Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Mladý Smolivec.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná zn.: MUBL 9314 / 2017
MěÚ Blatná, odbor dopravy zveřejňuje Rozhodnutí - oprava zřejmé nesprávnosti
Min.doba zveřejnění od 04.09.2017 do 20.09.2017.

Rozpočtové opatření č. 5 / 2017
Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 5 / 2017
Trvale zveřejněno od 24.08.2017.

Stanovení minimálního počtu členů OVK do PSP ČR konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. -21. 10. 2017
Min.doba zveřejnění od 21.08.2017 do 21.09.2017.

Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým – srpen 2017
Sekce lesního hospodářství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává Doporučená opatření v ochraně lesa
Min.doba zveřejnění od 16.08.2017 do 30.09.2017.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 17. 8. 2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 17. 8. 2017 od 19 hod v hostinci u Fialů v Radošicích
Min.doba zveřejnění od 10.08.2017 do 17.08.2017.

Oznámení o zahájení zadávacího řízení „Starý Smolivec, obnova rybníka Strhaný“
Předmětem veřejné zakázky je obnova a odbahnění stávající vodní nádrže v obci, jejíž kapacita přelivu je nedostatečná pro provedení protipovodňových průtoků.
Min.doba zveřejnění od 31.07.2017 do 23.08.2017.

Rozpočtové opatření č. 4 / 2017
Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 4 / 2017
Trvale zveřejněno od 26.07.2017.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 20. 7. 2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 20. 7. 2017 od 19 hod v hostinci u Křížů v Budislavicích
Min.doba zveřejnění od 13.07.2017 do 20.07.2017.

Oznámení veřejnou vyhláškou č.j.: DOP/5205/2017-LoP
Návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek.
Min.doba zveřejnění od 11.07.2017 do 27.07.2017.

Oznámení o aplikaci přípravku nebezpečného pro včely - červenec 2017
Oznámení o aplikaci přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely
Min.doba zveřejnění od 10.07.2017 do 26.07.2017.

Informace o africkém moru prasat od SVS č. j.: SVS/2017/078709-G
Africký mor prasat – první výskyt v České republice
Min.doba zveřejnění od 04.07.2017 do 20.07.2017.

Rozpočtové opatření č. 3 / 2017
Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 3 / 2017
Trvale zveřejněno od 29.06.2017.

Nařízení 5/2016 Plzeňského kraje
kterým se stanoví podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Min.doba zveřejnění od 22.06.2017 do 30.07.2017.

Zákaz zalévání zahrádek, umývání aut, napouštění bazénů, umývání chodníků a silnic 2017
Obec Mladý Smolivec vydává ve všech obcích Mladého Smolivce zákaz zalévání zahrádek, umývání aut, napouštění bazénů, umývání chodníků a silnic z veřejného vodovodu v obcích z důvodu nedostatku vody. A dále vydává zákaz rozdělávání ohňů.
Min.doba zveřejnění od 21.06.2017 do 31.08.2017.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje č. j.: DSH / 4797 / 17
KÚ Plzeňského kraje, odbor dopravy vydává Rozhodnutí
spis. zn.: ZN / 1286 / DSH / 17
Min.doba zveřejnění od 20.06.2017 do 06.07.2017.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 15. 6. 2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 15. 6. 2017 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci
Min.doba zveřejnění od 08.06.2017 do 15.06.2017.

Závěrečný účet 2016
Závěrečný účet 2016, Výsledovka MŠ Starý Smolivec 2016, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2016, Rozvaha 2016 (C08), Výkaz zisku a ztráty 2016 (C78), Příloha 2016 (126F) a Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2016
Trvale zveřejněno od 06.06.2017.

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku vyhlašuje grantový program STARTÉR 2017.
Chceme podpořit inovativní, pilotní projekty, které zapojují obyvatele různého věku do veřejného života, nebo jsou zaměřené na dobrovolnictví, vzdělávání a spolupráci.
Min.doba zveřejnění od 06.06.2017 do 23.06.2017.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 29. 5. 2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat v pondělí 29. 5. 2017 od 17 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci
Min.doba zveřejnění od 22.05.2017 do 29.05.2017.

Řád veřejného pohřebiště Obce Mladý Smolivec
Obec Mladý Smolivec jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště) podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (dále jen zákon) a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 84 odst. 2) písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vydává řád veřejného pohřebiště.
Zveřejněno: 19.05.2017.

Zveřejnění dokumentů od Mikroregionu Nepomucko - duben 2017
V souladu s aktuální změnou zákona č. 250/2000 Sb. schválené zákonem č. 24/2017 informujeme o zveřejnění těchto dokumentů Mikroregionu Nepomucko.
Min.doba zveřejnění od 18.05.2017 do 18.06.2018.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: RR / 1850 / 17
KÚ Plzeňského kraje, Odbor regionálního rozvoje vydává VV o návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Min.doba zveřejnění od 12.05.2017 do 27.06.2017.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 18. 5. 2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 18. 5. 2017 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci
Min.doba zveřejnění od 11.05.2017 do 18.05.2017.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č. j.: DOP/4434/2017 - LoP
MěÚ Nepomuk, odbor dopravy vydává OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
zn.: MÚ/DOP/1753/17
Min.doba zveřejnění od 28.04.2017 do 14.05.2017.

Návrh závěrečného účtu 2016 s přílohami
Návrh závěrečného účtu Obce Mladý Smlolivec za rok 2016 s přílohami.
Min.doba zveřejnění od 27.04.2017 do 19.05.2017.

Rozpočtové opatření č.2/2017
Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č.2/2017
Trvale zveřejněno od 27.04.2017.

Veřejná vyhláška od FÚ č. j.: 965936/17/2300-11460-401159
FÚ pro Plzeňský kraj oznamuje, že ode dne 28.04.2017 do dne 29.05.2017 je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
Min.doba zveřejnění od 27.04.2017 do 29.05.2017.

Rozhodnutí č.j.: DOP/4433/2017-LoP
Rozhodnutí uzavírka Podbrdská rallye.
Min.doba zveřejnění od 24.04.2017 do 07.05.2017.

Veřejná vyhláška od OÚ Mladý Smolivec - 21. 4. 2017
Veřejná vyhláška od OÚ Mladý Smolivec o možnosti převzetí písemnosti
Min.doba zveřejnění od 21.04.2017 do 07.05.2017.

Dražební vyhláška č.j.: 144 EX 31573/14-48
Usnesení - Dražební vyhláška o elektronické dražbě
ev. č. opr.: 53233330
Min.doba zveřejnění od 19.04.2017 do 28.06.2017.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace