Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Mladý Smolivec.

Usnesení o oznámení dražebního roku
Soudní exekutor vydává Usnesení - dražební vyhlášku o oznámení dražebního roku
č.j.: 103 Ex 61357/12-24.
Min.doba zveřejnění od 14.10.2013 do 30.10.2013.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.:101 EX 1725/11-116
Min.doba zveřejnění od 11.10.2013 do 21.11.2013.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 17. 10. 2013 od 19 hodin v zasedací místnosti v Mladém Smolivci.
Min.doba zveřejnění od 10.10.2013 do 17.10.2013.

Oznámení
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Min.doba zveřejnění od 10.10.2013 do 26.10.2013.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.:120 EX 39380/10-54
Min.doba zveřejnění od 07.10.2013 do 13.11.2013.

Volby do PSP ČR - Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do PSP ČR ve dnech 25.10. a 26.10.2013.
Min.doba zveřejnění od 03.10.2013 do 26.10.2013.

Záměr č. 10 / 2013
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr č. 10 / 2013 o prodeji pozemku.
Min.doba zveřejnění od 27.09.2013 do 12.10.2013.

Volby do PSP ČR - Seznam volebních okrsků
Seznam volebních okrsků pro volby do PSP ČR ve dnech 25.10. a 26.10.2013.
Min.doba zveřejnění od 25.09.2013 do 26.10.2013.

Volby do PSP ČR - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do PSP ČR ve dnech 25.10. a 26.10.2013.
Min.doba zveřejnění od 25.09.2013 do 26.10.2013.

Oznámení pro občany Dožic
Oznámení vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Dožice o provádění montáže a demontáže vzdušného vedení elektřiny v období říjen až prosinec 2013.
Min.doba zveřejnění od 24.09.2013 do 31.12.2013.

Upozornění pro vlastníky a uživatele nemovitostí od ČEZ Distribuce, a. s.
Upozornění pro vlastníky a uživatele nemovitostí od ČEZ Distribuce, a. s. k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
Min.doba zveřejnění od 24.09.2013 do 15.11.2013.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 19.9.2013 od 19 hodin v hostinci u Simony v Dožicích.
Min.doba zveřejnění od 12.09.2013 do 19.09.2013.

Usnesení o nařízení dražebního roku
Exekutorský úřad Přerov vydává Usnesení - dražební vyhlášku o oznámení dražebního roku
č.j.: 103 Ex 63931/12-38.
Min.doba zveřejnění od 22.08.2013 do 07.09.2013.

Vyrozumění a výzva
Vyrozumění a výzva od Krajského soudu v Plzni
č.: 59 A 3/2013.
Min.doba zveřejnění od 14.08.2013 do 13.09.2013.

Odvolání období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Hejtman Plzeňského kraje odvolává období nepříznivých klimatických podmínek jako dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
č.j.: KŘ/624/13.
Min.doba zveřejnění od 13.08.2013 do 29.08.2013.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 15. 8. 2013 od 19 hodin v hostinci u Fialů v Radošicích.
Min.doba zveřejnění od 07.08.2013 do 15.08.2013.

Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Hejtman Plzeňského kraje vyhlašuje období nepříznivých klimatických podmínek jako dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
č.j.: KŘ/610/13.
Min.doba zveřejnění od 01.08.2013 do 01.09.2013.

Záměr č. 9 / 2013
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr č. 9 / 2013 o prodeji pozemku.
Min.doba zveřejnění od 23.07.2013 do 08.08.2013.

Exekuční příkaz
Exekuční příkaz č.j.:025 Ex 10788/10-9.
Min.doba zveřejnění od 18.07.2013 do 04.08.2013.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 18. 7. 2013 od 19 hodin v hostinci u Křížů v Budislavicích.
Min.doba zveřejnění od 11.07.2013 do 18.07.2013.

Záměr č. 8 / 2013
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr č. 8 / 2013 o pronájmu části pozemku.
Min.doba zveřejnění od 02.07.2013 do 18.07.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
Obecní úřad Mladý Smolivec vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzetí písemnosti.
Min.doba zveřejnění od 27.06.2013 do 13.07.2013.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 20. 6. 2013 od 19 hodin v KD ve Starém Smolivci.
Min.doba zveřejnění od 12.06.2013 do 20.06.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
Obecní úřad Mladý Smolivec vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzetí písemnosti.
Min.doba zveřejnění od 10.06.2013 do 26.06.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzetí písemnosti
č.j.: VŽP/1727/2013 - Per
zn.: MÚ/VŽP/518/13.
Min.doba zveřejnění od 06.06.2013 do 22.06.2013.

Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření DSO za r. 2012
Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Nepomucko k 31.12.2012.
Min.doba zveřejnění od 06.06.2013 do 22.06.2013.

Závěrečný účet DSO Mikroregionu za rok 2012
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Nepomucko za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 05.06.2013 do 21.06.2013.

Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel
č.j.: SVS/2013/035318-P.
Min.doba zveřejnění od 05.06.2013 do 21.06.2013.

Oznámení veřejnou vyhláškou
MÚ Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
č.j.: DOP/894/2013-Čas.
Min.doba zveřejnění od 30.05.2013 do 14.06.2013.

Oznámení veřejnou vyhláškou
MÚ Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
č.j.: DOP/602/2013-Čas.
Min.doba zveřejnění od 29.05.2013 do 14.06.2013.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace