Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014

Sbírka pro děti z Plzně organizovaná Smoliveckým měsíčníkem.

Asi už se mnozí z Vás prostřednictvím rozhlasu, známých, novin či jiného sdělovacího prostředku dozvěděli, že Smolivecký měsíčník vydal v září svůj již 50. výtisk. Nechtělo by to nějak oslavit? Udělat něco výjimečného? Ano, máme stejný názor, a proto jsme udělali něco pro dobrou věc. Nejen, že na Vás v každém zářijovém výtisku čeká malé překvapení v podobě kalendáře, ale i oči těch nejmenších, kteří neměli to štěstí a nemůžou vyrůstat v úplné rodině jako my, se rozzáří z maličkostí, které můžeme darovat nebo postrádat nejen my, ale i občané našich obcí.
Mnozí z Vás si asi říkají, že ani neví, kam, komu přispívají, proto bych Vás ráda seznámila z organizací, kam vybrané věci poputují.
Sbírka byla pro malé centrum v Plzni. Jedná se o zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní péči dětem od narození do tří let věku v sociální a zdravotně sociální tísni. Přijímají děti, které nemohou ze závažných důvodů vyrůstat ve vlastní rodině, o něž se vlastní rodiče nemohou, nechtějí či se nedokážou postarat.
Odborná péče je věnována dětem s vrozenými vadami, tělesně a mentálně postiženým, které vyžadují ústavní péči. Dále jsou umožněny doléčovací a rekondiční pobyty pro chronicky nemocné a také se starají o děti před umístěním do náhradních rodin. Odbornou poradenskou péči nabízejí náhradním i biologickým rodinám.
V odůvodněných případech se přijímají k dítěti i matky. Jedná se především o matky kojící, dále o matky nezkušené, nezletilé, eventuálně o budoucí náhradní maminky, které se pod vedením personálu naučí o své dítě pečovat. Děti jsou přijímány na žádost vlastních rodičů či na základě soudního rozhodnutí.
O děti přímo pečuje zkušený personál, dětští lékaři, psycholog, dětské sestry, rehabilitační a sociální pracovnice. Zázemí kojeneckého ústavu a dětského domova zajišťuje vstřícný tým provozních pracovníků.
Kapacita zařízení je 107 lůžek a provoz je rozdělen do dvou samostatných budov. Děti od narození do l roku jsou umístěny v kojeneckém ústavu Na Chmelnicích, děti od l roku do 3 let v dětském domově v Partyzánské ulici. Přijímají děti z Plzeňského kraje, v naléhavých případech i z jiných regionů.
28. 9. 2014 jsme se sešli u Obecního úřadu v Mladém Smolivci a netrpělivě vyčkávali, co budeme moci dětem předat. Vše, co nám dárci přinesli, jsme rozdělili. Musím říct a mám velkou radost, kolik jsme vybrali věcí, oblečení, hraček, hygienických prostředků, bot, sladkostí a mnoho dalšího. Rádi bychom touto cestou poděkovali dárcům.
DĚKUJEME: Obci Mladý Smolivec, Agrochovu Kasejovice-Smolivec a. s., SDH Starý Smolivec, SDH Radošice, SDH Mladý Smolivec, SDH Budislavice, TJ Starý Smolivec, Petrovi a Ivanovi Kubovi, Bohuslavu Černému - truhlářství, Evě Kubové Markétě a Janu Dlouhým, Denise Kelly, Janě Kolodějové, manželům Pracnovým, Jitce Fenclové, Kateřině Markové, Martinovi Komárovi, Hostinci Mladý Smolivec, přispěla i rodina Fenkova, Trhlíkova, Slavíčkova, Nesvedova, Nachtmanova, Hřebejkova, Strakova, Krejčova, Spourova, Voříškova, Šustrova, Markova. Dále děkujeme paní Křížové, Fialové, Paďourové, Polanové, Lukačové, Černé, Kubové, Hampejzové, Pojerové, Vávrové, Panýrkové, panu Svobodovi, Panýrkovi, Šmídovi. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněla, pokud ano, předem se omlouvám.
Moc děkujeme všem, kteří podpořili naši sbírku a tím udělali radost nejen dětem, ale i nám. Protože každý dobrý skutek se počítá.
K této příležitosti jsme navštívili zastupitelstvo obce konané 18. 9. 2014 v nedalekých Budislavicích, abychom předali malý dárek pro obec. Pořád jsme přemýšleli, co k 50. číslu přiložit, jednu z redaktorek napadlo, že bychom mohli nechat udělat kalendáře. Protože čas kvapil, neváhali jsme a sháněli jsme vhodného fotografa, místo, čas, atd. Nakonec vyhrál ateliér v Plzni. Na naše vlastní náklady jsme nechali vytisknout 200 kalendářů a jednu velkou fotku, jako dík obci za to, že nám tisknou náš měsíční plátek. Na oplátku pro nás měla obec připravené poděkování a listinu, která představuje titul redaktora Smoliveckého měsíčníku a abychom měli články čím psát, dostali jsme krásné propisky. Moc děkujeme za milé překvapení!! Samozřejmě noviny píšeme rádi a ještě více jsme rádi, když máme věrné čtenáře.
 

Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014
Charitativní sbírka pro děti z Plzně 2014

Autor článku: Veronika Straková

Autor fotografií: Eva Kubová

Publikováno: 22.10.2014

Aktualizováno: 22.08.2019

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace