Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Mladý Smolivec.

Smlouva o dílo "Oprava střechy čp. 1 Starý Smolivec"
Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Oprava střechy čp. 1 Starý Smolivec"
Min.doba zveřejnění od 23.06.2018 do 09.07.2018.

Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky s názvem Tenisový kurt Starý Starý Smolivec
Rozhodnutí o zrušení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Tenisový kurt Starý Starý Smolivec
Min.doba zveřejnění od 21.06.2018 do 07.07.2018.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č. j.: DOP/1936/2018 – Bo
MěÚ Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích sp. zn.: MÚ/DOP/1204/18
Min.doba zveřejnění od 19.06.2018 do 05.07.2018.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 21. 6. 2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 21. 6. 2018 od 19 hod v hostinci na hřišti ve Starém Smolivci
Min.doba zveřejnění od 14.06.2018 do 21.06.2018.

Období limitované spotřeby odebírané vody z veřejného vodovodu od 1.6.2018 ukončeno
Oznamujeme občanům, že od 1. 6. 2018, je prozatím ukončeno Obcí Mladý Smolivec období limitované spotřeby odebírané vody z veřejného vodovodu v obci Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Dožice a Budislavice. V těchto obcích stále platí, že s vodou z veřejných vodovodů je nutné šetřit!
Min.doba zveřejnění od 31.05.2018 do 15.06.2018.

Závěrečný účet DSO Mikroregion Nepomucko 2017 a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 2017
Závěrečný účet DSO Mikroregion Nepomucko za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Nepomucko 2017
Min.doba zveřejnění od 30.05.2018 do 15.06.2018.

Střednědobý výhled DSO na roky 2019 - 2021
Střednědobý výhled Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na roky 2019 - 20121
Min.doba zveřejnění od 30.05.2018 do 15.06.2018.

Rozpočet DSO na rok 2018
Rozpočet Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2018
Min.doba zveřejnění od 30.05.2018 do 15.06.2018.

Oznámení o zahájení zadávacího řízení Tenisový kurt Starý Smolivec
Oznámení o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Tenisový kurt Starý Smolivec
Min.doba zveřejnění od 29.05.2018 do 20.06.2018.

Rozpočtové opatření č. 5 / 2018
Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 5 / 2018
Trvale zveřejněno od 28.05.2018.

Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice úředník / úřednice
s pracovní náplní referent/ka samosprávy, rozpočtu a financování, správy daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění, hospodaření s majetkem územních samosprávných celků, správy ve věcech archivnictví a spisové služby, účetní a mzdové agendy.
Min.doba zveřejnění od 28.05.2018 do 13.06.2018.

Závěrečný účet 2017
Závěrečný účet 2017, Výsledovka MŠ Starý Smolivec 2017, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2017, Rozvaha 2017, Výkaz zisku a ztráty 2017, Příloha 2017 a Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2017
Trvale zveřejněno od 25.05.2018.

Zpráva č. 2 o uplatňování Územního plánu Mladý Smolivec za období 4/2014 - 4/2018
dle ustanovení § 55, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále stavební zákon) a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Min.doba zveřejnění od 24.05.2018 do 09.06.2018.

Smlouva o dílo "Oprava požární nádrže Dožice"
Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Oprava požární nádrže Dožice"
Min.doba zveřejnění od 14.05.2018 do 30.05.2018.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 17.5. 2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 17.5. 2018 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec
Min.doba zveřejnění od 10.05.2018 do 17.05.2018.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Plzeňský kraj č. j.: 973399/18/2300-11460-401159
Finanční úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
Min.doba zveřejnění od 25.04.2018 do 28.05.2018.

Návrh závěrečného účtu obce 2017
Návrh závěrečného účtu 2017, Výsledovka MŠ Starý Smolivec 2017, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2017, Rozvaha 2017, Výkaz zisku a ztráty 2017, Příloha 2017 a Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2017
Min.doba zveřejnění od 25.04.2018 do 17.05.2018.

Rozpočtové opatření č. 4 / 2018
Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 4 / 2018
Trvale zveřejněno od 25.04.2018.

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství za r. 2017 - návrh závěrečného účtu
Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje dokumenty o hospodaření za rok 2017
Min.doba zveřejnění od 24.04.2018 do 10.05.2018.

Oznámení od MěÚ Nepomuk č. j.: VŽP/1470/2018 - SuA
MěÚ v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí vydává Oznámení - Zahájení územního řízení zn.: MÚ/VŽP/761/18
Min.doba zveřejnění od 24.04.2018 do 10.05.2018.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 19. 4. 2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 19. 4. 2018 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec
Min.doba zveřejnění od 12.04.2018 do 19.04.2018.

Veřejná vyhláška od Státního pozemkového úřadu zn.: SPU 147764/2018
SPÚ vydává Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách k. ú. Radošice spis. zn.: 2RP5384/2018-504201
Min.doba zveřejnění od 10.04.2018 do 26.04.2018.

Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na r. 2018
Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2018
Min.doba zveřejnění od 05.04.2018 do 21.04.2018.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na r. 2019 - 2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na roky 2019 - 2021
Min.doba zveřejnění od 05.04.2018 do 21.04.2018.

Rozpočtové opatření č. 3 / 2018
Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 3 / 2018
Trvale zveřejněno od 04.04.2018.

Záměr 5 / 2018
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 5 / 2018
Min.doba zveřejnění od 04.04.2018 do 20.04.2018.

Veřejná vyhláška č.j.: DOP/959/2018-Bo
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Min.doba zveřejnění od 28.03.2018 do 06.05.2018.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK - RR / 1612 / 18
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Min.doba zveřejnění od 23.03.2018 do 07.05.2018.

Veřejná vyhláška od OÚ Mladý Smolivec 21. 3. 2018
Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
Min.doba zveřejnění od 21.03.2018 do 06.04.2018.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č. j.: VŽP/914/2018 - Vět
OZNÁMENÍ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY č. 2 O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMÍHO PLÁNU MLADÝ SMOLIVEC
Min.doba zveřejnění od 21.03.2018 do 22.04.2018.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace