Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Mladý Smolivec.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 22.7.2021
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 22.7.2021 od 18 h v hostinci v Dožicích
Min.doba zveřejnění od 15.07.2021 do 22.07.2021.

Změny mimořádných opatření MZ ČR ze dne 2.7.2021
Změny mimořádných opatření MZ ČR
Min.doba zveřejnění od 07.07.2021 do 23.07.2021.

Změny mimořádných opatření MZ ČR ze dne 1.7.2021
Změny mimořádných opatření MZ ČR včetně aplikace Tečka a čTečka
Min.doba zveřejnění od 07.07.2021 do 23.07.2021.

Zrušení mimořádných opatření MZ k testování ve školách ze dne 30.6.2021
Zrušení mimořádných opatření MZ k testování ve školách
Min.doba zveřejnění od 07.07.2021 do 23.07.2021.

Změny mimořádných opatření MZ ČR ze dne 28.6.2021 včetně plánu testování dětí
Změny mimořádných opatření MZ ČR, které byly projednány vládou dne 28.6.2021, včetně schváleného Plánu na screeningové testování dětí
Min.doba zveřejnění od 29.06.2021 do 15.07.2021.

Změny mimořádných opatření MZ ČR ze dne 21.6.2021
Změny mimořádných opatření MZ ČR - projednáno vládou 21.6.2021
Min.doba zveřejnění od 23.06.2021 do 09.07.2021.

Rozpočtové opatření č. 05/2021
Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 05/2021
Trvale zveřejněno od 18.06.2021.

Závěrečný účet obce Mladý Smolivec za rok 2020
Závěrečný účet 2020, Výsledovka MŠ Starý Smolivec 2020, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2020, Rozvaha 2020, Výkaz zisku a ztráty 2020, Příloha 2020, Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2020, Údaje o poskytnutých garancích 2020, Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 2020
Trvale zveřejněno od 18.06.2021.

Mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny ze dne 14.6.2021
Mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny, které byly projednány vládou dne 14.6.2021
Min.doba zveřejnění od 18.06.2021 do 04.07.2021.

Veřejná vyhláška od SPU o zjišťování průběhu hranic pozemků v obvodu Radošice spis.zn.: SP5121/2021-504201
Veřejná vyhláška k šetření průběhu hranic pozemků-obvodu pozemkové úpravy pro pozemkovou úpravu v katastrálním území Radošice, obec Mladý Smolivec
Min.doba zveřejnění od 15.06.2021 do 01.07.2021.

Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků zn.: SPU 199994/2021/Her.
Státní pozemkový úřad vydává Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Radošice
Min.doba zveřejnění od 15.06.2021 do 01.07.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/8487/2021-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu spis.zn.: MÚ/DOP/3617/21
Min.doba zveřejnění od 11.06.2021 do 27.06.2021.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 17.6.2021
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 17.6.2021 od 18 h v hostinci na hřišti ve Starém Smolivci
Min.doba zveřejnění od 10.06.2021 do 17.06.2021.

Co vlastně platí od 8.6.2021
Přehled platných opatření
Min.doba zveřejnění od 08.06.2021 do 24.06.2021.

Mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny ze dne 7.6.2021
Změny mimořádných opatření MZ ČR platné od 8.6.2021, které byly projednány vládou dne 7.6.2021.
Min.doba zveřejnění od 08.06.2021 do 24.06.2021.

Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2020
Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
Min.doba zveřejnění od 07.06.2021 do 22.06.2021.

Veřejná vyhláška od Magistrátu města Ústí nad Labem č.j.: MMUL/ODM/SÚ/107756/2021/KočoR
Magistrát města Ústí nad Labem zahajuje řízení o prodeji silničního vozidla ve veřejné dražbě sp.zn.: 107731/2021
Min.doba zveřejnění od 04.06.2021 do 20.06.2021.

Platná opatření od 31.5.2021 v souvislosti s nákazou koronavirem
Přehled platných opatření
Min.doba zveřejnění od 31.05.2021 do 16.06.2021.

Změny mimořádných opatření MZ ČR ze dne 31.5.2021
Změny mimořádných opatření MZ ČR od 31.5.2021
Min.doba zveřejnění od 31.05.2021 do 16.06.2021.

Mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny ze dne 28.5.2021
Nová mimořádná opatření MZ ČR projednaná vládou 28.5.2021
Min.doba zveřejnění od 31.05.2021 do 16.06.2021.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-33053/2021-15121
Ministerstvo zemědělství vydává Oznámení o opatření obecné povahy a výzvu k uplatnění připomínek
Min.doba zveřejnění od 28.05.2021 do 18.06.2021.

Závěrečný účet r. 2020 a schválený rozpočet na r. 2021 Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů, Závěrečný účet svazku za rok 2020, Schválený rozpočet na rok 2021, Střednědobý výhled rozpočtu svazku na roky 2022 - 2024, Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření k 31.12.2020
Min.doba zveřejnění od 28.05.2021 do 13.06.2021.

Mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny ze dne 24.5.2021
Mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny - projednáno vládou 24.5.2021
Min.doba zveřejnění od 25.05.2021 do 10.06.2021.

Co vlastně platí od 24.5.2021
Co vlastně platí
Min.doba zveřejnění od 24.05.2021 do 09.06.2021.

Veřejná vyhláška od SPU Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků spis.zn.: SP4760/2021-504201
Státní pozemkový úřad zveřejňuje: Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dožice - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků
Min.doba zveřejnění od 24.05.2021 do 09.06.2021.

Rozpočtové opatření č. 04/2021
Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 04/2021
Trvale zveřejněno od 24.05.2021.

Veřejná vyhláška od SPU spis.zn.: SP4760/2021-504201
Státní pozemkový úřad vydává Veřejnou vyhlášku zn.: SPU 155536/2021/Sei.
Min.doba zveřejnění od 24.05.2021 do 09.06.2021.

Mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny ze dne 21.5.2021
Novelizovaná mimořádná opatření MZ ČR včetně některých informačních materiálů
Min.doba zveřejnění od 24.05.2021 do 09.06.2021.

Veřejná vyhláška od Agentura ochrany přírody a krajiny ČR č.j.: SR/0027/US/2021-3
Veřejná vyhláška od Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a příloha 1 - Rozhodnutí
Min.doba zveřejnění od 19.05.2021 do 03.06.2021.

Novelizovaná mimořádná opatření MZ ČR po jednání vlády 17.5.2021
Nová a novelizovaná mimořádná opatření MZ ČR - projednáno vládou 17.5.2021
Min.doba zveřejnění od 18.05.2021 do 03.06.2021.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace