Závěrečný účet za rok 2018

Závěrečný účet 2018, Výsledovka MŠ Starý Smolivec 2018, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2018, Rozvaha 2018, Výkaz zisku a ztráty 2018, Příloha 2018 a Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2018, Údaje o poskytnutých garancích 2018, Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 2018

Trvale zveřejněno od 24.06.2019.
Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace