Projekty podpořené z fondů Evropské unie

Přehled článků o projektech podpořených z fondů Evropské unie.

Projekty podpořené z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Integrovaný regionální operační program

Hasiči převzali novou techniku 23.6.2018
Sobota 23.6.2018 byla pro Mladý Smolivec a jeho pět částí významným dnem.
Nová hasičská technika dorazila do Smolivce
Dopravní automobil tovární značky Mercedes Benz s přívěsem značky Agados a cisternová automobilová stříkačka značky TATRA
Kupní smlouva na akci: "CAS a DA - Mladý Smolivec - část 2"
Kupní smlouva na akci: "CAS a DA - Mladý Smolivec - část 2"
Kupní smlouva na akci: "CAS a DA - Mladý Smolivec - část 1"
Kupní smlouva na akci: "CAS a DA - Mladý Smolivec - část 1" mezi obcí Mladý Smolivec a firmou Kobit, spol. s. r. o.
CAS a DA - Mladý Smolivec
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Informace
k projektu „CAS a DA - Mladý Smolivec“

Projekty podpořené z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Cyklostezka Formanská stezka Starý Smolivec – Dožice je otevřena
Slavnostní otevření Formanské stezky proběhlo 1.7.2013.
Cyklostezka Formanská stezka Starý Smolivec – Dožice má nový web.
Nové internetové stránky byly spuštěny 28.6.2013.
Cyklostezka „Formanská stezka“ Starý Smolivec – Dožice je téměř dokončená
Projekt Cyklostezka „Formanská stezka“ Starý Smolivec – Dožice se blíží do finále.
Cyklostezka „Formanská stezka“ Starý Smolivec – Dožice
První etapa výstavby cyklostezky je za námi a od března 2013 pokračujeme etapou druhou.
Stará formanská cesta omládne
Zahájení stavební úpravy místní komunikace mezi vsí Dožice a Starým Smolivcem.
Rekonstrukce
místních komunikací v obci Ml. Smolivec a její části Dožice - dokončení.
Rekonstrukce
místních komunikací v obci Ml. Smolivec a její části Dožice
Informace
o financování „Rekonstrukce místních komunikací v obci Mladý Smolivec a její části Dožice“
VÝZVA
k podání nabídek na veřejnou zakázku spolufinancovanou Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad

 

Projekty podpořené z Evropského sociálního fondu

 

Projekty podpořené z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
(MAS sv. Jana z Nepomuku - Strategický plán LEADER "Budoucnost založená na tradici")

Centrum sociálních služeb v Mladém Smolivci
Díky dotaci Evropské unie a rozpočtu obce došlo v letošním roce ke kompletní rekonstrukci zdravotního střediska v Mladém Smolivci.
Klub v Dožicích je od listopadu v provozu
Dokončili jsme další investici do oprav a rekonstrukcí obecních objektů.
Pomníky a smírčí kříže
Informační tabule umístěné u pomníku v Mladém Smolivci a u Smírčího kříže ve Starém Smolivci.
Kudy ve Smolivci z nudy
Netradiční odpoledne nazvané originálně Kudy ve Smolivci z nudy čekalo všechny, kteří se dostavili v sobotu 9. 4. do sálu kulturního domu ve Starém Smolivci.
Památníky
V dubnu jsme úspěšně dokončili projekt „Památníky, paměť svědomí, svědomí paměti".
Bio beseda ve školce „ U veverky“ ve Starém Smolivci
Ve čtvrtek 11.11.2010 jsme ve školce přivítali děti, paní učitelky a paní ředitelku E. Beránkovou z MŠ Vrčeň.
Malovaná školka nejen pro předškoláky
Mateřská škola ve Starém Smolivci získala nový kabát.
Premiéra Trháku
Už je to tady! Nastal náš „velký“ den. V sobotu 29. srpna 2010 měl konečně premiéru náš Smolivecký „TRHÁK“.
Zapomenutými místy do historie Smolivecka
I přes nepříznivé počasí jsme se v sobotu 7.8.2010 vydali na historickou hru „ Zapomenutými místy do historie Smolivecka“.
Rekonstrukce šaten a sauna
Rekonstrukce střechy na šatnách a nová sauna ve Starém Smolivci.
Informace
o podání žádosti o dotace a výsledky ankety na téma "Co víš o historii Smolivecka?"

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace