05.11.2013 do 05.02.2014.

Oznámení od Státního pozemkového úřadu
Státní pozemkový úřad oznamuje, že ke dni 5. 11. 2013 bude zveřejněn seznam pozemků, jejichž vlastnictví státu není doloženo listinnými doklady.
Min.doba zveřejnění od 05.11.2013 do 05.02.2014.

Oznámení o zamýšleném převodu ve Starém Smolivci
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků dle §20 zákona č. 503/2012 Sb., v k.ú. Starý Smolivec
zn.: SPU 448129/2013/104/Fi.
Min.doba zveřejnění od 05.11.2013 do 05.02.2014.

Záměr č. 11 / 2013
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr č. 11 / 2013 o prodeji pozemku.
Min.doba zveřejnění od 31.10.2013 do 15.11.2013.

Výsledky voleb
Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR 2013 - obvod Mladý Smolivec.
Min.doba zveřejnění od 28.10.2013 do 14.11.2013.

Komplexní pozemkové úpravy
Máte zájem o provedení komplexní pozemkové úpravy v katastru obcí MLADOSMOLIVECKA, kde vlastníte zemědělské pozemky?
Min.doba zveřejnění od 25.10.2013 do 31.12.2013.

Oznámení
Oznámení o pokračování řízení a výzva k doplnění podkladů žádosti č.j.: VŽP/2966/2013-Va
Min.doba zveřejnění od 16.10.2013 do 02.11.2013.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace