Výsledky hospodaření

Výsledky hospodaření obce Mladý Smolivec za jednotlivá období.

Rok 2020

Příjmy celkem:  21.049.790,96 Kč
Výdaje celkem:  19.143.221,26 Kč
Přebytek:  1.906.569,7 Kč
 
Příjmy celkem:  17.838.453,12 Kč
Výdaje celkem:   17.021.587,66 Kč
Přebytek:   816.865,46 Kč
Závěrečný účet 2019
Závěrečný účet, Výsledovka MŠ Starý Smolivec 2019, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2019, Rozvaha 2019, Výkaz zisku a ztráty 2019, Příloha 2019 a Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2019, Údaje o poskytnutých garancích 2019, Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 2019
Trvale zveřejněno od 2.12.2020.

Rok 2018

Příjmy celkem:  16.449.846,94 Kč
Výdaje celkem:   15.332.053,19 Kč
Přebytek:   1.117.793,75 Kč
Závěrečný účet 2018
Závěrečný účet, Výsledovka MŠ Starý Smolivec 2018, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2018, Rozvaha 2018, Výkaz zisku a ztráty 2018, Příloha 2018 a Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2018. Údaje o poskytnutých garancích 2018, Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 2018
Trvale zveřejněno od 24.06.2019.

Rok 2017

Příjmy celkem:  14.304.700,05 Kč
Výdaje celkem:   10.787.427,36 Kč
Přebytek:   3.517.272,69 Kč
Závěrečný účet 2017
Závěrečný účet, Výsledovka MŠ Starý Smolivec, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha a Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu.
Trvale zveřejněno od 25.5.2018.

Rok 2016

Příjmy celkem:  13.750.704,52 Kč
Výdaje celkem:   13.104.736,30 Kč
Přebytek:   675.968,22 Kč
Závěrečný účet 2016
Závěrečný účet, Výsledovka MŠ Starý Smolivec, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha a Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu.
Trvale zveřejněno od 06.06.2017.

Rok 2015

Příjmy celkem: 12.869.893,32
Výdaje celkem: 10.770.866,70
Přebytek: 2.099.023,62
Závěrečný účet 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2015

Rok 2014

Příjmy celkem:  12.182.934.48 Kč
Výdaje celkem:  9.317.554,40 Kč
Přebytek:  2.865.380.08 Kč
Závěrečný účet 2014
Výsledovka MŠ Starý Smolivec 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2014
Rozvaha 2014 (C08)
Výkaz zisku a ztráty 2014 (C78)
Příloha 2014 (126F)
Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2014

Rok 2013

Příjmy celkem: 12.467.263,20 Kč
Výdaje celkem: 9.693.457,30 Kč
Přebytek: 2.773.805,90 Kč
Závěrečný účet 2013
Výsledovka MŠ Starý Smolivec 2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2013

Rok 2012

Příjmy celkem:  10.172.488,82 Kč
Výdaje celkem:  9.158.897,72 Kč
Přebytek:  1.013.591,10 Kč
Závěrečný účet 2012
Výsledovka MŠ Starý Smolivec 2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2012
Rozvaha 2012 (C08)
Výkaz zisků a ztrát 2012 (C78)
Příloha 2012 (126F)

Rok 2011

Příjmy celkem:  14.742.245,18 Kč
Výdaje celkem:  13.737.942,51 Kč
Přebytek:  1.004.302,67 Kč
Závěrečný účet 2011
Výsledovka MŠ Starý Smolivec
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2011

Rok 2010

Příjmy celkem:  11.515.254,23 Kč
Výdaje celkem:  10.305.796,28 Kč
Přebytek:  1.209.457,95 Kč
Závěrečný účet 2010
Výsledovka MŠ Starý Smolivec
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2010

Rok 2009

Příjmy celkem: 14.697.774,12 Kč
Výdaje celkem: 15.561.090,48 Kč
Schodek: -863.316,36 Kč
Rozdíl mezi výdaji a příjmy byl vyrovnán z přebytků minulých let.
Důvodem vysokého schodku je neobdržení schválené dotace 398 tis. Kč z PRV. Tyto prostředky obdržíme v roce 2010. Druhým důvodem byly v souvislosti s hospodářskou krizí nižší daňové příjmy a ztráta z hospodaření v lese.
Závěrečný účet 2009
Výsledovka MŠ Starý Smolivec
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2009

Rok 2008

Příjmy celkem: 10.599.981,38 Kč
Výdaje celkem: 10.771.714,57 Kč
Schodek: -171.733,19 Kč
Závěrečný účet 2008
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2008

Rok 2007

Příjmy celkem: 8,061.836,54 Kč
Výdaje celkem: 7,419.228,62 Kč
Přebytek: 642.607,92 Kč
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ml.Smolivec za rok 2007.

Rok 2006

Příjmy celkem: 6,555.592,65 Kč
Výdaje celkem: 6,723.826,90 Kč
Schodek: -168.234,25 Kč
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ml.Smolivec za rok 2006.

Rok 2005

Příjmy celkem: 6,756.474,80 Kč
Výdaje celkem: 6,103.722,14 Kč
Přebytek: 652.752,66 Kč
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ml.Smolivec za rok 2005.

Rok 2004

Příjmy celkem: 8 283 743,40 Kč
Výdaje celkem: 8 839 933,60 Kč
Schodek: - 556 190,20 Kč
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ml.Smolivec za rok 2004.

Rok 2003

Příjmy celkem: 8 340 065,87 Kč
Výdaje celkem: 7 986 691,60 Kč
Přebytek: 353 374,27 Kč

Rok 2002

Příjmy celkem: 5 840 979,90 Kč
Výdaje celkem: 5 472 803,50 Kč
Přebytek: 368 176,50 Kč

Rok 2001

Příjmy celkem: 7 521 638,00 Kč
Výdaje celkem: 7 796 354,00 Kč
Schodek: - 274 716,00 Kč
Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace