Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Mladý Smolivec.

Oznámení o zamýšleném převodu ve Starém Smolivci
Státní pozemkový úřad vydává Oznámení o zamýšleném převodu vybraných parcel na katastrálním území Starý Smolivec.
Min.doba zveřejnění od 28.05.2013 do 28.08.2013.

Oznámení o zamýšleném převodu
SPÚ oznamuje, že ke dni 28. 5. 2013 bude zveřejněn dle § 20 zákona č. 503/2012 Sb. na ÚD Státního pozemkového úřadu a na ÚD obecních (městských) úřadů seznam pozemků, jejichž vlastnictví státu není doloženo listinnými doklady.
Min.doba zveřejnění od 28.05.2013 do 28.08.2013.

Veřejná vyhláška
OÚ Mladý Smolivec vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzetí písemnosti.
Min.doba zveřejnění od 21.05.2013 do 07.06.2013.

Záměr č. 7 / 2013
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr č. 7 / 2013.
Min.doba zveřejnění od 17.05.2013 do 02.06.2013.

Veřejná nabídka pozemků určených k převodu
Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům podle zákona č. 229/1991 Sb., v úplném znění (Zákon o půdě), uveřejněná Státním pozemkovým úřadem dne 17.5.2013.
Min.doba zveřejnění od 17.05.2013 do 17.06.2013.

Veřejná vyhláška
KÚ Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje vydává Veřejnou vyhlášku
zn.: RR/1660/13.
Min.doba zveřejnění od 16.05.2013 do 03.07.2013.

Oznámení od Ministerstva životního prostředí
CHKO Brdy - oznámení pro obce a kraje o předložení návrhu na vyhlášení, návrhy na vymezení zón ochrany a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče
č.j.: 27853/ENV/13.
Min.doba zveřejnění od 10.05.2013 do 27.05.2013.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 16. 5. 2013 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec.
Min.doba zveřejnění od 09.05.2013 do 16.05.2013.

Oznámení veřejnou vyhláškou
Návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek.
Min.doba zveřejnění od 29.04.2013 do 16.05.2013.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti č.j.: VŽP/1248/2013 - Per
Min.doba zveřejnění od 29.04.2013 do 16.05.2013.

Záměr č. 6 / 2013
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje: Záměr č. 6 / 2013.
Min.doba zveřejnění od 23.04.2013 do 08.05.2013.

Příloha 2012
Příloha (126F) obce Mladý Smolivec za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 22.04.2013 do 07.05.2013.

Výkaz zisků a ztrát 2012
Výkaz zisků a ztrát (C78) obce Mladý Smolivec za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 22.04.2013 do 07.05.2013.

Rozvaha 2012
Rozvaha (C08) obce Mladý Smolivec za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 22.04.2013 do 07.05.2013.

Závěrečný účet za rok 2012
Závěrečný účet obce Mladý Smolivec za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 22.04.2013 do 07.05.2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Mladý Smolivec, IČ:00256935 za rok 2012
č.j.: EK/4721/11.
Min.doba zveřejnění od 22.04.2013 do 07.05.2013.

Výsledovka - Mateřská škola Starý Smolivec 2012
Výsledovka po činnostech analyticky - Mateřská škola Starý Smolivec za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 22.04.2013 do 07.05.2013.

Veřejná vyhláška
FÚ pro Plzeňský kraj vydává Veřejnou vyhlášku – hromadný předpisný seznam na daň z nemovitostí za rok 2013 zveřejněn k nahlédnutí
č.j.: 799960/13/2300-14400-403207.
Min.doba zveřejnění od 19.04.2013 do 27.05.2013.

Oznámení o přijetí dětí do MŠ
Oznámení o přijetí dětí do MŠ Starý Smolivec na šk. rok 2013/2014.
Min.doba zveřejnění od 15.04.2013 do 30.04.2013.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 18. dubna 2013 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec.
Min.doba zveřejnění od 11.04.2013 do 18.04.2013.

Klub seniorů Mladý Smolivec - dotazník
Obec Mladý Smolivec připravuje rekonstrukci objektu zdravotního střediska.
Min.doba zveřejnění od 04.04.2013 do 16.04.2013.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy
č.j.: ŽP/3190/13.
Min.doba zveřejnění od 04.04.2013 do 21.04.2013.

Návrh rozpočtu Svazku obcí na r. 2013
Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 27.03.2013 do 12.04.2013.

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí za r. 2012
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 27.03.2013 do 12.04.2013.

Vyúčtování rozpočtu Svazku obcí za r. 2012
Vyúčtování rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 27.03.2013 do 12.04.2013.

Zpráva o hospodaření Svazku obcí za r. 2012
Zpráva o výsledcách přezkoumání hospodaření k 31.12.2012 - Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství.
Min.doba zveřejnění od 27.03.2013 do 12.04.2013.

Záměr č. 5 / 2013
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje: Záměr č. 5 / 2013.
Min.doba zveřejnění od 25.03.2013 do 10.04.2013.

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích č.j.:DOP/602/2013-Čas
Min.doba zveřejnění od 19.03.2013 do 05.04.2013.

Dražební vyhláška
Soudní exekutor vydává Usnesení o elektronické dražební vyhlášce
zn.: 101 EX 1725/11-90
zn. oprávněného: 0346EX1911/RVPIP/Km.
Min.doba zveřejnění od 18.03.2013 do 04.04.2013.

Veřejná vyhláška
OÚ Mladý Smolivec vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzetí písemnosti.
Min.doba zveřejnění od 08.03.2013 do 24.03.2013.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace