Nové osvětlení v Dožicích 2020(archiv dokumentů)

Slovo starostky Evy Kubové včetně úvahy Ivana Fejfara a Lubora Brabce

Vážení občané,
v příloze zasílám úvahu na téma veřejné osvětlení v obci Dožice, která dorazila na OÚ v Mladém Smolivci.
Pan Fejfar z Dožic nás požádal o její zveřejnění, aby se s úvahou mohli seznámit všichni občané z Dožic ještě v době, kdy mohou odevzdávat anketní lístky s vybraným typem lampy.
Úvahu včetně průvodního dopisu proto zasílám touto formou. Zároveň níže zasíláme i krátké vysvětlení, proč chceme světla měnit.

Úvahu včetně průvodního dopisu proto zasílám touto formou. Zároveň níže zasíláme i krátké vysvětlení, proč chceme světla měnit.
Trendem v našich obcích je ukládat vedení elektriky nízkého napětí do země. Toto provádí ČEZ Distribuce a.s. a na nás je pouze uložit do země vedení veřejného osvětlení (VO), výstavba nových sloupů VO a osazení světel.
Světla Vyrtych Dingo, která máme umístěna v našich obcích od roku 2007, kdy proběhla komplexní rekonstrukce světelných bodů VO, jsou vybavena vysokotlakou sodíkovou výbojkou. Tato světla jsou zatím v našich obcích funkční, ale některé náhradní díly se již přestaly vyrábět a postupně se světla stávají zastaralými a bude nutné je nahradit.
V obci Dožice máme ze všech našich obcí největší část veřejného osvětlení v zemi a na nových sloupech však díky tomu přibylo světelných bodů. A proto jsme se rozhodli pro výměnu světel v této obci. Původně jsme chtěli v rámci rekonstrukce sítí v roce 2019 na sloupy osazovat již nová LED světla, ale naskytla se možnost nová světla zakoupit z dotace a tak jsme s výměnou zatím počkali. Bohužel podmínky dotace byly velice tvrdé, například v obci Dožice by muselo být přidáno dalších 30 světel (k původním 47), aby byl splněn jeden z dotačních parametrů. Dotace od MŽP ČR by pro nás tak ztrácela význam, neboť by se výměna světel extrémně prodražila. Rozhodli jsme proto o výměnu světel financovanou z vlastního rozpočtu obce. Zachováme tak množství světelných bodů obce, pokusíme se najít úsporu ve spotřebě elektřiny úměrnou k pořizovací ceně světla a adekvátní náhradu za dosluhující lampy.
Rozhodně nechceme naše obce přesvětlovat a proto jsme při výběru světel vycházeli z pasportu veřejného osvětlení, který jsme si nechali zpracovat. Ten přesně určuje dle norem, jak má být daná komunikace nasvícena.
Světla, která jsme dlouhodobým výběrem určili jako dva nejvhodnější typy, jsme pak umístili na dva sloupy k finálnímu posouzení svítivosti.
Tato světla jsou stejného výkonu, jsou to světla obě teplých barev, mají automatické stmívání v nočních hodinách (od 23 hod do 4 hod) a odpovídají našim požadavkům na svítivost daných komunikací.

Úvaha pánů Fejfara a Brabce hovoří o nočním zhasínání stávajících světel a tím dosažení úspory energie. Chtěla bych jen zmínit, že netušíte, kolikrát nám na OÚ volají občané, když některé světlo nesvítí, abychom jej opravili. A kolikrát volají, když náhodou z důvodu poruchy nesvítí celá ves. Nemyslím si proto, že bude většina občanů pro nápad zhasínat světla v noci. Zároveň si musíme všichni uvědomit, že sodíkové světlo spotřebuje nejvíce energie na start – rozsvícení. Opakované zhasínání a vypínání během noci by tak spotřebu nesnížilo o polovinu, jak úvaha uvádí. Moderní světla počítají s nočním stmíváním, které je automaticky řízeno a které úspory dosahuje. A výběr světla LEDkového ještě teplejší (žlutější barvy), jak také úvaha zmiňuje, by pak bylo spotřebou energie rovno stávajícímu sodíkovému světlu. Takže takové světlo energii neušetří.

Nechceme nikoho ovlivňovat, věřím, že si občané Dožic vyberou ke své spokojenosti a že k výběru jim poslouží jak naše vysvětlení, tak i přiložená úvaha. Je dobře si informace určitě hledat, ale důležité je si vždy zachovat vlastní rozum.
Čím více lidí, tím více názorů a proto bude rozhodovat většinový názor občanů, kterých se výměna týká.
S přáním hezkého dne
Eva Kubová - starostka obce

Úvaha Ivana Fejfara a Lubora Brabce k výměně veřejného osvětlení do obce Dožice

Aktuální do: 30.11.2020

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace