Rozpočet obce na rok 2015

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2015.

Paragraf Položka P ř í j m y 14105000
  1111 Daň ze závislé činnosti 1700000
  1112 Daň z příjmu OSVČ 80000
  1113 Daň z příjmu kapitálový výnos 210000
  1121 Daň z příjmu práv. osob 1900000
  1211 DPH 3600000
  1340 Odvoz TKO 400000
  1341 Za psy 15000
  1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 40000
  1511 Daň z nemovitostí 900000
  1631 Správní poplatky 10000
1032 2111 Tržby za dřevo 1255833
2310 2111 Tržby za vodu 850000
3349 2111 Za noviny 6000
6151 2112 Prodej brožur, TZ 10000
1012 2131 Pronájem pozemků zemědělských 147852
3639 2131 Pronájmy pozemků 25000
3511 2132 Pronájmy nemovitostí zdr.středisko 6000
3612 2132 Pronájem bytů 64536
3613 2132 Pronájem nebytových prostor 60000
6310 2141 Úroky z účtů 25000
3725 2324 Dotace tříděný odpad 50000
3639 3111 Prodej pozemků 50000
  4112 Neinvestiční dotace 128600
  4116 ÚP dotace zaměstnanci 227800
  4213 Dotace zdravotní středisko Mladý Smolivec 361015
  4216 Dotace zelená úsporám (OÚ, šatny TJ Starý Smolivec) 1982364
       
   
 
 
       
Paragraf Položka V ý d a j e 14105000
1031-6   Lesní hospodářství 1200000
2212   Komunikace, dopravní obslužnost 80000
2219 5171 Opravy komunikací 1000000
2310   Vodovody a pitná voda 400000
2321   Kanalizace 150000
3111   Mateřská škola, vrata, zařízení 520000
3314   Knihovny 45000
3319   Kroniky 15000
3322   Kulturní památky 1000000
3326   Věnce 10000
3341   Rozhlas 50000
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 30000
3399   Ostatní záležitosti kultury, kulturní akce 250000
3412 5154 Sauna, šatny elektrická energie 40000
3419   Tělovýchovná jednota, hokejový klub, jednotlivci 180000
3421   Volný čas dětí a mládeže 120000
3511 6121 Zdravotní středisko Mladý Smolivec 1600000
3612   Bytové hospodářství 50000
3613   Nebytové hospodářství 100000
3631   Veřejné osvětlení 400000
3639   Komunální rozvoj 800000
3722   Odpadové hospodářství 700000
3745   Údržba zeleně 800000
5512 5171 Požární nádrž Mladý Smolivec 700000
5512   Sbor dobrovolných hasičů 100000
6112   Zastupitelstvo obce 900000
6171 5171 Obecní úřad kuchyně, WC 100000
6171   Obecní úřad 2516000
6310 5163 Služby peněžních ústavů 20000
6320 5163 Pojištění 130000
6402 5366 Vratka volby 84000
6409 5329 Příspěvky Mikroregion 15000
Trvale zveřejněno od 18.12.2014.
Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace