Rozpočet obce na rok 2014

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2014.

Paragraf Položka
P ř í j m y
  12400000
 
4112
Neinvestiční dotace
129800
 
 
1111
Daň ze závislé činnosti
1700000
 
 
1112
Daň z přijmu OSVČ
40000
 
 
1113
Daň z přijmu kapitálový výnos
200000
 
 
1121
Daň z přijmu právnických osob
1700000
 
 
1211
DPH
3500000
 
 
1340
Odvoz TKO
350000
 
 
1341
Za psy
15000
 
 
1351
Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.
40000
 
 
1631
Správní poplatky
10000
 
 
1511
Daň z nemovitosti
900000
 
1012
2131
Pronájem pozemků zemědlských
121532
 
1032
2111
Tržby za dřevo
1400000
 
2310
2111
Tržby za vodu
850000
 
3349
2111
Za noviny
6000
 
3511
2132
Pronájmy nemovitostí zdr. středisko
6000
 
3612
2132
Pronájem bytů
64536
 
3613
2132
Pronájem nebytových prostor
60000
 
3639
2131
Pronájmy pozemků
35000
 
3639
3111
Prodej pozemků
50000
 
6310
2141
Úroky z účtů
25000
 
 
4213
Dotace Klub Dožice
773917
 
 
4213
Dotace zdravotní středisko Mladý Smolivec
316015
 
 
4216
Dotace Úřad práce - zaměstnanci
107200
 
         
         
         
   
V Ý D A J E
 
12400000
1031-6
 
Lesní hospodářství
1100000
 
2212
 
Komunikace, dopravní obslužnost
60000
 
2219
5171
Opravy komunikací
200000
 
2310
6121
Rekonstrukce vodovodu Budislavice
450000
 
2310
 
Vodovody a pitná voda
400000
 
2321
 
Kanalizace, kanalizace Starý Smolivec
150000
 
2341
 
Oprava rybníčku Mladý Smolivec
300000
 
3111
 
Mateřská škola
330000
 
3314
 
Knihovny
60000
 
3319
 
Kroniky
15000
 
3322
 
Kulturní památky
250000
 
3326
 
Věnce
10000
 
3341
 
Rozhlas
50000
 
3349
 
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
30000
 
3399
 
Ostatní záležitosti kultury, kulturní akce
200000
 
3412
5154
Sauna elektrická energie
10000
 
3419
  Tělovýchovná jednota, hokejový klub
150000
 
3412
5154
Sauna elektrická energie
10000
 
3419
 
Tělovýchovná jednota, hokejový klub
140000
 
3421
  Volný čas dětí a mládeže
120000
 
3511
6121
Zdravotní středisko Mladý Smolivec
2000000
 
3612
 
Bytové hospodářství
100000
 
3613
 
Nebytové hospodářství
100000
 
3631
 
Veřejné osvětlení
400000
 
3639
 
Komunální rozvoj
1000000
 
3722
 
Odpadové hospodářství
800000
 
3745
 
Údržba zeleně
1000000
 
5512
 
Sbor dobrovolných hasičů
100000
 
6112
 
Zastupitelstvo obce
900000
 
6171
 
Obecní úřad
1750000
 
6171
5171
Obecní úřad kuchyně, WC, zasedačka
200000
 
6310
5163
Služby peněžních ústavů
20000
 
6320
5163
Pojištění
130000
 
6409
5329
Příspěvky Mikroregion
15000
 
Trvale zveřejněno od 20.12.2013.
Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace