Profil zadavatele

Veškeré informace týkající se veřejných zakázek obce Mladý Smolivec.

Oficiální profil zadavatele obce Mladý Slolivec dle zákona platný od 1.4.2019 najdete na adrese : https://ezakazky.grantikacs.cz/profile_display_886.html

Profil zadavatele obce Mladý Slolivec dle zákona platný do 31.3.2019: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-mlady-smolivec

12
Smlouva o dílo "Zateplení OÚ Mladý Smolivec"
Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Zateplení OÚ Mladý Smolivec".
Min.doba zveřejnění od 01.05.2014 do 15.05.2014.

Smlouva o dílo "Zateplení klubovna Starý Smolivec"
Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Zateplení klubovna Starý Smolivec".
Min.doba zveřejnění od 01.05.2014 do 15.05.2014.

Oznámení o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu - prodloužení -březen 2014
Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Zateplení objektů Obce Mladý Smolivec“
Min.doba zveřejnění od 03.04.2014 do 17.04.2014.

Oznámení o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu - březen 2014
Oznámení o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Zateplení objektů Obce Mladý Smolivec“.
Min.doba zveřejnění od 19.03.2014 do 17.04.2014.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Cyklostezka "Formanská stezka" Starý Smolivec - Dožice
841/VELH/35/12.
Min.doba zveřejnění od 17.04.2013 do 04.05.2013.

Smlouva o dílo
Smlova o dílo "Oprava fasády kostela v Dožicích - 3. etapa"
č. Z 680/13.
Min.doba zveřejnění od 17.04.2013 do 04.05.2013.

Výzva - zakázka malého rozsahu
Výzva na zakázka malého rozsahu: Kompletní opravu fasády na kostele sv. Michaela Archanděla v Dožicích - III. část opravy fasády - loď kostela.
Min.doba zveřejnění od 22.02.2013 do 11.03.2013.

Smlouva o dílo
Smlouva o dílo "Cyklostezka "Formanská stezka" Starý Smolivec - Dožice"
Min.doba zveřejnění od 10.07.2012 do 27.07.2012.

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky "Cyklostezka "Formanská stezka" Starý Smolivec - Dožice"
Min.doba zveřejnění od 10.07.2012 do 27.07.2012.

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek "Cyklostezka "Formanská stezka" Starý Smolivec - Dožice"
Min.doba zveřejnění od 10.07.2012 do 27.07.2012.

Smlouva o dílo
Smlouva o dílo mezi obcí Mladý Smolivec a firmou STAFIS - KT s.r.o. na dílo "Rekonstrukce klubovny v Dožicích".
Min.doba zveřejnění od 28.06.2012 do 14.07.2012.

Výzva
Výzva k podání nabídky k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Cyklostezka "Formanská stezka" Starý Smolivec - Dožice.
Min.doba zveřejnění od 29.03.2012 do 19.04.2012.

Výzva
Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "KLUB DOŽICE".
Min.doba zveřejnění od 27.03.2012 do 16.04.2012.

12
Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace