Profil zadavatele

Veškeré informace týkající se veřejných zakázek obce Mladý Smolivec.

Oficiální profil zadavatele obce Mladý Slolivec dle zákona platný od 1.4.2019 najdete na adrese : https://ezakazky.grantikacs.cz/profile_display_886.html

Profil zadavatele obce Mladý Slolivec dle zákona platný do 31.3.2019: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-mlady-smolivec

12
Výzva na zakázku malého rozsahu "Požární nádrž ve Starém Smolivci"
Výzva k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Požární nádrž ve Starém Smolivci
Min.doba zveřejnění od 30.09.2019 do 14.10.2019.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo "Oprava místní komunikace v Dožicích"
Dodatek č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo Oprava místní komunikace v Dožicích
Min.doba zveřejnění od 25.09.2019 do 11.10.2019.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo "Oprava střechy čp. 1 Starý Smolivec"
Dodatek č.1 k uzavřené smlouvě o dílo na zakázku Oprava střechy čp. 1 Starý Smolivec
Min.doba zveřejnění od 27.08.2019 do 12.09.2019.

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo "Oprava místní komunikace v Dožicích"
Dodatek č.1 k uzavřené smlouvě o dílo na zakázku Oprava místní komunikace v Dožicích
Min.doba zveřejnění od 23.06.2019 do 23.07.2019.

Smlouva o dílo "Rekonstrukce VO v Mladém Smolivci 2019"
Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Rekonstrukce VO v Mladém Smolivci 2019"
Min.doba zveřejnění od 13.05.2019 do 13.06.2019.

Smlouva o dílo "Rekonstrukce VO v Dožicích 2019"
Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Rekonstrukce VO v Dožicích 2019"
Min.doba zveřejnění od 20.03.2019 do 05.04.2019.

Smlouva o dílo "Oprava místní komunikace v Dožicích"
Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Oprava místní komunikace v Dožicích"
Min.doba zveřejnění od 13.11.2018 do 19.11.2018.

Smlouva o dílo "Tenisový kurt Starý Smolivec - III"
Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Tenisový kurt Starý Smolivec - III"
Min.doba zveřejnění od 09.10.2018 do 25.10.2018.

Kupní smlouva č. 72/2018
Kupní smlouva na kolový traktor New Holland TD 5.95 a Trac Lift TL 240 SL
Min.doba zveřejnění od 21.09.2018 do 07.10.2018.

Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky s názvem Tenisový kurt Starý Starý Smolivec - II
Rozhodnutí o zrušení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Tenisový kurt Starý Starý Smolivec- II
Min.doba zveřejnění od 19.07.2018 do 04.08.2018.

Oznámení o zahájení zadávacího řízení Tenisový kurt Starý Smolivec - II
Oznámení o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Tenisový kurt Starý Smolivec - II
Min.doba zveřejnění od 26.06.2018 do 18.07.2018.

Smlouva o dílo "Oprava střechy čp. 1 Starý Smolivec"
Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Oprava střechy čp. 1 Starý Smolivec"
Min.doba zveřejnění od 23.06.2018 do 09.07.2018.

Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky s názvem Tenisový kurt Starý Starý Smolivec
Rozhodnutí o zrušení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Tenisový kurt Starý Starý Smolivec
Min.doba zveřejnění od 21.06.2018 do 07.07.2018.

Oznámení o zahájení zadávacího řízení Tenisový kurt Starý Smolivec
Oznámení o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Tenisový kurt Starý Smolivec
Min.doba zveřejnění od 29.05.2018 do 20.06.2018.

Smlouva o dílo "Oprava požární nádrže Dožice"
Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Oprava požární nádrže Dožice"
Min.doba zveřejnění od 14.05.2018 do 30.05.2018.

Smlouva o dílo "Zásobování pitnou vodou Starý Smolivec"
Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Zásobování pitnou vodou Starý Smolivec"
Min.doba zveřejnění od 02.01.2018 do 18.01.2018.

Smlouva o dílo "Starý Smolivec, obnova rybníka Strhaný"
Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Starý Smolivec, obnova rybníka Strhaný"
Min.doba zveřejnění od 18.10.2017 do 03.11.2017.

Oznámení o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Zásobování pitnou vodou Starý Smolivec“ - 2. prodloužení lhůty pro podání nabídek
Předmětem veřejné zakázky je propojení vrtů V1 a V2 s úpravnou vody a následně vodojemem v celkové délce 720 m.
V důsledku vydání Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 se prodlužuje lhůta pro podání nabídek
Min.doba zveřejnění od 18.10.2017 do 02.11.2017.

Kupní smlouva o převodu nemovitostí
Kupní smlouva o převodu nemovitostí mezi Západočeským konzumním družstvem Plzeň a obcí Mladý Smolivec
Min.doba zveřejnění od 11.10.2017 do 27.10.2017.

Oznámení o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Zásobování pitnou vodou Starý Smolivec“ - prodloužení lhůty pro podání nabídek
Předmětem veřejné zakázky je propojení vrtů V1 a V2 s úpravnou vody a následně vodojemem v celkové délce 720 m.
V důsledku vydání Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 se prodlužuje lhůta pro podání nabídek.
Min.doba zveřejnění od 09.10.2017 do 24.10.2017.

Oznámení o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Zásobování pitnou vodou Starý Smolivec“
Předmětem veřejné zakázky je propojení vrtů V1 a V2 s úpravnou vody a následně vodojemem v celkové délce 720 m.
Min.doba zveřejnění od 04.10.2017 do 20.10.2017.

Oznámení o zahájení zadávacího řízení „Starý Smolivec, obnova rybníka Strhaný“
Předmětem veřejné zakázky je obnova a odbahnění stávající vodní nádrže v obci, jejíž kapacita přelivu je nedostatečná pro provedení protipovodňových průtoků.
Min.doba zveřejnění od 31.07.2017 do 23.08.2017.

Kupní smlouva na akci: "CAS a DA - Mladý Smolivec - část 2"
Kupní smlouva na akci: "CAS a DA - Mladý Smolivec - část 2"
Min.doba zveřejnění od 09.06.2017 do 25.06.2017.

Kupní smlouva na akci: "CAS a DA - Mladý Smolivec - část 1"
Kupní smlouva na akci: "CAS a DA - Mladý Smolivec - část 1" mezi obcí Mladý Smolivec a firmou Kobit, spol. s. r. o.
Min.doba zveřejnění od 09.06.2017 do 25.06.2017.

Oznámení o zahájení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „CAS a DA - Mladý Smolivec“
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS) a nového dopravního automobilu vč. přívěsu (dále jen DA) pro potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů Mladý Smolivec, JPO III.
Min.doba zveřejnění od 09.01.2017 do 15.03.2017.

Smlouva o dílo „Oprava místních komunikací v Budislavicích a Radošicích“
Uzavřená smlouva o dílo na zakázku „Oprava místních komunikací v Budislavicích a Radošicích“
Min.doba zveřejnění od 06.09.2016 do 22.09.2016.

Oznámení o zahájení výběrového řízení „Oprava místních komunikací v Budislavicích a Radošicích“
Oznámení o zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava místních komunikací v Budislavicích a Radošicích“
Min.doba zveřejnění od 04.07.2016 do 26.07.2016.

Výzva na zakázku malého rozsahu - leden 2015
Obec Mladý Smolivec vypisuje výzvu na zakázku malého rozsahu: veřejná zakázka na dodávku a nákup devítimístného automobilu pro přepravu osob.
Min.doba zveřejnění od 30.01.2015 do 09.02.2015.

Výzva na zakázku malého rozsahu leden 2015
Obec Mladý Smolivec vypisuje výzvu na zakázku malého rozsahu: veřejná zakázka na dodávku a nákup nákladního automobilu PICK-UP.
Min.doba zveřejnění od 30.01.2015 do 09.02.2015.

Smlouva o dílo "Centrum zdravotních a sociálních služeb Mladý Smolivec"
Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Centrum zdravotních a sociálních služeb Mladý Smolivec".
Min.doba zveřejnění od 20.10.2014 do 05.11.2014.

12
Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace