Závěrečný účet za rok 2019

Závěrečný účet 2019, Výsledovka MŠ Starý Smolivec 2019, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2019, Rozvaha 2019, Výkaz zisku a ztráty 2019, Příloha 2019 a Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2019, Údaje o poskytnutých garancích 2019, Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 2019

Trvale zveřejněno od 25.05.2020.
Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace