Historie a památky Dožice

Historie a památky obce Dožice.

Historie

Ve 14. stol (1318) zde stávala tvrz na níž sídlili Racek a Lev. V 15. století, nejprve patřila Pelhřimovi, později Janovi a Černínovi. Poté na tvrzi sídlili Martinkovští z Roseče. Z nich poslední Jan prodal Dožice r.1553 M.Chanovskému z Dlouhé Vsi. Ti je drželi do r.1660, kdy je koupí získal Vilém A. Vitanovský z Vlčkovic.1664-1689 náležely A. J. Bukovanské. 1689 koupila Dožice obec rokycanská, ale 1698 je prodala Janu Unvertovi. Ten je dohodou směnil s Adamem Fortunátem Kocem z Dobrše za Obytce. 1723 se stal pánem na Dožicech Jan Josef Vančura z Řehnic. Jeho bratr Jáchym c.k. rada a soudce zemský prodal Dožice1746 křížovníkům sv. Jana z nich přešlo vlastnictví na Maltéze červeného kříže.
Kostelík sv. Michaela na výšině Kamýk (608 n.m.) byl postaven M.Chanovským r.1575. Přestavěn a rozšířen v roce 1862. Farním kostelem se nikdy nestal.
Místní zámek podle popisu z roku 1746 byl zčásti dřevěný s úřednickým bytem v přízemí, nahoře s panskými pokoji. Při dvoře je evidován pivovar a lihovar, obojí zaniklo ve druhé polovině 19.stol.
Podle berní ruly r.1654 bylo v Dožicích 9 gruntů osedlých a jeden pustý. 8 chalupníků a jeden domek pustý. 1770 se vykazuje 18 hospodářů, mlýn o jednom kole na nestálé vodě, 1 žid vinopalník a 1 žebrák. Napočítáno 39 čísel. Roku 1913 měla ves 93 čísel, 493 obyvatel a dva mlýny. Na návsi jsou tři sochy z první poloviny 18.století (Jan Nepomucký, sv. Anna a sv. Antonín).
Školou náležely Dožice do Čížkova. Po složitých peripetiích byla ve vsi přestavbou někdejšího hostince zbudována a otevřena místní základní škola. Jako dvoutřídní začala fungovat od r.l888. Měrčín sem byl připojen v r.1900.
1913 měla škola 95 žáků.

Památky

1. Sochy svatých na návsi
Na návsi stojí historicky velmi cené sochy sv.Jana Nepomuckého, sv.Anny a sv.Antonína Peduánského, které nechal zhotovit v roce 1742 Vančura z Řehnic u neznámého autora. Kompoziční řešení sochy sv. Anny Samotřetí je velmi podobné tomu jaké použil roku 1707 M.V.Jackel ve své plastice sv.Anny na Karlově mostě v Praze a proto je velmi pravděpodobné že neznámí autor se nechal touto plastikou inspirovat. Sochy jsou umístěny v horní části obce na žulových podstavcích, které se skládají z několika zdobených částí s vytesaným rámováním a na přední straně s nápisy. V současné době, po restaurování v roce 1995, jsou sochy ve výborném stavu a rozhodně stojí za zhlédnutí.

2. Kostel sv. Michaela archanděla
Kostel jež nechal postavit v roce 1575 Mořic Chanovský z Dlouhé Vsi je vystavěn nad obcí na vrcholu Kamýk. Na konci devatenáctého století byl kostel přestavěn a rozšířen. V letech 1906 - 1907 byl objekt opraven a především obohacen o znaky maltézských velkopřevorů. Stavba je jednolodní s pravoúhle zakončeným presbyteriem, se sakristií na severní straně a s hranolovou věží při západním průčelí. Hlavní oltář je barokní z období po roce 1710. Boční oltář Piety je z konce 17.století. Další dva oltářky Sv.rodiny a Proměnění Páně jsou z první poloviny 18.století. V letech 2008, 2009 a 2010 byla zrekonstruována celá střecha kostela a v letech 2011, 2012 a 2013 byla opravena fasáda, byla pořízena nová okna a provedeno odvodnění celého kostela. Kostel sv. Michaela, dominanta Dožic, je tak kompletně zrekonstruován z vnějšku, ještě však zbývá vnitřek a na ten snad také v příštích letech dojde. V současné době je kostel využíván pro bohoslužby.

3. Památník padlých v první sv.válce

Památník padlých v první sv.válce
Památník padlých v první sv.válce
Památník padlých v první sv.válce
Sochy svatých na návsi
Sochy svatých na návsi
Sochy svatých na návsi
Sochy svatých na návsi
Sochy svatých na návsi
Sochy svatých na návsi
Sochy svatých na návsi
Sochy svatých na návsi
Sochy svatých na návsi
Sochy svatých na návsi
Sochy svatých na návsi
Sochy svatých na návsi
Sochy svatých na návsi
Sochy svatých na návsi
Kostel sv. Michaela archanděla
Kostel sv. Michaela archanděla
Kostel sv. Michaela archanděla

Významní rodáci

Jiří Karmazín
Čánek o významnému rodákovi obce Dožice Jiřím Karmazínovi.
Karel Rodina
VLASTIVĚDNÉ A NÁRODOPISNÉ ČRTY Z MÉ RODNÉ VSI DOŽIC - velmi zajímavá publikace o Dožicích začátku minulého století sepasaná dožickým rodákem Karlem Rodinou.

Zajímavé články

Dožice – kaple sv. Michaela Archanděla.
Zajímavé pojednání o jedné z nejvýznamějších památek naší obce - Dožice – kaple sv. Michaela Archanděla.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace