Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Mladý Smolivec.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 14. března 2013 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec.
Min.doba zveřejnění od 07.03.2013 do 14.03.2013.

Záměr č. 4 / 2013
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje: Záměr č. 4 / 2013.
Min.doba zveřejnění od 27.02.2013 do 16.03.2013.

Informace od FÚ pro Plzeňský kraj
Informace ke kampani podávání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 24.02.2013 do 02.04.2013.

Výroční zpráva o poskytování informací 2012
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 21.02.2013 do 06.03.2013.

Veřejná vyhláška
OÚ Mladý Smolivec vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzetí písemnosti.
Min.doba zveřejnění od 18.02.2013 do 06.03.2013.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 21. února 2013 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec.
Min.doba zveřejnění od 14.02.2013 do 21.02.2013.

Záměr č. 3 / 2013
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje: Záměr č. 3 / 2013.
Min.doba zveřejnění od 05.02.2013 do 21.02.2013.

Veřejná vyhláška
OÚ Mladý Smolivec vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzetí písemnosti.
Min.doba zveřejnění od 01.02.2013 do 17.02.2013.

Výsledky 2. kola volby prezidenta ČR
Výsledky 2. kola volby prezidenta ČR v obci Mladý Smolivec.
Min.doba zveřejnění od 28.01.2013 do 13.02.2013.

Volba prezidenta ČR
Doplňující informace k volbě prezidenta ČR.
Min.doba zveřejnění od 24.01.2013 do 26.01.2013.

Veřejná vyhláška
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí vydává Veřejnou vyhlášku - Návrh opatření obecné povahy
č. j. ŽP/620/13.
Min.doba zveřejnění od 24.01.2013 do 25.02.2013.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR
Starostka obce Mladý Smolivec podle zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta ČR a o změně některých zákonů, vyhlášky č. 294/2012 Sb, o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky oznamuje dobu a místo volby.
Min.doba zveřejnění od 17.01.2013 do 26.01.2013.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 24. ledna 2013 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec.
Min.doba zveřejnění od 17.01.2013 do 24.01.2013.

Výsledky 1. kola volby prezidenta ČR
Výsledky 1. kola volby prezidenta ČR v obci Mladý Smolivec.
Min.doba zveřejnění od 14.01.2013 do 30.01.2013.

Záměr č. 2/2013
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje: Záměr č. 2/2013.
Min.doba zveřejnění od 03.01.2013 do 19.01.2013.

Záměr č. 1/2013
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje: Záměr č. 1/2013.
Min.doba zveřejnění od 03.01.2013 do 19.01.2013.

Strategický plán obce Mladý Smolivec
Strategický plán obce Mladý Smolivec na roky 2012 - 2015.
Min.doba zveřejnění od 21.12.2012 do 06.01.2013.

Rozpočet obce na rok 2013
Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2013.
Trvale zveřejněno od 21.12.2012.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR
Oznámení starostky obce Mladý Smolivec podle zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta ČR a o změně některých zákonů, vyhlášky č. 294/2012 Sb, o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky.
Min.doba zveřejnění od 20.12.2012 do 12.01.2013.

Omezení provozů FÚ v Plzeňském kraji
Omezení provozu finančních úřadů v Plzeňském kraji a dočasná nedostupnost služeb Daňového portálu v závěru roku 2012 a na počátku roku 2013
Min.doba zveřejnění od 14.12.2012 do 02.01.2013.

Informace pro poplatníky daně z nemovitosti na r. 2013
Informace pro fyzické osoby a právnické osoby včetně změny čísla účtu FÚ Plzeňského kraje platné od 1.1.2013.
Min.doba zveřejnění od 14.12.2012 do 01.01.2013.

Organizace správy daně z nemovitostí platné od 1. ledna 2013
Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze.
Min.doba zveřejnění od 13.12.2012 do 01.01.2013.

Změny v daňové správě platné od 1.1.2013
V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky dojde od 1. 1. 2013 k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy.
Min.doba zveřejnění od 13.12.2012 do 01.01.2013.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 20. prosince 2012 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec.
Min.doba zveřejnění od 13.12.2012 do 20.12.2012.

Záměr č. 8
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr č.8.
Min.doba zveřejnění od 04.12.2012 do 20.12.2012.

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
Starostka Obce Mladý Smolivec jmenuje zapisovatele okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta konanou 11. a 12. 1. 2013.
Min.doba zveřejnění od 30.11.2012 do 12.01.2013.

Seznam volebních okrsků
OÚ Mladý Smolivec zveřejňuje seznam volebních okrsků pro volbu prezidenta konanou 11. a 12. 1. 2013.
Min.doba zveřejnění od 27.11.2012 do 12.01.2013.

Návrh rozpočtu na rok 2013
Návrh rozpočtu obce Mladý Smolivec na rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 26.11.2012 do 12.12.2012.

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků.
Min.doba zveřejnění od 21.11.2012 do 08.12.2012.

Pozvánka na veřejné zasedání ZO
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 22. listopadu 2012 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec.
Min.doba zveřejnění od 14.11.2012 do 22.11.2012.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace