Požární ochrana č.19/1976

4lánek, který vyšel v časopisu Požární ochrana č.19/1976.

PŘEDSTAVUJEME VÍTĚZE ČSPD 1976 - Mládí v mladé obci

Jednu z osmi putovních standart, které byly rozděleny mezi vítěze národního kola soutěže požárních družstev letos v Plzni, lze nalézt asi čtyřicet kilometrů za západočeskou metropolí směrem k domažlickému okresu, ale leště v okrese Plzeň-jih, v obci zvané Mladý Smolivec.
Obec sama čítá okolo 300 obyvatel pyšní se jednotným zemědělským družstvem, jedním z nejstarších v okrese a jedním z předních v kraji. :JZD Budovatel je nositelem Řádu práce, vyznamenání Za zásluhy o výstvavbu a celé řady dalších ocenění."Družstvo existuje od roku 1952, v šedesátém a dvaasedmdesátém roce došlo ke sloučení s dalšími, a to v sousedních obcích," říká Václav Šíma, kádrový pracovník JZD, jinak tajemník MNV. „V současné době hospodaříme na 1700 hektarech, z nichž přes 1000 je orné půdy."
Rozhovor se odehrává v jedné z kanceláří družstva právě v době, kdy před hlavní budovou zabrzdil autobus se sovětskou poznávací značkou. Exkurze. Podobných tu během roku proběhne spousty. Návštěvníci přijedou, porozhlédnou se, pochválí a než se stačí rozloučit, jsou tu další.
Dnes se v jedné z kanceláří hovoří nejen o práci družstva, ale i o činnosti trochu odlišné.
Členská základna JZD, kterou tvoří 285 lidí, se zakrátko rozroste kromě jíných í o šest mladých členů. Budou jimi chlapci z dorosteneckého kolektivu ZO SPO, který se nedávno vrátil z Plzně s čerstvým vavřínem a puncem vítěze národního kola ČSPD ve své kategorii. Zatím jsou v učebním poměřu v Sušici a Blatné a do družstva přicházejí každým rokem na praxi.
Je doba dovolených, předvečer víkendu, a tak jenom dva z nich a třetího, který v JZD Budovatel již rok pracuje, má návštěva v družstvu zastihla.
Václav Krch se učí v Sušici jako automechanik.
„Když jsme se probojovali až do národního kola. chtěli jsme samozřejmě něco dokázat. Neprodat, jak se říká, svou kůži lacino. Povedlo se a měli jsme obrovskou radost."
Vladimír Spour si zvolil rovněž profesi automechanika a učí se tamtéž.
„V těch vedrech, jaká panovala v době soutěže, jsme toho hodně vvpotili. Ale stálo to za to. Kolektiv byl skvělý, všechno klapalo. I druhé či třetí místo by pro nás bylo velkým úspěchem. A vítězství - to bylo příjemným překvapením".
Václav Šlais už v JZD rok pracuje, a sice jako opravář zemědělských strojů.
„Cílem bylo umístit se co nejlépe. Aby se nemohlo říci, že vítězství v okresním i krajském kole bylo víceméně dílem náhody." Myslím, že jsme to lépe dokázat nemohli. Standarta a ceny se brzy přestěhují do nové zbrojnice, která se právě dokončuje."
Na výstavbě nové budovy, ve které bude mít sídlo i MNV, se chlapci samozřejmě podíleli, a ne zrovna malým dílem.
„Z 640 hodin odpracovaných ve druhém čtvrtletí, mají členové dorosteneckého družstva na svém kontě zhruba 300," potvrzuje František Šlajs, předseda ZO SPO a vedoucí dorostu, tedy jeden z nejpovolanějších. V JZD pracuje jako vedoucí opravářské dílny. I přes změnu hlásky v příjmení lze tušit příbuzenský vztah k jednomu z těch mladých. „Ano synovec...," vysvětluje s úsměvem.
Po dovršení věkové hranice 18 let řady dorostenců tihle chlapci opustí. Bude to co nevidět. Ale družstvo se nerozpadne, tak jako jsme zvyklí to častokrát slýchávat i vídávat jinde, pouze změní kategorii, na tom se všichni dohodli - družstvo mužů. Mladých mužů žijících v obci se stejným přízviskem - „Mladý", kteří svůj volný čas zasvětili užitečné dobrovolné práci a své ruce zemědělskému družstvu, v němž se exkurze, a i ty zahraniční, staly už naprostou samozřejmostí.
Když jsem naposledy pohlédl k jeho budovám, autobus s poznávací značkou psanou v azbuce, tam ještě stál. Ale někde jinde už zaručeně vyjížděl jiný.
Tex JlRI VLACH

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace