Profil zadavatele

Veškeré informace týkající se veřejných zakázek obce Mladý Smolivec.

Oficiální profil zadavatele obce Mladý Smolivec dle zákona, zakázky a dokumenty zveřejněné od 1.4.2019 najdete na adrese: https://ezak.tendera.cz/profile_display_886.html

Profil zadavatele obce Mladý Smolivec dle zákona platný do 31.3.2019: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-mlady-smolivec

Oznámení o zahájení zadávacího řízení Tenisový kurt Starý Smolivec
Oznámení o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Tenisový kurt Starý Smolivec
Min.doba zveřejnění od 29.05.2018 do 20.06.2018.

Smlouva o dílo "Oprava požární nádrže Dožice"
Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Oprava požární nádrže Dožice"
Min.doba zveřejnění od 14.05.2018 do 30.05.2018.

Smlouva o dílo "Zásobování pitnou vodou Starý Smolivec"
Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Zásobování pitnou vodou Starý Smolivec"
Min.doba zveřejnění od 02.01.2018 do 18.01.2018.

Smlouva o dílo "Starý Smolivec, obnova rybníka Strhaný"
Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Starý Smolivec, obnova rybníka Strhaný"
Min.doba zveřejnění od 18.10.2017 do 03.11.2017.

Oznámení o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Zásobování pitnou vodou Starý Smolivec“ - 2. prodloužení lhůty pro podání nabídek
Předmětem veřejné zakázky je propojení vrtů V1 a V2 s úpravnou vody a následně vodojemem v celkové délce 720 m.
V důsledku vydání Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 se prodlužuje lhůta pro podání nabídek
Min.doba zveřejnění od 18.10.2017 do 02.11.2017.

Kupní smlouva o převodu nemovitostí
Kupní smlouva o převodu nemovitostí mezi Západočeským konzumním družstvem Plzeň a obcí Mladý Smolivec
Min.doba zveřejnění od 11.10.2017 do 27.10.2017.

Oznámení o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Zásobování pitnou vodou Starý Smolivec“ - prodloužení lhůty pro podání nabídek
Předmětem veřejné zakázky je propojení vrtů V1 a V2 s úpravnou vody a následně vodojemem v celkové délce 720 m.
V důsledku vydání Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 se prodlužuje lhůta pro podání nabídek.
Min.doba zveřejnění od 09.10.2017 do 24.10.2017.

Oznámení o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Zásobování pitnou vodou Starý Smolivec“
Předmětem veřejné zakázky je propojení vrtů V1 a V2 s úpravnou vody a následně vodojemem v celkové délce 720 m.
Min.doba zveřejnění od 04.10.2017 do 20.10.2017.

Oznámení o zahájení zadávacího řízení „Starý Smolivec, obnova rybníka Strhaný“
Předmětem veřejné zakázky je obnova a odbahnění stávající vodní nádrže v obci, jejíž kapacita přelivu je nedostatečná pro provedení protipovodňových průtoků.
Min.doba zveřejnění od 31.07.2017 do 23.08.2017.

Kupní smlouva na akci: "CAS a DA - Mladý Smolivec - část 2"
Kupní smlouva na akci: "CAS a DA - Mladý Smolivec - část 2"
Min.doba zveřejnění od 09.06.2017 do 25.06.2017.

Kupní smlouva na akci: "CAS a DA - Mladý Smolivec - část 1"
Kupní smlouva na akci: "CAS a DA - Mladý Smolivec - část 1" mezi obcí Mladý Smolivec a firmou Kobit, spol. s. r. o.
Min.doba zveřejnění od 09.06.2017 do 25.06.2017.

Oznámení o zahájení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „CAS a DA - Mladý Smolivec“
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS) a nového dopravního automobilu vč. přívěsu (dále jen DA) pro potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů Mladý Smolivec, JPO III.
Min.doba zveřejnění od 09.01.2017 do 15.03.2017.

Smlouva o dílo „Oprava místních komunikací v Budislavicích a Radošicích“
Uzavřená smlouva o dílo na zakázku „Oprava místních komunikací v Budislavicích a Radošicích“
Min.doba zveřejnění od 06.09.2016 do 22.09.2016.

Oznámení o zahájení výběrového řízení „Oprava místních komunikací v Budislavicích a Radošicích“
Oznámení o zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava místních komunikací v Budislavicích a Radošicích“
Min.doba zveřejnění od 04.07.2016 do 26.07.2016.

Výzva na zakázku malého rozsahu - leden 2015
Obec Mladý Smolivec vypisuje výzvu na zakázku malého rozsahu: veřejná zakázka na dodávku a nákup devítimístného automobilu pro přepravu osob.
Min.doba zveřejnění od 30.01.2015 do 09.02.2015.

Výzva na zakázku malého rozsahu leden 2015
Obec Mladý Smolivec vypisuje výzvu na zakázku malého rozsahu: veřejná zakázka na dodávku a nákup nákladního automobilu PICK-UP.
Min.doba zveřejnění od 30.01.2015 do 09.02.2015.

Smlouva o dílo "Centrum zdravotních a sociálních služeb Mladý Smolivec"
Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Centrum zdravotních a sociálních služeb Mladý Smolivec".
Min.doba zveřejnění od 20.10.2014 do 05.11.2014.

Smlouva o dílo "Požární nádrž Mladý Smolivec"
Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Požární nádrž Mladý Smolivec".
Min.doba zveřejnění od 01.10.2014 do 15.10.2014.

Oznámení o zahájení výběrového řízení k zakázce na stavební práce - srpen 2014
Oznámení o zahájení výběrového řízení k zakázce na stavební práce s názvem „Centrum zdravotních a sociálních služeb Mladý Smolivec“
registrační číslo: 13/019/41200/091/001878.
Min.doba zveřejnění od 27.08.2014 do 24.09.2014.

Smlouva o dílo "Zateplení OÚ Mladý Smolivec"
Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Zateplení OÚ Mladý Smolivec".
Min.doba zveřejnění od 01.05.2014 do 15.05.2014.

Smlouva o dílo "Zateplení klubovna Starý Smolivec"
Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Zateplení klubovna Starý Smolivec".
Min.doba zveřejnění od 01.05.2014 do 15.05.2014.

Oznámení o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu - prodloužení -březen 2014
Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Zateplení objektů Obce Mladý Smolivec“
Min.doba zveřejnění od 03.04.2014 do 17.04.2014.

Oznámení o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu - březen 2014
Oznámení o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Zateplení objektů Obce Mladý Smolivec“.
Min.doba zveřejnění od 19.03.2014 do 17.04.2014.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Cyklostezka "Formanská stezka" Starý Smolivec - Dožice
841/VELH/35/12.
Min.doba zveřejnění od 17.04.2013 do 04.05.2013.

Smlouva o dílo
Smlova o dílo "Oprava fasády kostela v Dožicích - 3. etapa"
č. Z 680/13.
Min.doba zveřejnění od 17.04.2013 do 04.05.2013.

Výzva - zakázka malého rozsahu
Výzva na zakázka malého rozsahu: Kompletní opravu fasády na kostele sv. Michaela Archanděla v Dožicích - III. část opravy fasády - loď kostela.
Min.doba zveřejnění od 22.02.2013 do 11.03.2013.

Smlouva o dílo
Smlouva o dílo "Cyklostezka "Formanská stezka" Starý Smolivec - Dožice"
Min.doba zveřejnění od 10.07.2012 do 27.07.2012.

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky "Cyklostezka "Formanská stezka" Starý Smolivec - Dožice"
Min.doba zveřejnění od 10.07.2012 do 27.07.2012.

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek "Cyklostezka "Formanská stezka" Starý Smolivec - Dožice"
Min.doba zveřejnění od 10.07.2012 do 27.07.2012.

Smlouva o dílo
Smlouva o dílo mezi obcí Mladý Smolivec a firmou STAFIS - KT s.r.o. na dílo "Rekonstrukce klubovny v Dožicích".
Min.doba zveřejnění od 28.06.2012 do 14.07.2012.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace