Závěrečný účet 2016

Závěrečný účet 2016, Výsledovka MŠ Starý Smolivec 2016, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2016, Rozvaha 2016 (C08), Výkaz zisku a ztráty 2016 (C78), Příloha 2016 (126F) a Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2016

Trvale zveřejněno od 06.06.2017.
Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace