Setkání rodáků v Dožicích 2018

V sobotu 7. července 2018 proběhla dlouho očekávaná a dlouho připravovaná událost – Oslava 700 let od první písemné zmínky o obci Dožice.

Oslavy tohoto výročí obce se nesly v duchu setkání rodáků a přátel obce. Po organizační stránce se příprav a realizace ujali členové SDH Dožice a několik jedinců z řad místních občanů. Program této akce byl rozmanitý a vyplnil celý sobotní den.
V časovém rozmezí 10:00 a 10:50 probíhal zápis všech přítomných rodáků a přátel obce do kroniky obce Dožice. Nechyběly ani upomínkové předměty, které si účastníci mohli zakoupit (hrnečky a zvonečky v 5 variantách – každá varianta na sobě nesla něco typického z každé z našich 5 obcí, brožury sepsané k této události, pohledy či odznáčky s logem obce). Na vedlejších stolech byly pro návštěvníky připraveny upečené koláče, přesněji 11 typů koláčů upečených 11 místními ženami. Všichni přítomní rodáci a rodačky obdrželi také upomínkovou placku s motivem místního kostela sv. Michaela Archanděla, na kterou bylo nalepeno jejich jméno. Fronta u zápisu a prodeje nebrala konce. Je milé vidět, jak si všichni přítomní chtěli odvézt malou vzpomínku na naší malebnou vesničku.
Od 10:45 byli účastníci akce postupně posíláni k rybníčku na návsi, kde je očekávala moderátorka – paní Pavlína Kovaříková, která moderovala celé toto klání. Od 11:00 hodin se u rybníčka na návsi proběhlo hned několik bodů celodenního programu: slavnostní průvod, kterému velel velitel okrsku pan Milan Ráž, položení věnce k pomníku padlých v první světové válce, zazněla česká hymna v podání Kudrnáčů a Lubomíra Brabce a byli oceněni tvůrců brožury spolu s významnými rodáky obce.
Ale vezměme to hezky od začátku. Všechny přítomné nejprve přivítala moderátorka, paní Pavlína Kovaříková a poté předala slovo paní starostce Evě Kubové. Vzápětí byli oceněni autoři brožury: Anna Šampalíková, Alena Kovaříková, Pavlína Hošková, František Konvář a Václav Blovský. Následně bylo prostřednictvím sourozenců Blovských poděkováno paní starostce Evě Kubové za angažování při přípravách a realizaci této významné události. Další ocenění obdrželi hlavní představitelé SDH Dožice – starosta sboru Aleš Hřídel a velitel sboru Jan Marek a to za zrealizování akce a výbornou spolupráci s Obcí Mladý Smolivec. Poté proběhlo ocenění některých rodáků obce. Jako první si své ocenění převzala nejstarší rodačka, paní Danuše Netušilová. Dalšími oceněnými byli významní rodáci Karel Rodina a Jiří Karmazín. Každého krátce představil místostarosta obce, pan Jan Spour.
Za Karla Rodinu, významného badatele, hudebníka, vlastivědce a učitele, který v letech 1955 až 1956 napsal Vlastivědné a národopisné črty z rodné vsi Dožic, převzala ocenění in memoriam vnučka jeho bratra paní Marie Maroušová, protože pan Rodina již nemá žádného přímého potomka. Na počest tohoto významného rodáka zahrála kapela Kudrnáči jeho vlastní písničku s názvem „Už je malá chvilka do dne“.
Jiří Karmazín, akademický malíř, jehož díla jsou vystavena v několika galeriích v Praze, ve většině českých a moravských galeriích a dále v zahraničí (například ve Francii, Itálii, Německu, Mexiku, Austrálii, Norsku a dalších zemích), si ocenění převzal osobně. Pan Karmazín se ujal také odhalování pamětního kamene, který nese jeho jméno. Pamětní kámen doprovází informační tabule obsahující stručný výtah ze života pana Karmazína, která byla instalována rovněž na jeho počest. Po odhalení pamětního kamene pan Karmazín pronesl několik slov. Následně zahrála skupina Kudrnáči lidovou píseň „Čechy krásné, Čechy mé“.
K setkání rodáků neodmyslitelně patří také společné focení všech přítomných rodáků a přátel obce. Ani v Dožicích nebylo společné focení opomenuto. Nejprve proběhlo společné focení rodáků a dále se k nim připojili zbylí návštěvníci a proběhla společná fotka všech přítomných.
Průvod hasičů s vlajkonoši vykročil směle vstříc dalšímu bodu programu, zasazení národního stromu – nové dožické lípy. Zasypávání se ujal poslední doma narozený rodák – pan František Nový. Následovala píseň „Pod tou naší starou lípou“, opět v podání kapely Kudrnáči. Po zalití nového přírůstku do rodiny stromů ochraňujících dožické sochy byl ukončen slavnostní akt na návsi.
Po skočení slavnostního aktu v prostranství dožické návsi se pro návštěvníky otevřelo hned několik míst vyzdobených výstavkami fotografií a dobovými dokumenty. Návštěvníci mohli navštívit hasičskou zbrojnici, klub na hřišti, sál v hospodě (bývalé škole) společně s bývalou třídou. Na každém z těchto míst si lidé mohli prohlédnout desítky krásných fotek, v hasičárně pak samozřejmě hasičskou techniku. Bývalá třída byla oděna do hávu dob minulých, byla vyzdobena původními lavicemi s čítankami, na zdech visely původní mapy a učební pomůcky. V růžku hřiště byly vystaveny traktůrky, které se zúčastnily proslulé Dožické traktoriády a v klubu si návštěvníci mohli prohlédnout také DVD záznamy z Dožických traktoriád.
Následovala mše v kostele sv. Michaela Archanděla. Mši vedl páter Pietor Marek z Blovic. Bylo velmi pozitivní, kolik lidí se odhodlalo vyšplhat až nahoru na Kamýk a dorazilo na mši. Po skončení mše proběhlo v kostele další oceňování rodáků a posledního z tvůrců brožury. Své ocenění si v kostele převzal pan Václav krejčí jakožto nejstarší občan Dožic a dále pan František Nový, který je (jak již bylo zmíněno výše) posledním doma narozeným rodákem. Své ocenění si zde převzal i pan Vladimír Červenka za svůj přínos při vytváření brožury. Po skončení mše zbývalo přibližně 30 minut do zahájení odpoledního programu na hřišti, většina návštěvníků kostela tak nasměrovala své kroky k místní hospodě, kde si mohli nacpat svá bříška dle libosti. Na výběr měli hned z několika jídel (například guláš, kuřecí nebo vepřový řízek s bramborovým salátem či hranolky a mnoho dalších). Před místní hospodou byl oceněn poslední rodák, který byl vzhledem ke svému věku a rychlým nožičkám hůře k dostižení. Poslední oceněný byl nejmladší rodák – Patrik Hřídel, který se narodil v květnu 2017.
Od 14:00 hodin hrála na hřišti skupina Kudrnáči, která hudebně provázela návštěvníky až do 17:00 hodin. Vždy „v půl“ byl pro přítomné navíc připraven doprovodný program – nejprve to bylo vystoupení mažoretek PREZIOSO Blatná, dále zásah nejmenších členů SDH Dožice, kteří s vypětím všech sil společně uhasili dřevěný domeček a také ukázka členů kynologického klubu Blovice, kteří předvedli výcvik a dovednosti tří jejich nejlepších psů. Od 17:30 pak vystoupila lidová skupina Pšeničky, která přítomné těšila svými libými tóny zhruba do 18. hodiny.
Chvíli po 20. hodině byla zahájena taneční zábava na sále místní hospody. K poslechu a tanci hrála kapela Rhytmic. Zábavy se sice zúčastnilo jen několik rodáků, účast ovšem předčila očekávání pořadatelů, vzhledem k četnosti tanečních zábav pořádaných v okolí. Taneční parket byl zaplněn hned při první rychlé písničce. Na pořadatelích byla znát velká úleva po náročném dni. Večer plynul nezadržitelnou rychlostí, rychlé písničky byly vystřídány těmi pomalejšími. Najednou tu bylo ráno a kapela zahrála poslední vypalovačku. To vše znamenalo jediné - že tato událost zdárně dospěla ke svému konci. Většina přítomných tanečníků pak odcupitala ke svým domovům, ti odvážnější pokračovali v oslavách Oslavy 700 let od první zmínky o obci Dožice.
Akce se vydařila na výbornou, počasí nám přálo, až na několik sluníčkem spálených účastníků tuto událost přežili všichni ve zdraví. Touto cestou bych chtěla poděkovat SDH Dožice ve spolupráci s paní starostkou Evou Kubovou za perfektní organizaci, přípravu a realizaci události takového rozměru. Byl to opravdu neopakovatelný zážitek.

Společná fotografie v plném rozlišení ke stažení.

Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018
Setkání rodáků v Dožicích 2018

Autor článku: Karolína Černá

Autor fotografií: Václav Blovský, Luděk Blovský

Publikováno: 07.07.2018

Aktualizováno: 22.08.2019

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace