Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Mladý Smolivec.

Krizové opatření vlády ČR a ochranná opatření MZDR ČR z 21.12.2020
Krizové opatření vlády ČR a ochranná opatření MZDR ČR z 21.12.2020
Min.doba zveřejnění od 22.12.2020 do 07.01.2021.

Mimořádná opatření MZDR ČR z 21.12.2020
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 21.12.2020
Min.doba zveřejnění od 22.12.2020 do 07.01.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/14118/2020-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní vydává opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu sp.zn.: MÚ/DOP/5784/20
Min.doba zveřejnění od 21.12.2020 do 06.01.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/14119/2020-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní vydává opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu sp.zn.: MÚ/DOP/5787/20
Min.doba zveřejnění od 21.12.2020 do 06.01.2021.

Záměr 10/2020
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 10/2020
Min.doba zveřejnění od 18.12.2020 do 03.01.2021.

Záměr 9/2020
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 9/2020
Min.doba zveřejnění od 18.12.2020 do 03.01.2021.

Záměr 8/2020
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 8/2020
Min.doba zveřejnění od 18.12.2020 do 03.01.2021.

Usnesení vlády č. 564 ze dne 17.12.2020
Usnesení vlády
Min.doba zveřejnění od 17.12.2020 do 02.01.2021.

Schválený rozpočet na rok 2021
Schválený rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2021
Trvale zveřejněno od 15.12.2020.

Krizová opatření vlády ČR a mimořádná opatření MZDR ČR z 14.12.2020
Přehled mimořádných opatření a usnesení vlády ČR ze dne 14.12.2020
Min.doba zveřejnění od 15.12.2020 do 31.12.2020.

Rozpočtové opatření č. 10/2020
Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 10/2020
Trvale zveřejněno od 15.12.2020.

Usnesení vlády č. 532 - 537 ze dne 14.12.2020
Část Sbírky zákonů č. 220 obsahující usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 14.12.2020
Min.doba zveřejnění od 15.12.2020 do 31.12.2020.

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 1/2020
Obecně závazná vyhláška obce 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zveřejněno: 14.12.2020.

Usnesení vlády č. 523 a 524 ze dne 10.12.2020
Usnesení vlády
Min.doba zveřejnění od 10.12.2020 do 26.12.2020.

Usnesení vlády č. 521 a 522 ze dne 10.12.2020
Usnesení vlády v souvislosti s COVID 19
Min.doba zveřejnění od 10.12.2020 do 26.12.2020.

Jednání vlády 10.12.2020 - prodloužení NS
Prodloužení nouzového stavu do 23. prosince 2020 a přijaté související usnesení k upřesnění stávajících krizových opatření.
Min.doba zveřejnění od 10.12.2020 do 26.12.2020.

Rozpočtové provizorium Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na r. 2021
Rozpočtové provizorium na rok 2021
Min.doba zveřejnění od 10.12.2020 do 26.12.2020.

Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků č.j. USN-R4-860/2020
Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
Min.doba zveřejnění od 10.12.2020 do 26.12.2020.

Aktuální informace z jednání vlády 7.12.2020 ke COVID-19
Usnesení vlády ČR týkající se problematiky COVID-19 - krizová opatření vlády a mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví. UV 1292 se týká úpravy krizového opatření o změně pracovní povinnosti studentů.
Min.doba zveřejnění od 08.12.2020 do 24.12.2020.

Usnesení o nařízení 1.kola elektronické dražby č.j.: 97EX 3539/15-55
Soudní exekutor vydává Usnesení o nařízení 1.kola elektronické dražby - elektronickou dražební vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 08.12.2020 do 16.02.2021.

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu č.j.: OO-1/2020-406
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Min.doba zveřejnění od 07.12.2020 do 07.01.2021.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 11.12.2020
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat v pátek 11.12.2020 od 18 h v zasedací místnosti Obecního úřadu
Min.doba zveřejnění od 04.12.2020 do 11.12.2020.

Modifikace protiepidemického systému PES druhého stupně
Modifikace protiepidemického systému PES pro resorty kultury, průmyslu, školství a sportu
Min.doba zveřejnění od 02.12.2020 do 18.12.2020.

Krizová opatření vlády ČR a mimořádná opatření MZDR ČR ze 30.11.2020
Krizová opatření vlády ČR a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 30.11.2020
Min.doba zveřejnění od 01.12.2020 do 16.12.2020.

Veřejná vyhláška od Magistrátu města Ústí n. Labem č.j.: MMUL/ODM/SEM/153758/2020/KitL
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem vydává Veřejnou vyhlášku - Oznámení o možnosti převzít zásilku ev.č.: 379615
Min.doba zveřejnění od 26.11.2020 do 12.12.2020.

Mimořádná opatření a usnesení vlády ČR ze dne 24.11.2020
Mimořádná opatření a usnesení vlády ČR
Min.doba zveřejnění od 24.11.2020 do 10.12.2020.

Usnesení vlády č. 471 - 478 ze dne 20.11.2020
Část Sbírky zákonů č. 194 obsahující usnesení přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 20.11.2020
Min.doba zveřejnění od 23.11.2020 do 09.12.2020.

Platná krizová a mimořádná opatření na území ČR přijatá 16.11.2020
Přehled platných opatření
Min.doba zveřejnění od 18.11.2020 do 04.12.2020.

Usnesení vlády č. 462 - 465
Usnesení vlády
Min.doba zveřejnění od 18.11.2020 do 04.12.2020.

Návrh rozpočtu 2021 pro obec Mladý Smolivec
Návrh rozpočtu 2021
Min.doba zveřejnění od 13.11.2020 do 11.12.2020.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace