Závěrečný účet 2017

Závěrečný účet 2017, Výsledovka MŠ Starý Smolivec 2017, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2017, Rozvaha 2017, Výkaz zisku a ztráty 2017, Příloha 2017 a Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2017

Trvale zveřejněno od 25.05.2018.
Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace