Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Mladý Smolivec.

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství č. j.: 13 / 2017
Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - žádost o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
Min.doba zveřejnění od 01.12.2017 do 31.12.2018.

Oznámení Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství o zveřejnění dokumentů.
Oznámení Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství o zveřejnění dokumentů.
Min.doba zveřejnění od 01.12.2017 do 31.12.2018.

Seznam volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Seznam volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Min.doba zveřejnění od 28.11.2017 do 13.01.2018.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Starý Smolivec na 2019 - 2020
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Starý Smolivec na následující rozpočtové období 2019 / 2020 - návrh
Min.doba zveřejnění od 27.11.2017 do 14.12.2017.

Rozpočet MŠ Starý Smolivec na rok 2018 - návrh
Výhled rozpočtu MŠ Starý Smolivec na následující rozpočtové období - návrh
Min.doba zveřejnění od 27.11.2017 do 14.12.2017.

Rozpočet na rok 2018 - návrh
Návrh rozpočtu obce Mladý Smolivec na rok 2018
Min.doba zveřejnění od 27.11.2017 do 14.12.2017.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 22. 11. 2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve středu 22. 11. 2017 2017 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec
Min.doba zveřejnění od 15.11.2017 do 22.11.2017.

Záměr 3 / 2017
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 3 / 2017
Min.doba zveřejnění od 15.11.2017 do 01.12.2017.

Usnesení od Exekutorského úřadu Plzeň č. j.: 106 EX 7941/12-87
Exekutorský úřad Plzeň-město vydává Usnesení
číslo jednací opr.: 0999EX4512
Min.doba zveřejnění od 10.11.2017 do 20.12.2017.

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volbu prezidenta ČR konané 12. a 13. 1. 2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Min.doba zveřejnění od 10.11.2017 do 13.01.2018.

Veřejná vyhláška č.j.: 66595/2017-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství , Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává Opatření obecné povahy.
Min.doba zveřejnění od 09.11.2017 do 24.11.2017.

Rozpočtové opatření č. 7 / 2017
Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 7 / 2017
Trvale zveřejněno od 07.11.2017.

Rozpočet DSO Mikroregion Nepomucko na r. 2018
Rozpočet DSO Mikroregion Nepomucko na rok 2018
Min.doba zveřejnění od 02.11.2017 do 18.11.2017.

Rozpočtový výhled Mikroregionu Nepomucko na 2018 - 2020
Rozpočtový výhled Mikroregionu Nepomucko na období 2018 - 2020
Min.doba zveřejnění od 02.11.2017 do 18.11.2017.

Studie odtokových poměrů v k. ú. Dožice, v k. ú. Starý Smolivec a v k. ú. Radošice - 2017
Pozvánka na veřejné projednání akce „Studie odtokových poměrů v k. ú. Dožice, v k. ú. Starý Smolivec a v k. ú. Radošice“
Min.doba zveřejnění od 01.11.2017 do 15.11.2017.

Výsledky voleb 2017 v našich obcích
Výsledky voleb do PSPČR 2017 v našich obcích.
Min.doba zveřejnění od 28.10.2017 do 16.11.2017.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 26. 10. 2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 26. 10. 2017 od 19 hod v hostinci v Dožicích
Min.doba zveřejnění od 19.10.2017 do 26.10.2017.

Smlouva o dílo "Starý Smolivec, obnova rybníka Strhaný"
Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Starý Smolivec, obnova rybníka Strhaný"
Min.doba zveřejnění od 18.10.2017 do 03.11.2017.

Rozpočtové opatření č. 6 / 2017
Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 6 / 2017
Trvale zveřejněno od 17.10.2017.

Kupní smlouva o převodu nemovitostí
Kupní smlouva o převodu nemovitostí mezi Západočeským konzumním družstvem Plzeň a obcí Mladý Smolivec
Min.doba zveřejnění od 11.10.2017 do 27.10.2017.

Oznámení o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Zásobování pitnou vodou Starý Smolivec“ - prodloužení lhůty pro podání nabídek
Předmětem veřejné zakázky je propojení vrtů V1 a V2 s úpravnou vody a následně vodojemem v celkové délce 720 m.
V důsledku vydání Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 se prodlužuje lhůta pro podání nabídek.
Min.doba zveřejnění od 09.10.2017 do 24.10.2017.

Veřejná vyhláška č.j.: DOP/6184/2017 - LoP
Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Min.doba zveřejnění od 06.10.2017 do 21.10.2017.

Oznámení o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Zásobování pitnou vodou Starý Smolivec“
Předmětem veřejné zakázky je propojení vrtů V1 a V2 s úpravnou vody a následně vodojemem v celkové délce 720 m.
Min.doba zveřejnění od 04.10.2017 do 20.10.2017.

Vylepení volebních plakátů pro volby do PSP ČR konaných ve dnech 20. - 21. 10. 2017
Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů na základě zákona č. 247/1995 Sb. zákon o volbách do Parlamentu České republiky
Min.doba zveřejnění od 04.10.2017 do 21.10.2017.

Oznámení o době a místě konání voleb do PSP ČR konaných ve dnech 20. - 21. 10. 2017
Starostka obce Mladý Smolivec zveřejňuje oznámení o době a místě konání voleb do PSP ČR konaných ve dnech 20. - 21. 10. 2017
Min.doba zveřejnění od 04.10.2017 do 21.10.2017.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 5. 10. 2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 5.10.2017 od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec
Min.doba zveřejnění od 28.09.2017 do 05.10.2017.

Veřejná vyhláška č.j.:55197/2017-MZE-16212
Opatření obecné povahy - zastavení těžeb v lese.
Min.doba zveřejnění od 15.09.2017 do 14.10.2017.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 21. 9. 2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 21. 9. 2017 od 19 hod v Kulturním domě ve Starém Smolivci
Min.doba zveřejnění od 14.09.2017 do 21.09.2017.

Jmenování zapisovatelů OVK pro volby do PSP ČR konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do PSP ČR konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017
Min.doba zveřejnění od 07.09.2017 do 21.10.2017.

Seznam volebních okrsků pro volby do PSP ČR konaných ve dnech 20. - 21. 10. 2017
Starostka obce Mladý Smolivec zveřejňuje seznam volebních okrsků pro volby do PSP ČR konaných ve dnech 20. - 21. 10. 2017
Min.doba zveřejnění od 05.09.2017 do 21.10.2017.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace