Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Mladý Smolivec.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Mladý Smolivec konaných 5. a 6. 10. 2018
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Mladý Smolivec na období 2018 - 2022
Min.doba zveřejnění od 08.10.2018 do 08.11.2018.

Záměr 8 / 2018
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 8 / 2018
Min.doba zveřejnění od 05.10.2018 do 21.10.2018.

Rozpočtové opatření č. 9 / 2018
Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 9 / 2018
Trvale zveřejněno od 02.10.2018.

Zpráva č. 2 o uplatňování ÚP Mladý Smolivec za období 4/2014 - 4/2018
Zpráva č. 2 o uplatňování Územního plánu Mladý Smolivec za období 4/2014 - 4/2018
Min.doba zveřejnění od 26.09.2018 do 12.10.2018.

Kupní smlouva č. 72/2018
Kupní smlouva na kolový traktor New Holland TD 5.95 a Trac Lift TL 240 SL
Min.doba zveřejnění od 21.09.2018 do 07.10.2018.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 1. 10. 2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat v pondělí 1. 10. 2018 od 17 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mladém Smolivci
Min.doba zveřejnění od 21.09.2018 do 01.10.2018.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
Oznámení starostky obce Mladý Smolivec o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
Min.doba zveřejnění od 19.09.2018 do 06.10.2018.

Zamýšlený převod pozemků od SPÚ ze dne 19. 9. 2018
SPÚ oznamuje, v souladu s ust. § 20 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zamýšlený převod uvedených pozemků nebo jejich ideálních částí, u nichž nelze doložit listinnými doklady vlastnické právo státu
Min.doba zveřejnění od 19.09.2018 do 19.12.2018.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: RR/3921/18
Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Min.doba zveřejnění od 17.09.2018 do 03.10.2018.

Oznámení o zamýšleném převodu od SPÚ ze dne 14. 9. 2018
Státní pozemkový úřad oznamuje, že ke dni 19. 9. 2018 bude zveřejněn dle § 20 zákona č. 503/2012 Sb. seznam pozemků, jejichž vlastnictví státu není doloženo listinnými doklady.
Min.doba zveřejnění od 14.09.2018 do 19.12.2018.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 20. 9. 2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 20. 9. 2018 od 19. hod na sále hostince v Budislavicích
Min.doba zveřejnění od 13.09.2018 do 20.09.2018.

Oznámení zahájení územního řízení č. j.: VŽP/3217/2018 - Mu
Oznámení zahájení územního řízení umístění stavby: Dožice náves, PJ - kNN. rekonstrukce a sítě NN v části obce Dožice, zn.: MÚ/VŽP/70/1
Min.doba zveřejnění od 10.09.2018 do 26.09.2018.

Záměr 7 / 2018
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 7 / 2018
Min.doba zveřejnění od 06.09.2018 do 22.09.2018.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK-RR/3651/18
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
Min.doba zveřejnění od 31.08.2018 do 08.10.2018.

Záměr 6 / 2018
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 6 / 2018
Min.doba zveřejnění od 24.08.2018 do 09.09.2018.

Rozpočtové opatření č. 8 / 2018
Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 8 / 2018
Trvale zveřejněno od 22.08.2018.

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
Min.doba zveřejnění od 21.08.2018 do 06.10.2018.

Seznam volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. – 6. 10 2018
Seznam volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. – 6. října 2018
Min.doba zveřejnění od 21.08.2018 do 06.10.2018.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č. j.: DOP/2854/2018 – Bo
MěÚ Nepomuk, odbor dopravy vydává OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Min.doba zveřejnění od 16.08.2018 do 01.09.2018.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 16. 8. 2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 16. 8. 2018 od 19 hod na sále hostince v Radošicích
Min.doba zveřejnění od 08.08.2018 do 16.08.2018.

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Min.doba zveřejnění od 06.08.2018 do 06.10.2018.

Vodné pro Obec Mladý Smolivec od 1. 8. 2018
Obec Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk, IČO 00 256 935, STANOVUJE CENU VODNÉHO OD 1. 8. 2018 pro veřejné vodovody Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Dožice a Budislavice 12 Kč/m3 bez DPH. Cenu vodného schválilo zastupitelstvo obce 19. 7. 2018 usnesením 8/18.
Zveřejněno: 01.08.2018.

Veřejná vyhláška č.j.: DOP/2733/2018-Bo
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Min.doba zveřejnění od 26.07.2018 do 15.09.2018.

Rozpočtové opatření č. 7 / 2018
Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 7 / 2018
Trvale zveřejněno od 25.07.2018.

Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky s názvem Tenisový kurt Starý Starý Smolivec - II
Rozhodnutí o zrušení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Tenisový kurt Starý Starý Smolivec- II
Min.doba zveřejnění od 19.07.2018 do 04.08.2018.

Počet podpisů na petici podporující kandidaturu pro volby 5. -6. 10. 2018
Obecní úřad Mladý Smolivec tímto stanovuje počet podpisů na petici podporující kandidaturu (§ 27 odst. 3 zák. 491/2001 Sb) pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. -6. 10. 2018
Min.doba zveřejnění od 14.07.2018 do 31.07.2018.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 19.7. 2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 19. 7. 2018 od 19 hod na sále hostince v Dožicích
Min.doba zveřejnění od 12.07.2018 do 19.07.2018.

Rozpočtové opatření č. 6 / 2018
Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 6 / 2018
Trvale zveřejněno od 09.07.2018.

Rozhodnutí od MěÚ Nepomuk č. j.: VŽP/2158/2018 - SuA
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí vydává Rozhodnutí o umístění stavby - Mladý Smolivec, PJ - DTS, kNN zn.: MÚ/VŽP/761/18
Min.doba zveřejnění od 02.07.2018 do 17.07.2018.

Oznámení o zahájení zadávacího řízení Tenisový kurt Starý Smolivec - II
Oznámení o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Tenisový kurt Starý Smolivec - II
Min.doba zveřejnění od 26.06.2018 do 18.07.2018.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace