Rozpočet obce na rok 2012

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2012.

P ř í j m y     10621000
  Neinvestiční dotace: 172821  
  Daň ze závislé činnosti: 1450000  
  Daň z příjmu OSVČ: 30000  
  Daň z příjmu kapitálový výnos:  120000  
  Daň z příjmu práv. osob: 1600000  
  DPH: 2950000  
  Odvoz TKO: 350000  
  Za psy: 10000  
  Správní poplatky: 15000  
  Daň z nemovitostí: 760000  
  Pronájem pozemků zemědělských: 54162  
  Tržby za dřevo: 1149264  
  Tržby za vodu: 850000  
  Za noviny: 6000  
  Pronájmy nemovitostí zdr.středisko: 6000  
  Pronájem bytů: 60336  
  Pronájem nebytových prostor: 87300  
  Pronájmy pozemků: 4200  
  Prodej pozemků: 100000  
  Prodej nemovitostí: 50000  
  Úroky z účtů: 22000  
  Dotace Klub Dožice: 773917  
       
       
V ý d a j e     10621000
  Lesní hospodářství: 1070000  
  Komunikace, dopravní obslužnost: 50000  
  Cyklostezka Starý Smolivec - Dožice 1. část: 1000000  
  Klub Dožice: 1159000  
  Vodovody a pitná voda: 750000  
  Kanalizace, kanalizace Starý Smolivec u Eismana: 150000  
  Mateřská škola 390000  
  Základní školy 200000  
  Knihovny: 90000  
  Kroniky: 15000  
  Kulturní památky, rekonstrukce kostela v Dožicích 200000  
  Náves Radošice : 300000  
  Rozhlas: 50000  
  Ostatní záležitosti kultury, kulturní akce: 100000  
  Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků: 5000  
  Sauna elektrická energie: 6000  
  Tělovýchovná jednota, hokejový klub: 150000  
  Zateplení šatny TJ: 100000  
  Volný čas dětí a mládeže: 130000  
  Bytové hospodářství: 5000  
  Nebytové hospodářství: 40000  
  Veřejné osvětlení: 220000  
  Komunální rozvoj: 800000  
  Platby daní a poplatků 1000  
  Odpadové hospodářství 650000  
  Údržba zeleně 430000  
  Sbor dobrovolných hasičů 100000  
  Zastupitelstvo obce 860000  
  Obecní úřad 1100000  
  Zateplení Obecní úřad Mladý Smolivec 150000  
  Hasičárna SS - 2. etapa 350000  
Trvale zveřejněno od 30.11.2011.
Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace